Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fraktfartyg i Gävle hamn. Foto: Trafikverket

Ekobonus – miljökompensation för överflyttning av gods till sjöfart

Redare har fram till 25 januari 2021 kunnat ansöka om miljökompensation för satsningar på transporter på sjö istället för på väg. Trafikverket har nu beslutat att tilldela ekobonus till fyra sjöfartsprojekt.

Ekobonus beviljas i enlighet med förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Miljökompensationen riktar sig till redare och ska stimulera till nya sjötransportupplägg och förbättringar i befintliga sjötransportupplägg. Syftet med stödet är att avlasta det svenska vägnätet och minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser.

Att transportera på sjö i stället för på väg medför i många fall en betydande miljönytta, och det bidrar till ett bättre energiutnyttjande inom transportsektorn. Det innebär också ett minskat slitage på vägarna och ökad trafiksäkerhet i transportsystemet.

Fyra sjöfartsprojekt får ekobonus

Fyra projekt får ekobonus för att de bidrar till att gods som idag går på väg flyttas över till sjöfart. Det handlar bland annat om sträckorna Nynäshamn–Rostock och Norrköping–Kapellskär.

Stödet ekobonus, som regeringen beslutat om, ska stimulera till nya sjötransportupplägg som avlastar vägarna och minskar utsläppen. Totalt beviljas ekobonus på  94,5 miljoner kronor.

De fyra projekt som får stöd är:

  • AB Rederi Gotland – 74 222 947 kr för överflyttning av gods från väg till sjöfart mellan Nynäshamn och Rostock.
  • Wallenius Marine AB – 6 587 253 kr för överflyttning av gods från väg till sjöfart i Mälardalen.
  • IW Line Rederi AB -12 625 999 kr för överflyttning av gods från väg till sjöfart mellan Norrköping och Kapellskär.
  • AB Flivik Shipping – 1 055 025 kr för överflyttning av gods från väg till sjöfart i Kalmar/Köpenhamnsområdet.

Sammantaget fick Trafikverket fem ansökningar. Den ansökan som inte kunde beviljas stöd hade lägre miljöeffekt för sitt transportupplägg än en annan sökande för samma sträcka.

Hur gick prövningen till?

När ansökningstiden gått ut prövade Trafikverket samtliga inkomna ansökningar. Trafikverket kontrollerade om ansökan kommit in i tid, om den var komplett och om efterfrågade bilagor och underlag var bifogade. Därefter gjordes en bedömning av projektet, med utgångspunkt från bland annat:

  • projektets godsunderlag, vägsträckor och överföringspotential
  • projektets driftskostnader eller kostnader för inköp av utrustning samt att kostnaderna är relevanta för projektet
  • i vilken omfattning konkurrensen på aktuell marknad påverkas
  • att gods inte flyttas från befintlig sjöfart eller från järnväg.