Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkerhet på fyrhjuling, mopedbil, traktor och motorredskap

Tillsammans med 18 andra aktörer har Trafikverket skapat en gemensam inriktning för säker användning av fyrhjulingar och mopedbilar, traktorer och motorredskap.

Varje år omkommer cirka tio personer i vägtrafiken i olyckor med fyrhjulingar och mopedbilar samt traktorer och motorredskap. Lägger vi till de som omkommer vid körning vid sidan av vägen och de som omkommer i kollision med dessa fordon, fördubblas antalet omkomna per år.

Intresset för fyrhjulingar och mopedbilar ökar

Intresset för fyrhjulingar ökar. Vid årsskiftet 2018/2019 fanns det nästan 190 000 registrerade fyrhjulingar och antalet har ökat de senaste åren. Årligen omkommer åtta till nio personer på fyrhjulingar.

Antalet mopedbilar på vägarna har ökat kraftigt. Vid årsskiftet 2020/2021 fanns det cirka 16 000 registrerade mopedbilar. Det är dock relativt få som omkommer i olyckor med mopedbilar men antalet skadade har ökat i takt med det ökade intresset för mopedbilar. 

Gemensam inriktning för säker användning av dessa fordon

Trafikverket har, tillsammans med 18 ytterligare aktörer, skapat en gemensam inriktning för säker användning av fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap. Syftet med inriktningen är att systematisera och samordna säkerhetsarbetet. De prioriterade områdena som har tagits fram i denna inriktning förväntas ha effekt på omkomna och skadade vid körning både på väg och i terräng.

De gemensamma prioriterade insatsområdena för fyrhjulingar är:

 • Ökad användning av hjälm
 • Ökad användning av störtbåge
 • Ökad användning av alkolås
 • Minskad användning av terränghjulingar på allmänna vägar
 • Minskad användning av fyrhjulingar av barn
 • Förbättrad information och ökad utbildning i riskmedvetenhet och säker körning

De gemensamma prioriterade insatsområdena för mopedbilar är:

 • Ökad bältesanvändning
 • Förbättrad fordonssäkerhet
 • Information

Trafikverket följer årligen upp utvecklingen och ambitionerna i den gemensamma inriktningen.

Den gemensamma inriktningen för säker användning av fyrhjulingar och mopedbilar omfattar följande fordonsgrupper:

 • fyrhjulingar
  • registrerade som terränghjulingar
  • registrerade som motorcykel
  • registrerade som traktor (A och B, under 600kg)
 • mopedbilar
 • EPA- och A-traktorer (ombyggda bilar till traktorer)
 • traktor (A och B) och motorredskap (klass 1 och 2)

Intresset för fyrhjulingar ökar. Vid årsskiftet 2018/2019 fanns det nästan 190 000 registrerade fyrhjulingar och antalet har ökat de senaste åren.

Årligen omkommer 8–9 personer på fyrhjulingar. De flesta (5–6) omkommer på väg. Enligt preliminära uppgifter, omkom dock 9 personer i vägtrafikolyckor med fyrhjulingar 2019. Olycksutvecklingen över tid är ganska oförändrad. Samtidigt är det viktigt att följa utvecklingen eftersom intresset ökar för fyrhjulingar.

Användning av störtbåge för fyrhjulingar

7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte vid trafik på väg (lika stor andel välte på respektive vid sidan av väg). Minst 4 av 10 av de omkomna har fått fordonet över sig någon gång under olycksförloppet. 3 av 10 omkomna återfanns under fyrhjulingen.

Säkerhetsarbetet behöver därför leda till att vältning förebyggs och att konsekvenserna vid vältning mildras. En fysisk störtbåge är mycket viktig. Det är först på senare tid som störtbågar har börjat användas i någon större skala och då främst i Australien. Australien har infört krav på störtbåge på nya fyrhjulingar från och med oktober 2021. De studier som är tillgängliga i dag har ännu inte kunnat fastslå en störtbåges kvantifierade effekt. I Australien görs dock bedömningen att en störtbåge kan halvera antalet omkomna i vältolyckor. Sammantaget visar de genomförda studierna att störtbåge inte har ökat riskerna, vilket de som har varit emot störtbåge har hävdat. I Israel ställs krav på störtbåge i dag.

Vad är en fyrhjuling?

Fyrhjulingar är ett brett samlingsnamn på många typer av fordon. De fordon som ingår i begreppet har väldigt olika användningsområden – allt från yrkesmässigt i jord- och skogsbruk och inom kraftföretag till hobby och transportmedel på allmän väg. I detta sammanhang är "fyrhjuling" avgränsat främst till fordon registrerade som:

 • terränghjulingar
 • motorcyklar
 • traktorer (med tjänstevikt upp till 600 kg)

Den kraftiga ökningen startade 2015 och antalet registrerade mopedbilar har femdubblats sedan 2009. Vid årsskiftet 2020/21 fanns det cirka 16 000 registrerade fyrhjuliga mopeder, inklusive mopedbilar. Det är relativt få som omkommer i olyckor med mopedbilar, men antalet polisrapporterade skadade har ökat betydligt.

 

Intresset för EPA- och A-traktorer ökar. Antalet totalt registrerade EPA- och A-traktorer har mer än fördubblats under de tio senaste åren. Vid årsskiftet 2020/21 fanns det cirka 33 000 registrerade EPA- och A-traktorer.

Relativt få omkommer i olyckor med EPA- eller A-traktorer, men antalet polisrapporterade skadade har ökat.