Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stöd till enskilda väghållare efter skogsbränder

På uppdrag av regeringen hanterar Trafikverket stöd till väghållare i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län för att reparera och förstärka enskilda vägar med anledning av transport av virke från brandskadade områden.

På regeringens uppdrag hanterar Trafikverket och Skogsstyrelsen stöd till väghållare och skogsägare som drabbades av skogsbränder sommaren 2018. Totalt kommer 72 miljoner kronor att betalas ut, varav Trafikverket ska fördela 15 miljoner.

Trafikverket hanterar stöd för att reparera och förstärka enskilda vägar i syfte att förebygga körskador till följd av transport av virke från ett brandskadat område. Ett villkor för stöd är att mottagaren inte redan har fått eller kunnat få någon annan ekonomisk ersättning för åtgärderna. Det lägsta belopp som betalas ut per ansökan är
5 000 kronor.

Så här ansöker du

Ansökan om stöd för enskilda vägar ska göras via ansökningsblankett som finns under fliken ansökningsblankett och bilaga längre ner på sidan. Ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast den 1 november 2019.

Stöd som hanteras av Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen hanterar stöd för omhändertagande av virke, gränsutvisning mellan fastigheter samt stöd för lagringsplatser, omlastningsplatser och sanering. För information om dessa stöd hänvisar vi till Skogsstyrelsens webbplats.

Skogsstyrelsens webbplats

Förordning (2019:12) om stöd till åtgärder efter skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län (riksdagens webbplats)

Nedan kan du läsa om vanliga frågor kring stödet.