Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fortbildning av signalsäkerhetskontrollanter kan genomföras digitalt 2021

Fortbildningen av SISÄ-kontrollanter är en viktig del i att upprätthålla säkerheten vid arbeten i järnvägsanläggningen. Fortbildningen genomförs årligen.

Med anledning av rådande situation med Covid – 19 har Trafikverket beslutat att förlänga giltighetsperioden för tidigare utfärdade behörighetsintyg för SISÄ-kontollanter med tre månader, d.v.s. de behörighetsintyg med giltighet t.o.m. 2021-04-31 förlängs t.o.m. 2021-07-31.

Trafikverket har 2020-02-05 fattat beslut om att 2021-års fortbildning för signalsäkerhetskontrollanter kan genomföras digitalt med anledning av rådande pandemi och smittorisk.

Vi har tillsammans med branschen kommit fram till att genomföra årets SISÄ- fortbildningen i två steg: 

  • Den första delen genomförs digitalt  innan den 2021-07-31. Dialog med eleverna säkerställs och provvakt ska närvara.
  • Den andra delen genomförs fysiskt med praktiskt moment senast den  2021-12-31.
    SISÄ-fortbildarna kommer att erbjudas ett fortbildningstillfälle för del två den 22 september i Stockholm.
    Innehållet i det praktiska momentet omfattas av de delar som inte gick att genomföra i del ett, dvs det är workshops med bäring på kontrollbesiktningsmetodik, tillämpning av hastighetsnedsättningar, lämplighetsbedömning, information om aktuella avvikelser mm.

Behörigheter ansöks enligt fastställda rutiner efter varje del. Vid godkänd ansökan efter den digitala fortbildningen gäller behörigheten till och med 2021-12-31. Efter godkänd praktisk del ansöks om en förlängning av behörigheten som efter godkännande gäller till och med 2022-04-30.
Trafikverket ska utvärdera den digitala fortbildningen.