Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkrare trafikmiljö

Att bilförarna agerar säkert är viktigt för att trafiksäkerheten ska öka. Men det räcker inte. Väghållare, polisen, bilindustrin och näringslivet med flera kan alla bidra till att göra trafikmiljön säkrare.

Här är några exempel:

  • Mitträcken sätts upp för att förhindra frontalkrockar.
  • Träd, stenar och andra hårda föremål tas bort från vägarnas sidoområden. Det minskar risken för svåra skador när bilar kör av vägen.
  • Hastighetskameror bidrar till att genomsnittshastigheten sänks.
  • Cirkulationsplatser (rondeller) ersätter korsningar med trafikljus. Det dämpar trafikrytmen, och eventuella kollisioner får lindrigare konsekvenser.
  • Hastighetsgränserna anpassas, exempelvis 30 km/tim i bostadsområden.
  • Biltrafik skiljs från gång- och cykeltrafik.
  • Bilarna utformas säkrare.
  • Bilar förses med utrustning som stödjer ett säkert beteende, exempelvis bältespåminnare, alkolås och it-baserade hastighetsanpassare.
  • Företag, myndigheter och organisationer inför resepolicy med krav på säkerhet och ställer krav på trafiksäkerhet när de upphandlar transporter.