Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Underhållsarbete av väg och jänrväg

Underhåll av väg och järnväg

Att sköta vägar och järnvägar – drift och underhåll – innebär att hålla dem i sådant skick att de är framkomliga och säkra året om. Här kan du läsa mer om vad som ingår i skötsel av vägar och järnvägar.

Trafikverket ansvarar för skötseln av det statliga vägnätet som är cirka 98 000 kilometer långt. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare. Våra kostnader för drift och underhåll av det statliga vägnätet är cirka 9 miljarder kronor per år. Hälften är kostnader för underhåll av beläggningar, en fjärdedel vinterväghållning och den återstående fjärdedelen övriga åtgärder som renhållning, skötsel av rastplatser och belysning.

Vi upphandlar i dag all skötsel i konkurrens. Om du vill veta vilka vägar vi ansvarar för och vilken entreprenör som sköter dem kan du se det på kartorna under rubriken Så sköter vi vägar.

Trafikverket ansvar för skötseln av cirka 14 000 spårkilometer i landet och anläggningen kräver ett ständigt underhåll. Vi använder cirka 6 miljarder kronor per år till drift och underhåll av järnvägsanläggningen.

Vissa problem som uppkommer på eller längst med banan är årstidsrelaterade. Exempelvis är halka på spåren ett återkommande problem på hösten och solkurvor kan ställa till problem under sommaren. Under rubriken Så sköter vi järnvägar får du information om hur vi förebygger dessa årstidsrelatera problem. Här får du också veta mer om hur vi bekämpar växlighet på banvallar och bangårdar samt om hur vi ser till att fälla träd längs järnvägsspåren för att minska risken för störningar.