Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikerad väg med bullerskydd. En kvinna håller handen bakom örat och lyssnar.

Förfrågan om buller- eller vibrationsutredning (bullerskydd)

Den här tjänsten är till för dig som har bostad/fritidshus längs statlig väg och järnväg Om du gör en förfrågan om buller- eller vibrationsutredning så får du får besked om din fastighet ingår i Trafikverkets åtgärdsprogram.

Trafikverket har god kunskap om bullersituationen längs statlig väg och järnväg. Vi genomför åtgärder kontinuerligt och geografiskt samlat. Oavsett om en förfrågan gjorts eller inte, tar vi kontakt med fastighetsägare när det blir aktuellt med åtgärder längs en viss sträcka.


Kriterier för åtgärder

Trafikverket gör åtgärder för de som är mest utsatta för trafikbuller och -vibrationer längs statliga vägar och järnvägar. Fastigheter byggda 1997 och senare omfattas normalt inte av Trafikverkets åtgärder. För att vi ska göra en åtgärd krävs att fastigheten uppfyller något av följande kriterier:

  • Ekvivalent ljudnivå högre än 40 dBA inomhus.
  • Maximal ljudnivå högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per natt.
  • Ekvivalent ljudnivå högre än 65 dBA vid alla befintliga uteplatser.
  • Vibrationsnivå från vägtrafik högre än 0,7 mm/s vägd RMS inomhus fler än fem gånger per natt.
  • Vibrationsnivå från järnvägstrafik högre än 0,7 mm/s vägd RMS inomhus fler än en gång per natt, samt vibrationsnivå högre än 0,4 mm/s vägd RMS inomhus fler än fem gånger per natt

Så här gör du en förfrågan

För att skicka in en förfrågan "förfrågan om buller- eller vibrationsutredning", använd länken som du hittar längre ner på sidan. Tänk på att du måste göra två separata förfrågningar om ditt ärende gäller både buller och vibrationer. Tänk också på att ta reda på din fastighetsbeteckning innan du fyller i e-tjänsten eftersom det är en obligatorisk uppgift.

Läs gärna om vad som gäller för vårt åtgärdsprogram innan du skickar in din förfrågan.

Pågående projekt

Gäller ditt ärende buller i ett pågående ombyggnadsprojekt ska du höra av dig direkt till projektet.
Trafikverkets bygg- och utredningsprojekt

Så här går handläggningen till

Du får i normala fall svar på din förfrågan inom sex till åtta veckor. Svarstiden kan dock bli längre under vissa perioder.

Handläggaren gör en bedömning om fastigheten är aktuell för åtgärd, med utgångspunkt främst från beräknade bullernivåer vid bostadens fasad och fastställda kriterier. Vi gör inte platsbesök vid beräkningar. Beräkningar av ljudnivåerna från passerande fordon görs enligt en beräkningsmodell för trafikbuller. Den beräknade ljudnivån påverkas av flera faktorer, så som avstånd till vägen/järnvägen, hastighet, trafikmängder, terrängens utformning med mera.

Handläggaren utreder om fastigheten är aktuell för skyddsåtgärd, med utgångspunkt från bland annat avstånd, mark- och trafikförhållanden, samt tidigare vibrationsmätningar i fastighet eller i närområdet. Vibrationsmätning erbjuds för de fall där utredningen inte kan utesluta att åtgärdsnivåer för vibrationsstörning överskrids. Vibrationsmätningen utförs vanligtvis i bostadens grundmur samt på golv inomhus under sju dygn.