Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Wikibana – SEK

Wikibana-SEK är ett Excelbaserat hjälpmedel till schablonberäkning av samhällsekonomiska kostnader för förseningar som orsakas av imaginära, ej aktuella, störningar i järnvägens trafikflöde.

Wikibana-SEK kan användas för beräkningar av samhällsekonomiska kostnader för förseningar som uppstår vid planerade störningar i järnvägens trafikflöde såsom banarbete.

Beräkningarna i Wikibana-SEK är schablonmässiga med utgångspunkt i ASEK-rapporten och enkla effektsamband. Wikibana-SEK använder prognosdata till trafikflödet.

Begränsningar

Modellen beräknar den samhällsekonomiska kostnaden bara för direkt berörda tåg och deras eventuella ersättningstrafik. Det beräknas inga följdkostnader eller kringkostnader som kan uppstå, till exempel i samband med eventuella anslutningsresor. Wikibana-SEK kan inte, eller bara i begränsat omfång, användas för akuta störningar. Godstrafiken beräknas bara via operativa kostnader som uppstå vid förlängd körtid eller sträcka till transportoperatör (den som utför själva transporten på järnvägen). Det beräknas inga godsförseningskostnader eller följdkostnader till godsmottagare.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar Wikibana-SEK och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.