Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tredelad bild: Äldre valvbro i tre span över Vramsån. Grusväg genom Allé. Väggren i full blom.

Miljöwebb Landskap

Miljöwebb Landskap är ett it-system med information om miljöföreteelser som finns i Trafikverkets anläggning.

Nyheter

Förvaltningen för Miljöwebb Landskap arbetar sedan hösten 2019 med att ta fram en ny version av systemet, då det nuvarande har en stor teknisk skuld avseende bland annat kartstöd och äldre webbteknik. Under tiden görs inga uppdateringar i nuvarande Miljöwebb Landskap annat än problem av kritisk karaktär.

Enligt nuvarande tidplan kommer nya Miljöwebb Landskap publiceras under 2022, detta kommer då ersätta nuvarande system.
Under tiden fungerar nuvarande Miljöwebb Landskap som vanligt.

Det nya systemet kommer bland annat innehålla:

 • Loggboken omarbetas till "händelser", vilket underlättar för att på ett kronologiskt sätt följa ett objekt, exempelvis vilka åtgärder som utförts.
 • Förbättringar i kartan, dokument och bilder.
 • Bättre prestanda, snabbare system och mer användarvänligt.
 • Förbättringar i export och integration med andra interna system.

Miljöwebb Landskap samlar relevant information om förekomst och status för Trafikverkets miljöföreteelser. Information från Miljöwebb Landskap används för planering av underhåll och investering lokalt, regionalt och nationellt samt för analys av tillstånd och åtgärder av betydelse för Trafikverket.

I Miljöwebb Landskap finns information om följande miljöföreteelser:

 • Allé
 • Artrik järnvägsmiljö
 • Artrik vägmiljö
 • Bevarandevärd bro
 • Faunapassage för medelstora däggdjur
 • Faunapassage för stora däggdjur
 • Grod- och kräldjurspassage
 • Kulturhistorisk järnvägsmiljö
 • Solitära träd
 • Vattenfaunapassage
 • Väganknutet kulturminne
 • Övrig miljöföreteelse

Kommande utveckling: Kulturväg, Stenmur och Invasiv art.

Behörighet externa användare

Tillgång till Miljöwebb Landskap kan endast ges till dig som har ett uppdrag hos Trafikverket.

Alla användare av Miljöwebb Landskap behöver först ett externt användarkonto på Trafikverket. Med ett externt användarkonto på Trafikverket kan du logga in på Min sida på en egen dator. Alla med externt användarkonto har automatiskt läsbehörighet.

Du som ska skriva in information i systemet behöver söka behörighet via din uppdragsgivare på Trafikverket. Det finns olika behörigheter i Miljöwebb Landskap beroende på vilken roll användaren har.

Behörighetsroller (pdf-fil, 512 kB, öppnas i nytt fönster)

Inloggning sker via Min sida eller direkt i Miljöwebb Landskap via länkarna nedan.

Basfakta om miljöföreteelserna går att ladda ner som geografiska data via Lastkajen, Trafikverkets system för externa användare av väg- och järnvägsdata. Det är kostnadsfritt att hämta data och du registrerar dig med en giltig e-postadress.

Läs mer om Lastkajen

Utbildning

Det finns en interaktiv utbildning i två delar som introducerar hur Miljöwebb Landskap används. Utbildningarna når du via länken till Trafikverksskolan under Utbildningar nedan. 

Syftet med utbildningarna är att ge en grundläggande kunskap om Miljöwebb Landskap. Du lär dig söka, skapa och analysera information om Trafikverkets miljöföreteelser.

Användarstöd

TDOK 2014:0232 2.0 Miljöwebb Landskap – IT-stöd för miljöföreteelser, rutinbeskrivning (pdf)

TDOK 2014:0182 Manual Miljöwebb Landskap (dokumentcenter)

TMALL 0547 Miljöwebb Landskap – Allé (excelfil, 103 kB)

TMALL 0548 Miljöwebb Landskap – Artrik vägmiljö (excelfil, 93 kB)

TMALL 0549 Miljöwebb Landskap – Artrik järnvägsmiljö (excelfil, 92 kB)

TMALL 0550 Miljöwebb Landskap – Grod-och kräldjurspassage (excelfil, 71 kB)

TMALL 0551 Miljöwebb Landskap – Väganknutet kulturminne (excelfil, 83 kB)

TMALL 0552 Miljöwebb Landskap – Bevarandevärd bro (excelfil, 80 kB)

TMALL 0553 Miljöwebb Landskap – Solitära träd (excelfil, 80 kB)

TMALL 0554 Miljöwebb Landskap – Faunapassage för medelstora däggdjur (excelfil, 120 kB)

TMALL 0555 Miljöwebb Landskap – Vattenfaunapassage (excelfil, 91 kB)

TMALL 0556 Miljöwebb Landskap – Faunapassage för stora däggdjur (excelfil, 71 kB)

TMALL 0873 Miljöwebb Landskap – Övrig miljöföreteelse (excelfil, 78 kB)

TMALL 0974 Miljöwebb Landskap – Kulturhistorisk järnvägsmiljö (excelfil, 86 kB)

Definition, avgränsning, kvalitetssäkring och täckningsgrad (pdf, 438 kB)

Frågor och svar (FAQ) Miljöwebb Landskap (pdf 333 kB)

Felanmälan och support

När Miljöwebb Landskap öppnas i Internet Explorer visas inga bakgrundskartor. Vi rekommenderar Microsoft Edge eller Google Chrome.

För felanmälan och support, kontakta Trafikverkets Användarstöd IT, se under Kontakta oss.