Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rastplats

Max ett dygn på rastplats – sedan kräver Trafikverket tillstånd

Trafikverkets rastplatser är till för alla trafikanters möjlighet till rast och vila. När rastplatser används på annat sätt riskeras trafiksäkerheten. Därför hävdar Trafikverket tillstånd om du behöver stanna längre än 24 timmar.

Rastplatser är till för tillfällig rast och vila

Trafikverkets drygt 350 rastplatser är till för att trafikanter ska kunna rasta och vila. Det finns även lagregler om vilotider för yrkestrafiken. Alla har rätt att vara på våra rastplatser på samma villkor, men ingen har rättighet att vara där en längre tid.

Tillstånd krävs om du behöver stanna en längre tid

Olika typer av tidigare uppmärksammade fenomen som leder till problem vid rastplatser har varit fulla rastplatser, depåverksamhet med mera. När rastplatser används på annat sätt än som viloplats så kan det förhindra eller försvåra användandet och riskera trafiksäkerheten. Om rastplatsen inte kan användas som avsett så kan vi tvingas att stänga rastplatsen.

I de fall du behöver stanna mer än 24 timmar på en av Trafikverkets rast- eller parkeringsplatser behöver du tillstånd från Trafikverket. Trafikverket hävdar tillståndsplikt med stöd av 43 § i väglagen. För att få tillstånd krävs ett rimligt syfte och att det inte riskerar trafiksäkerheten. Exempel på sådant kan vara service till trafikanter eller underhållsåtgärder. Om du behöver söka om tillstånd vänder du dig till Trafikverkets kontaktcenter.

Mer information om rastplatser