Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhetskamera

Trafiksäkerhetskameror

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Trafiksäkerhetskameror bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv.

I dagsläget finns ungefär 2000 trafiksäkerhetskameror längs de statliga vägarna. De räddar cirka 20 liv per år. Dessutom räddas fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken.

Kamerorna finns där de gör mest nytta

Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och det är på dessa vägar trafiksäkerhetskameror monteras. En kommun ansvarar för sitt vägnät och trafiksäkerhetsåtgärder på det vägnätet.

Trafiksäkerhetskamerorna på de statliga vägarna är placerade där de gör mest nytta. Kamerorna är placerade för att sänka hastigheten och rädda liv på de vägar där vi har höga hastigheter och risken för olyckor är stor.

Mätningar visar att det fungerar väl, trafikanterna väljer att sänka hastigheten när man kör på en väg med trafiksäkerhetskameror.

Eftersom hastigheten sänks på vägar med kameror minskar dessutom bullret och utsläppen av koldioxid och andra skadliga partiklar.

Alla kameror placeras synligt och hastigheten är väl skyltade vid kamerorna så att alla kan köra lagligt. Kamerorna mäter fordonets hastighet med hjälp av radar och fotograferar bara när någon kör fortare än vad som är tillåtet på vägen.

Kamerorna är ett komplement till polisens övriga trafiksäkerhetsarbete.

Trafikanterna förstår att kamerorna räddar liv

Den viktigaste framgångsfaktorn för trafiksäkerhetskamerorna är att trafikanterna förstår att kamerorna räddar liv. Trafikverkets årliga undersökningar visar att drygt 70 procent av svenskarna har en positiv inställning till trafiksäkerhetskamerorna. Den positiva inställningen har varit på en hög nivå sedan starten 2006. 

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

  • Cirka 2000 trafiksäkerhetskamerorna finns idag på de statliga vägarna och de räddar ungefär 20 liv per år.
  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.
  • Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året.