Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

På regeringens uppdrag koordinerar Trafikverket ansökningar om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) inom transportområdet som upprättas av en svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk aktör.

Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond. För detta ändamål finns inom Trafikverket en särskild funktion, Svenska CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.

CEF utgör en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). CEF Transport, ersätter tidigare regelverk om TEN-T finansiering. Alla ansökningar inom CEF förutsätter regeringens godkännande.

2021 CEF Transport MAP call

Den första utlysningen under den nya budgetperioden 2021-2027 öppnade den 16 september 2021. Följande tidsplan gäller för svenska sökande:

 • 16 september Utlysningstext publiceras
 • 22 september Nationell informationsdag (I-dep/CEF-sekreteriatet)
 • 27 september Virtual CEF Info Day CINEA (ej alternativa bränslen)
 • 15 oktober Projekt-pm redovisas till svenska CEF-sekretariatet
 • 1 december Slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet
 • 19 januari Utlysningen stänger

Aktuella utlysningstexter för Sverige och mall för projekt-pm bifogas under ”Mallar och andra Underlag”.

Ny CEF-förordning för perioden 2021–2027

CEF-förordningen (2021/1153) avseende budgetperioden 2021-2027 beslutades i juli 2021. Förordningen omfattar områdena Transport, Digital och Energi. Tillgängliga medel för CEF under budgetperioden 2021-2027 är totalt 33,71 miljarder Euro varav 25,81 miljarder Euro avser Transport.

Viktiga förändringar i förordningen avser till exempel:

 • Nya budgetbelopp
 • Förlängda stomnätskorridorer
 • Ökad vikt på klimat, innovation, digitalisering och militär mobilitet

CEF2020 Transport Call

Regeringen beslutade den 18 mars 2021 att tillstyrka fem svenska infrastrukturprojekt för vidare ansökan till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Utlysningen omfattade medel att ansöka för studier avseende infrastrukturprojekt som syftar till att bland annat avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så kallade ”missing links” i transportsystem. Alla fem svenska ansökningar beviljades CEF-finansiering.

- Det är glädjande nyheter att samtliga projekt som regeringen drivit på för nu beviljats medfinansiering. Sverige har beviljats en tiondel av den pott som nu gått att söka från EU-fonden. Det visar hur starkt Sverige står sig i konkurrensen om EU-medel. Med investeringar i infrastruktur skapar vi fler jobb och skyndar på den gröna omställningen av transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.  

Följande fem objekt har fått finansiering från EU under CEF2020 Transport Call:

 • Järnvägsprojekt genom Bergslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla. (Trafikverket)
 • Järnvägsprojekt Sundsvall – Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren. (Trafikverket)
 • Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn – Bureå. (Trafikverket)
 • Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg. (Göteborgs Hamn AB, Trafikverket, Sjöfartsverket)
 • Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå. (Göteborgs Hamn AB, Trafikverket, Sjöfartsverket) 

Håll er uppdaterade genom att anmäla er till Svenska CEF-sekretariatets nyhetsbrev genom att skicka ett meddelande via formuläret under "Kontaktuppgifter" ovan på sidan.