Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund, effekter och nytta - trafiksäkerhetskameror

Trafikdöden är ett stort problem i hela världen. Väg- och transportforskningsinstitutet har gjort mätningar som visar att dödsolyckorna minskat med 20–30 procent på sträckor med trafiksäkerhetskameror

Enligt världsrapporten om trafikskadeprevention som Världshälsoorganisationen och Världsbanken publicerade 2004, beräknas antalet dödade i vägtrafiken uppgå till 1,2 miljoner människor globalt, och de skadade kan vara så många som 50 miljoner.

Stora förbättringar har skett i Sverige, men det finns fortfarande säkerhetsproblem att lösa. Särskilt påtagligt blir detta när man jämför vägtransportsektorn med andra trafikslag och sektorer i samhället. Det är svårt att hitta någon annan sektor i samhället där så många människor skadas för livet eller dödas.

Nollvisionen

Nollvisionen, ett riksdagsbeslut från 1997, är ett politiskt initiativ till att ta itu med problemet och försöka vända trenden.

Nollvisionen är en bild av en framtid där människor inte dödas eller skadas i vägtrafiken. Den fastställdes 1997 i ett beslut av riksdagen och är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Beslutet har lett till förändringar i trafiksäkerhetspolitiken och i sättet att arbeta med trafiksäkerhet – allt ska göras för att förhindra att människor skadas allvarligt eller dödas. 

Mer om Nollvisionen

Försöksverksamhet med bra effekter

Redan i slutet av 1980-talet gjorde polisen de första försöken med automatisk trafiksäkerhetskontroll i Sverige. Efter hand gjordes allt fler försök.

Under senare år har Väg- och transportforskningsinstitutet gjort mätningar som visar att dödsolyckorna minskat med 20-30 procent på sträckor med trafiksäkerhetskameror. På samma sträckor har antalet svårt skadade minskat med 20 procent. Därför skrev dåvarande rikspolischef Sten Heckscher och Vägverkets dåvarande generaldirektör Ingemar Skogö en överenskommelse i maj 2004 om ett samarbete om nya trafiksäkerhetskameror.

Trafiksäkerhetskamerorna har därefter visat sig ha en viktig roll i det omfattande trafiksäkerhetsarbetet.

Nytta för allmänheten och trafikanterna

  • Rätt hastighet skapar en tryggare och säkrare resa för alla trafikanter.
  • Kamerorna har hög acceptans hos allmänheten. Svaren i Trafikverkets årliga trafiksäkerhetsenkät tyder på detta.
  • Kamerorna placeras på våra mest olycksdrabbade vägar för att få ner hastigheten och därmed rädda liv.

Effekter på trafiksäkerheten

  • Trafiksäkerhetskamerorna sparar cirka 20 liv per år.
  • Kamerorna sparar cirka 70 dödade och svårt skadade per år.
  • Kamerorna beräknas minska antalet dödade med cirka 20–30 procent.