Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ökad trafiksäkerhet med ITS

Sverige är världsledande när det gäller trafiksäkerhet. En viktig del i det framgångsrika trafiksäkerhetsarbetet är utvecklingen av Intelligenta trafiksystem, ITS.

Samarbete över gränserna

Ny teknik och it-lösningar används i dag inom en lång rad områden för att göra det lättare och säkrare att resa. Trafikverket har i samarbete med fordonsindustrin, universitet, högskolor och andra aktörer inom transportområdet skapat gränsöverskridande lösningar för övervakning, styrning och information inom trafikområdet. Här är några exempel på sådana projekt.

IVSS

IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems) är ett program som drivs av Programrådet för fordonsforskning för att stimulera forskning och utveckling inom trafiksäkerhetsområdet. Nyckelområden är aktiv säkerhet, skadeförebyggande lösningar och utveckling av väghållning och krocksäkerhet hos olika typer av fordon. Ett fokusområde är utveckling av intelligenta fordons- och trafiksystem.
Utvärdering av programmet (Lunds universitets webbplats)

ATK

System för ATK (automatisk trafikkontroll) har visat sig ha en gynnsam effekt på trafiksäkerheten genom att medelhastigheten sänks påtagligt i närområdet. ATK-system (trafiksäkerhetskameror) ger också ett bättre och jämnare trafikflöde med mindre miljöpåverkan.

ISA

ISA står för Intelligent stöd för anpassning av hastighet (Intelligent Speed Adaption). Det finns ett klart samband mellan hastigheten och konsekvenserna av en trafikolycka. Ju högre fart, desto allvarligare skador. Därför forskas det mycket inom ISA, bland annat för att utveckla system för automatisk inbromsning om du kör för fort.

Alkolås

Det finns även ett starkt samband mellan alkohol och olyckor i trafiken. Det finns redan i dag väl fungerande alkolås där du måste blåsa i ett speciellt munstycke innan du kan starta bilen. Just nu pågår utveckling av system som automatisk känner av om föraren har alkohol i utandningsluften.

Montering av alkolås är för många transportföretag ett effektivt sätt att kvalitetssäkra transporterna.

Variabla hastigheter

På sträckor med variabla hastighetsgränser finns omställbara vägmärken som visar högsta tillåtna eller rekommenderade hastighet. Hastighetsgränsen ändras på vägmärkena när det exempelvis är risk för halka eller när det finns oskyddade trafikanter på vägen.
Variabla hastigheter

Intelligenta busshållplatser

Många av landets busshållplatser ligger i anslutning till hårt trafikerade vägar. Med ny teknik utvecklas nu intelligenta busshållplatser. Där blir det lättare för bussarna att ta sig ut i trafiken, och där varnar speciella system såväl bussförare som övriga trafikanter när det finns passagerare på väg till eller från busshållplatsen.

Sömnvarnare

Trötta förare är farliga förare. Ett varningssystem som aktiveras när föraren börjar blinka oroväckande ofta har testats inom ramen för IVSS och kan bli en viktig del i att utveckla bilens inre säkerhetssystem.