Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stuga bredvid järnvägsspår.

Granne med järnvägen

Bor du eller har en fastighet nära järnvägen? Om du behöver utföra fasadarbeten, avverkning eller andra arbeten nära spåren eller kontaktledningarna är det av säkerhetsskäl viktigt att du kontaktar Trafikverket innan du börjar.

De flesta vet att det är förbjudet att vistas i spårområdet utom när du korsar dem på särskilda övergångar. Mindre känt är att järnvägen även kan påverka dig som bor granne med spåren.

Det är livsfarligt att stå, gå eller gena över spåret. Tågen är idag både tystare och snabbare än vad många tror och riskerna med att befinna sig i ett trafikerat spår är stora.

På elektrifierad järnväg tillkommer riskerna med kontaktledningen och andra luftledningar längs spåret. Alla arbeten som ska göras med maskiner eller långa ledande föremål som kan nå närmare än fyra meter från järnvägsledningarna måste planeras i samarbete med Trafikverket.

I den bifogade broschyren ges exempel på vid vilka typer av arbeten det är viktigt att du kontaktar Trafikverket..Det är viktigt att du då anger var din fastighet ligger så att rätt lokal projektledare kan kontakta dig. Exempel på när du behöver kontakta Trafikverket är bland annat är om:

  • Du ska gräva i närheten av järnvägen, eftersom spåret riskerar att försvagas.
  • Du utför arbete på en fasad, ett plank eller klipper en häck som ligger intill järnvägen.
  • Du behöver fälla ett träd som riskerar att falla så att det når in på järnvägens mark.

Att tänka på vid vattning

  • Rikta inte vattenstrålen så att den kan nå fram till järnvägens spänningsförande ledningar.
  • Blockera inte diket som avvattnar järnvägen.
  • Anslut inte din egen avvattning till järnvägens diken.

Det här får du inte göra

  • Lägga upp jordmassor eller snö på järnvägens mark.
  • Dra vattenslangar, vattenrör eller andra ledningar över eller under spåret.

Gå aldrig i närheten av en nedfallen ledning!

Även om den ligger på marken kan den vara spänningssatt. Rör inte heller träd eller andra föremål som ligger mot ledningen. Se till att ingen annan heller går nära och ring 112!

Stängsling

Varje år inträffar ett antal olyckor på den svenska järnvägen där hästar och nötkreatur blir påkörda. Förutom djurens lidande och merarbetet för djurägaren medför påkörningarna trafikavbrott, vilket leder till kostnader för både Trafikverket och berörda tågföretag.

Har du som djurägare inte haft tillräckliga stängsel kan det medföra skadeståndsansvar om bristen är att betrakta som vållande till en olycka. Alla parter vinner därför på ändamålsenliga och väl underhållna stängsel längs järnvägen.

I den bifogade broschyren ges en övergripande information om ansvaret för stängsling till skydd för järnvägen från intrång av större tamdjur som nötkreatur och hästar. Som djur- eller markägare hittar du även information om ersättningsfrågor och kontaktvägar till Trafikverket.

Kontaktinformation

Har du frågor eller behöver komma i kontakt med oss kontakta då Trafikverkets Kontaktcenter så ser dom till att du kommer i kontakt med rätt person. Glöm inte att ange var din fastighet ligger.

Kontaktcenter når du på telefon: 0771-921 921, vill du skicka ett mejl så använd kontaktfiken högst upp på sidan. Trafikverkets kontaktcenter har öppet alla dagar dygnet runt.