Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Asfaltläggning

Så sköter vi vägar

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare. Här kan du läsa om hur vi sköter våra vägar eller lämna egna synpunkter.

Under rubriken "Vilken entreprenör sköter din väg?" visar vi vilka vägar vi ansvarar för och vilken entreprenör som sköter dem. Att sköta vägarna innebär att vi håller vägarna i sådant skick att de är framkomliga och säkra året om och att vi förlänger vägarnas hållbarhet. Informationen om ansvarig entreprenör för skötsel och eventuella ändringar av områdesgränser uppdaterar vi varje år den 1 september när vi förnyar entreprenadkontrakten för skötsel av vägar.

Vi upphandlar skötsel och underhåll av det statliga vägnätet i konkurrens. För att få lämna anbud ska entreprenören ha ett kvalitetssystem och ett detaljerat regelverk styr hur kvalitetskontrollen ska gå till.

Skötsel och underhåll av belagda vägar

Skötsel av vägar, och mer omfattande underhåll av beläggningar, upphandlar vi i olika kontrakt vid skilda tillfällen. Det kan vara samma företag som redan har ett kontrakt för skötsel inom området som får en beläggningsentreprenad, men de har olika arbetsuppgifter och jobbar åt olika uppdragsgivare inom Trafikverket.

Våra trafikcentraler spelar en viktig roll i kontakten med dig som är trafikant. De tar emot rapporter om trafiksituationer och väglag och planerade och pågående arbeten från entreprenörerna. Trafikcentralerna förmedlar informationen vidare via olika medier och till trafikinformationstjänsten Trafikinformation väg som finns på Trafikverkets startsida.

Flera miljarder

Våra kostnader för drift och underhåll av det statliga vägnätet är omkring 9,5 miljarder kronor per år. En tredjedel är kostnader för underhåll av beläggningar, en femtedel för vinterväghållning och hälften för övriga åtgärder som renhållning, skötsel av rastplatser och belysning.

Kontroll av kvaliteten

De arbeten som vi beställer av entreprenörerna är specificerade och vi kontrollerar regelbundet att kraven uppfylls. Även om det är entreprenörer som utför den dagliga driften och underhållet av vägnätet är det Trafikverket som ansvarar för kvaliteten. En oberoende besiktningsman som vi anlitat gör en formell besiktning av beläggningsarbetena när alla kontraktsarbeten är avslutade. Alla beläggningsarbeten köper vi med garantiansvar, normalt med fem års garantitid.