Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur fungerar det?

Trafiksäkerhetskamerorna är placerade på våra mest olycksdrabbade vägar, för att sänka förarnas hastighet och rädda liv. Kamerorna är ett komplement till polisens övriga trafikövervakning.

På alla sträckor med trafiksäkerhetskameror finns vägmärken som informerar dig om att vägen har automatisk trafiksäkerhetskontroll. Trafiksäkerhetskamerorna kan vara fast placerade vid vägkanten eller monterade i en släpvagn.

Endast fortkörare fotograferas

Kamerorna mäter fordonets hastighet med hjälp av radar, och fotograferar när någon kör fortare än vad som är tillåtet på vägen. Bilden kompletteras med information om bland annat tid, plats och hastighet. Den skickas sedan automatiskt till polisen. Polisen utreder ärendet och bötfäller föraren.

Många olika mätsystem

Trafiksäkerhetskameran består i ett skåp som innehåller ett mätsystem med olika komponenter. Skåpet är krocktestat för att klara gällande Europadirektiv för krocksäkerhet. Skåpet har larm, för både åverkan och driftstörningar.

Mätsystemet i trafiksäkerhetskameran består av en radarsensor för att mäta hastigheten, en fotoblixt, en digitalkamera som fotograferar fordon, registreringsskylt och förare samt en dator för att styra alla systemfunktioner och för att överföra bild- och mätinformation.

Ansvarsfördelning

Verksamheten med trafiksäkerhetskamerorna bygger på ett samarbete mellan Trafikverket och Polisen. Det gemensamma uppdraget är att öka trafiksäkerheten längs våra vägar.

Trafikverket och Polisen har ett gemensamt ansvar för att placera ut trafiksäkerhetskamerorna. Polisen ansvarar för utredning av ärenden.

Trafikverket ansvarar för fasta kameror och polisen för mobila

Trafikverket ansvarar för etablering, drift och underhåll av de fasta kamerorna.

Polisen hanterar de mobila trafiksäkerhetskamerorna. Trafikverket och Polisen är gemensamt ansvariga för hur och i vilken omfattning alla kameror ska användas.

De mobila kamerorna används som ett komplement till de fasta trafiksäkerhetskamerorna och manuell övervakning. Mobila kameror ger en flexibilitet som är viktig för att öka säkerheten på vägarna. Det finns 15 mobila trafiksäkerhetskameror, fördelade över hela landet.