Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto med en hand som snabbladdar sin elbil.

Ansök om bidrag till snabbladdningsstationer för elfordon

Trafikverket erbjuder investeringsstöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer för laddfordon. Stödet gäller vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el.

Den 17 juni 2020 beslutade regeringen om en förordning som reglerar att Trafikverket får i uppdrag att besluta om utbetalning av statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till större vägar. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon i hela landet.

Om ansökan och tidplan

Under perioden den 27 september 2021 till och med den 5 november 2021 är det möjligt att ansöka om investeringsstöd för utbyggnad av publika laddstationer för laddfordon. Ansökan görs skriftligen och skickas in digitalt, se ansökningsformulär och instruktion längre ned på sidan. Ansökningar som inkommer efter den 5 november 2021 kommer inte att beaktas.

Beslut fattas efter ansökningsperiodens slut och utbetalning av beviljade förskottsmedel sker i anslutning till att besluten fattas.

Gäller berörda platser i anslutning till större vägar 


Utgångspunkten för valet av platser är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor som Trafikverket definierar. På detta har en översyn gjorts över var det saknas tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas.

För att en vägsträcka ska vara vit ska den sakna likströmsladdning på 50 kW eller mer, och det ska vara mer än tio mil mellan befintliga snabbladdstationer.

I översynen har snabbladdstationer som beviljats stöd inom Klimatklivet antagits blivit genomförda. I kartorna nedan visar de svarta linjerna vilka vägar som täcks med snabbladdning, och de vita linjerna markerar vägar som saknar snabbladdning. Den första kartan visar täckningen innan Trafikverkets två utlysningar. Den andra kartan visar hur täckningen ser ut efter att de laddstationer som har beviljats stöd har uppförts.

Kartor: Sverige innan och efter utlysningen (pdf-fil, 7 MB)
Inspelning av informationsmöte den 1 oktober om stöd till snabbladdare (extern länk)

Under 2021 har Trafikverket beviljat investeringsstöd för 39 nya publika snabbladdstationer i anslutning till  de större statliga vägarna, där sådana saknas. Utlysningen omfattade stöd för att bygga snabbladdstationer på 62 platser i anslutning till större vägar i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Norrbotten. Se kartan och listan nedan om vilka platser som utlystes.

Karta: Platser utlysning snabbladdning (pdf, 13 MB)
Lista: Platser utlysning snabbladdning (pdf, 416 kB)

Arbetet fortsätter nu för att samtliga platser ska få snabbladdstationer. 

Besluten innebär att tio olika aktörer beviljas 45 350 899 kronor för att etablera 39 snabbladdare. Lägsta effekt på laddstationerna är två stycken laddningspunkter med 22 kW AC , samt två stycken laddningspunkter med 150 kW DC med tillåten lastbalansering. Kablaget i mark förbereds för 350 kW. Snabbladdarna ska vara i drift i minst fem år efter att de färdigställts.

Ansökningsomgången avslutades den 9 april 2021. Vi fick totalt 103 ansökningar.

Beviljade investeringsstöd maj 2021 (pdf-fil, 420 kB) 

 

Trafikverket har under 2020 beviljat investeringsstöd för 20 nya publika snabbladdstationer i anslutning till  de större statliga vägarna, där sådana saknas. De fördelas på sju län inklusive Norrlands inland där de största bristerna finns idag.

Besluten innebär att fem olika aktörer beviljas 26,5 miljoner kronor för att etablera 20 snabbladdare. Lägsta effekt på laddstationerna är två stycken laddningspunkter med 22 kW AC , samt två stycken laddningspunkter med 150 kW DC med tillåten lastbalansering. Kablaget i mark förbereds för 350 kW. Snabbladdarna ska vara i drift i minst fem år efter att de färdigställts.

Den första ansökningsomgången öppnade den 14 september med sista ansökningsdag den 25 oktober 2020. Vi fick totalt 66 ansökningar.

 

Vem bygger var i Norrbottens län i anslutning till E10:

Riksgränsen Plan- och bygglaget i norr AB
Abisko Plan- och bygglaget i norr AB
Stenbacken Kan utlysas igen hösten 2021
Kiruna tätort OK Norrbotten
Nikkaluokta Plan- och bygglaget i norr AB
Gällivare tätort OK Norrbotten
Hakkas Plan- och bygglaget i norr AB
Lansjärv Vattenfall Elanläggningar AB
Överkalix tätort OK Norrbotten 
Töre tätort Töre Service center AB
Puoltikasvaara/Skaulo Vattenfall Elanläggningar AB

 

Vem bygger var i övriga län:

Dalarnas län

Enviken tätort IP Industiprodukter AB
Fredriksberg tätort Vattenfall Elanläggningar AB
Idre tätort Vattenfall Elanläggningar AB

Värmlands län

Långflon IP Industiprodukter AB
Råda tätort Vattenfall Elanläggningar AB
Lesjöfors tätort Vattenfall Elanläggningar AB

Örebro län

Hällefors tätort Vattenfall Elanläggningar AB

Östergötlands län

Finspång tätort Vattenfall Elanläggningar AB

Jönköping län

 
Nässjö tätort Vattenfall Elanläggningar AB

Kalmar län

Böda Vattenfall Elanläggningar AB

 


Stödets storlek

Trafikverket har 150 miljoner kronor att bevilja till stöd för uppbyggnad av laddinfrastruktur under tre år, 2020 – 2022. Det är möjligt att ansöka om upp till 100 procent av investeringskostnaden. Det går däremot inte att söka stöd för driften av snabbladdningsstationerna, bara för investeringskostnaden.

Vem kan ansöka om stöd?

Det finns inga begräsningar i förordningen gällande vem som kan söka stöd. Det kan vara näringsidkare, kommuner, kommunala bolag etc. Ett elnätsföretag som bedriver nätverksamhet får dock inte bedriva produktion av eller handel med el enligt ellagen 3 kap 1a§ och elnätsföretag kan därmed inte söka stödet. 

Klimatklivet erbjuder liknande stöd

Det går att söka stöd via Naturvårdsverket för både publika laddstationer via Klimatklivet, och icke publika laddstationer via Ladda bilen.  Stödet som Trafikverket hanterar ska gå till laddstationer i anslutning till större vägar, där sådan infrastruktur annars inte byggs ut. Man kan inte få stöd från olika förordningar för samma laddstation.