Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärdsprogram buller och vibrationer

Vi prioriterar skyddsåtgärder för bostäder och skolor som är mest utsatta för buller och vibrationer från trafik på befintliga statliga vägar och järnvägar.

Åtgärderna minskar de största riskerna för störningar och hälsoeffekter. Vi prioriterar att göra åtgärder mot att minska bullernivåerna inomhus och vid behov på en uteplats.

Befintlig infrastruktur omfattar vägar och järnvägar som byggts före 1997 och som inte har byggts om väsentligt sedan 1997. Hus byggda efter 1997 ingår inte i åtgärdsprogrammet.

Exempel på skyddsåtgärder:

 • Fasadåtgärder, såsom byte av fönster, montering av tilläggsruta eller byte av ventiler.
 • Bullerskärmar, oftast en mindre skärm vid uteplats.
 • Inköp av fastigheter på grund av höga buller- eller vibrationsnivåer.

Så här gör vi

Så här går arbetet till för att vi så effektivt som möjligt ska minska buller och vibrationer:

Process_Buller_Vibrationer_750-px.png

 

Vi skyddar de mest utsatta

För att Trafikverket ska göra en åtgärd krävs att fastigheten uppfyller åtminstone något av följande kriterier:

 • Ekvivalent ljudnivå högre än 40 dBA inomhus.
 • Maximal ljudnivå högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per natt.
 • Ekvivalent ljudnivå högre än 65 dBA vid alla befintliga uteplatser.
 • Vibrationsnivå från vägtrafik högre än 0,7 mm/s vägd RMS inomhus fler än fem gånger per natt.
 • Vibrationsnivå från järnvägstrafik högre än 0,7 mm/s vägd RMS inomhus fler än en gång per natt, samt vibrationsnivå högre än 0,4 mm/s vägd RMS inomhus fler än fem gånger per natt
   

Det ska vara tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att göra åtgärden. Till exempel räknar vi med att huset har en normal standard på fasaden. Vi åtgärdar vanligen inte byggnader som är uppförda eller ombyggda efter 1997. Då beslutades om bullerriktvärden för nya bostäder både inomhus och utomhus.

Ordförklaringar

 • Ekvivalent ljudnivå är medelvärdet av trafikbullret under ett dygn med genomsnittlig trafik.
 • Maximal ljudnivå anger den högsta ljudnivån när ett fordon passerar.
 • Vibrationsnivå är högsta vibrationsnivå när ett fordon passerar.

Läs mer om Trafikverkets planerade bulleråtgärder:
Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Åtgärder vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av infrastrukturen

När vi bygger om eller bygger ny väg eller järnväg är ambitionen att de långsiktiga riktvärden för trafikbuller och vibrationer inte överskrids, i den mån det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Läs mer om riktvärden och riktlinjer för buller och vibrationer;
Riktvärden och riktlinjer för buller och vibrationer