Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkerhet på motorcykel

För att öka motorcyklistens säkerhet har Trafikverket i samverkan med berörda organisationer arbetat fram en strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped.

Målet med strategin är att visa hur antalet omkomna motorcyklister och mopedister kan halveras och hur antalet mycket allvarligt skadade kan minska till 2020. Målet är satt utifrån 2010 års nivå. På motorcykelsidan innebär det stora utmaningar för att kunna nå målsättningen. Syftet med den gemensamma strategin är att systematisera säkerhetsarbetet och därmed öka säkerheten på motorcykel och moped.

Säker motorcykeltrafik

Det viktigaste för att öka motorcykeltrafikens säkerhet är att vidta åtgärder som förebygger olyckor, men det är också viktigt att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt skulle inträffa.

Prioriterade insatsområden för ökad motorcykelsäkerhet är:

  • öka andelen motorcyklister som håller hastighetsgränsen
  • minska extremt beteende på motorcykel.
  • säkrare motorcyklar
  • säkrare vägar och gator
  • öka fokuset på synbarhet och uppmärksamhet

Läs mer om insatsområdena och vilka åtgärder deltagande organisationer vill genomföra i den gemensamma strategin.

Uppföljning

För att uppnå de nationella trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal indikatorer och att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas tydligt vid årliga resultatkonferenser. Motorcykel- och mopedsäkerhet ingår som en del i det arbetet. I samband med Sveriges moped- och motorcykelråd görs även en årlig avstämning av aktörernas verksamhet utifrån de ambitioner som är beskrivna inom de prioriterade insatsområdena.