Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

X2000 passerar en åker, blå himmel med moln.

Obehöriga i spår

Tågen är både tystare och snabbare än vad många tror, och riskerna med att befinna sig på ett trafikerat spår är stora. Det är dessutom förbjudet enligt lag att vara på järnvägsspåren, utom när du korsar dem på särskilda övergångar.

Stor risk att vistas nära spåret

Säkerheten kring järnvägen bygger på att alla respekterar signaler och skyltar utmed järnvägen, för det är livsfarligt att stå, gå eller gena över spåret. Människor tenderar att underskatta den risk som de utsätter sig för.

I dag är tågen både tystare och snabbare än vad många tror och kan ha en bromssträcka upp till 1 km. Lokföraren kan inte väja och har heller ingen chans att stanna för dig.

Om det finns en risk för att människor kan skadas stoppar Trafikverket tågtrafiken eller låter tågen köra med sänkt hastighet. Den risken uppstår varje gång någon uppehåller sig i eller intill spåren.

Förseningar

Förutom att det är förbjudet och farligt leder obehörigt spårbeträdande också till många tågförseningar. Varje dag stoppas eller sänks hastigheten för upp till 80 tåg på grund av att obehöriga är vid järnvägsspåren. Trafikverket arbetar med informationsinsatser om att det är förbjudet att vistas i spårområdet. Olovligt beträdande av spårområdet är förbjudet enligt Järnvägslagen 9 kap § 1 och 10 kap § 4 och kan ge böter på 3 000 kronor.

Trafikverket förbättrar säkerheten

Trafikverket genomför en mängd åtgärder för att minimera problemet med obehörigt spårbeträdande. Vi kameraövervakar, patrullerar, bygger om stationsområden, sätter upp staket och pyramidmattor, röjer sly kring plankorsningar för att förbättra sikt för dig på vägen och genomför informationsinsatser. Dessutom samverkar vi med de företag som kör tågen. Genom effektiva insatser kan antalet personpåkörningar på järnväg minska.

Riskera inte livet för att vinna tid

Det finns godkända platser för att korsa järnvägen. Du kanske får gå en längre väg för att nå dem, men du korsar då på ett säkert sätt. Gena aldrig över spåren!