Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Din säkerhet vid järnväg

Det är för många som dödas eller skadas allvarligt på järnvägsspåren. Trafikverkets mål är att antalet dödade på järnväg ska minska till 2030.

För resenärer är tåget ett säkert transportmedel. Från och med år 1990 har antalet omkomna resenärer i svenska tågolyckor inte uppgått till mer än ungefär en vart femte år. Efter 2010 har ingen resenär omkommit på ett tåg. Läget för personpåkörningar är ett annat.

I genomsnitt 100 personer dör varje år/ca 85% suicid. Övriga olyckor rör personer som av någon anledning befunnit sig på spåret, i plankorsningar eller omkommit i samband med elolyckor vid högspänningsanläggningar.

Stängsel och kameror minskar antalet olyckor och räddar liv

Under perioden 2015–2020 satsade vi en miljard kronor på åtgärder som kan förhindra att obehöriga tar sig in i spårområdet. Denna satsning fortsätter i arbetet mot målet 2030. Vi sätter till exempel upp två meter höga stängsel som är svåra att klippa sönder, och kompletterar med kameror på utsatta sträckor.

Satsningen ska göra det svårare för obehöriga personer att ta sig in i det livsfarliga spårområdet - och om de gör det ska de kunna upptäckas. Genom samverkan och kommunikation mellan tågtrafikledning, polis, räddningstjänst och stationspersonal kan vi också ingripa snabbare.

Ytterligare åtgärder som genomförs rör plankorsningar, skydd vid plattformsändar och tydligare skyltning. Vi monterar också pyramidformade mattor som kan förhindra att obehöriga tar sig ut i spårmiljöerna. Dessutom genomför vi insatser kring en säker arbetsmiljö.

Att vistas i spårområdet är förbjudet, farligt och förorsakar förseningar

De flesta incidenter med obehöriga i spårmiljö sker i starkt trafikerade områden där det också är trångt på spåren. Det gör att varje stopp snabbt får stora följdverkningar för både gods- och persontrafik som fastnar i tågköer. Varje dag stoppas eller sänks hastigheten för upp till 80 tåg på grund av obehöriga i eller intill järnvägsspåren.

Rapport: Åtgärder mot personpåkörningar på järnväg (pdf-fil, 687 kB, öppnas i nytt fönster)