Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

TTT bjöd in till AI-dialog

Sedan 2013 samlar TTT, Tillsammans för tåg i tid, järnvägsbranschen för att öka punktligheten och höja förtroendet för tåg som transportmedel. Under hösten 2020 ordnade TTT en AI-dialog mellan järnvägsbransch och AI-leverantörer.

Arbetet med TTT har gett effekt, men det är viktigt att fortsätta arbeta med innovation. Här är AI-dialogen är en viktig del. Nu finns slutrapport och presentation från dialogen tillgänglig.

Punktligheten har aldrig varit högre än den är idag, trots utmaningar som kraftigt ökade tågvolymer eller corona-pandemi som påverkar på flera olika sätt. Men från TTT tror vi att vår bransch skulle kunna ta ytterligare kliv mot en ännu bättre punktlighet med hjälp av maskininlärning.

AI-dialogen skapades därmed för att försöka tänka på nytt sätt kring gamla problem. Det är egentligen bättre att definiera problemet för att sedan se vilken teknik eller metod som behövs för att lösa det, men i denna dialog ville vi vända på frågeställningen för att komma ur gamla tankebanor och ge järnvägsbranschen en bättre inblick i AI-branschen och vice versa. Syftet med AI-dialogen kan därför summeras till:

  • Samla behoven och potentialer som finns inom branschen och visa dessa för både järnvägsbransch såväl som för potentiella leverantörer
  • Påvisa potentialen i befintliga lösningar och kompetens. Därigenom öka genomförandekraften och höja punktligheten
  • Inspirera till ökad innovationskraft inom befintliga problemområden

Stora potentialer till att nyttja AI

Upplägget för AI-dialogen har haft tre delar; Tankesmedja där branschens behov fångades upp, leverantörsdialog där lösningar och idéer diskuterats samt en gemensam dialog där dessa två perspektiv möttes. Dialogen startade i juni och avslutades i december 2020.

Branschen identifierade totalt 19 olika behov. De största behoven kan summeras till Prediktivt underhåll, Trafikplanering, Prognoshantering, Störningshantering samt Riskbedömningar.

Stora hinder för att nyttja AI

För att åstadkomma förbättringar och öka engagemanget behöver järnvägsbranschen ta området närmare kärnverksamheten. Det finns behov av fler och snabbare åtgärder för att nyttja befintliga potentialer. De konkreta steg som däremot finns planerade under våren innefattar två förkommersiella upphandlingar samt leverantörsdag.

TTT ser mycket stora potentialer inom området för att öka punktligheten ytterligare. Det finns också redan i dagsläget flera befintliga lösningar men för att kunna utvärdera dessa fullt ut behöver järnvägsbranschen bli mer flexibla i sina arbetssätt samt skapa bättre förutsättningar för digitalisering.

De största hinder för att åstadkomma reell förändring anser TTT vara avsaknaden av gemensam digitaliseringsstrategi inom branschen, svårigheten till datatillgång samt att det inte ges tillräcklig prioritet/utrymme för förändringar i linjeverksamheterna.