Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fartbild, järnvägspår.

Tillsammans för tåg i tid

1879 infördes gemensam tid på svenska järnvägsstationer. Exakta klockslag sedan dess varit en viktig del inom järnvägen och i dess relation till resenärer och godstransportörer.

I dagens samhälle är punktlighet ett återkommande samtalsämne, och även mindre störningar kan få stort utrymme i medier – både sociala och traditionella. Att kunna planera en resa eller transport och känna tillit till att tåget kommer fram i tid är mer än någonsin en grundförutsättning för järnvägen transportslag. Det är också avgörande för tågföretagens kundnöjdhet och lönsamhet på en avreglerad järnvägsmarknad.

Så vad gör då järnvägsbranschen för höja punktligheten så den motsvarar uppdragsgivarens, resenärernas och godstransportköparnas förväntningar? Att drygt nio av tio tåg når sin slutstation senast fem minuter efter tidtabell är uppenbarligen otillräckligt, och då kan så klart heller inte branschen vara nöjd. Som ett av flera svar på frågan bildades samverkansforumet Tillsammans för tåg i tid, TTT, 2013. I TTT samlas hela branschen för att efter tre grundläggande principer öka punktligheten och i förlängningen förtroendet för järnvägen. De är:

 • att sätta fokus på innovation, projekt och tydliga nyckeltal
 • att arbeta tvärfunktionellt inom utpekade geografiska områden och stråk
 • att samla hela branschen för att höja genomförandekraften i åtgärder som prioriteras

Det övergripande målet för TTT, och därmed alltså hela järnvägsbranschen, är att 95 procent av alla tåg ska ankomma sin slutstation senast fem minuter efter ordinarie tidtabell. Måttet som målet är kopplat mot är RT+5.

De parter som deltar i TTT-samarbetet är:

Trafikverket
Tågföretagen
Green Cargo
MTR
Jernhusen
SJ
Svensk Kollektivtrafik
Byggföretagen

Kontaktvägar
Har du frågor eller funderingar kring TTT och de projekt som drivs är du välkommen att i första hand höra av dig via kontaktformuläret under Kontakta oss.

Du kan också höra av dig till någon i TTT:s exekutiva ledning:

Britt-Marie Olsson, SJ
Pelle Andersson, Green Cargo
Jan- Åke Bergstrand, Öresundståg

Söker du direktkontakt med någon av de medverkande aktörerna i TTT kan du höra av dig till respektive organisations punktlighetsansvarige.

Green Cargo, Nicklas Blom
Jernhusen, Maria Hagerdal
Tågföretagen, Lina Lagerroth
Svensk kollektivtrafik, Cornelis Harders
Skånetrafiken, Mats Ohlsson
Västtrafik, Pontus Gunnäs
Region Stockholm, Kristina Abelin
SJ, Britt-Marie Olsson
Trafikverket, Peter Svensson
MTRX, Linda Goldbach
MTR Pendel, Olov LIndfeldt

När 2019 summeras hade för första gången över 1 miljon persontåg nått sin slutstation. En vanlig dag trafikeras spåren av cirka 3 700 tåg som sammanlagt kör 500 000 kilometer. Såväl sett till antal tågkilometer, hur långt tågen kör, och antalet resor, hur många som åker, handlar det om en fördubbling sedan 1990-talet. Under samma period har persontågens punktlighet legat stabilt runt 90 procent för att 2019 landa på 91,3 procent – den bästa noteringen sedan mätningarna startade.

Under inledningen av 2020 fortsatte den positiva trenden med en allt bättre punktlighet.

TTT är ett ständigt utvecklande och föränderligt samarbete, vi prövar kontinuerligt nya arbetsformer och arbetssätt för att bättre uppnå vårt mål om 95% punktlighet. Ett sådant exempel är att vi startade tema-träffar under våren 2021 i syfte att sprida lärdomar om punktlighet och punktlighetsarbetet samt att pröva den arbetsformen för kunskapsöverföring inom branschen.

Vi har genomfört totalt 8 olika tema-träffar med olika fokus och teman. Upplägget har skiljt sig lite åt men i grunden har det varit olika inslag så som analyser som presenteras, olika aktörer som beskriver vad man lärt sig eller diskussioner om hur vi i branschen kan ta det vidare. Tema-träffarna har varit cirka 1-2 timmar för att lätt kunna delta på detta, få inspiration och förhoppningsvis kunna använda lärdomar i sitt dagliga arbete.

Tema-träffarna har varit uppskattade inslag och kommer därför att fortsätta under hösten. Det kan tillkomma fler tema-träffar allteftersom och inbjudan sprids genom punktlighetsansvariga inom respektive organisation. Se under ”bred förankring” för att hitta vem som är rätt kontaktväg för just dig. De tema-träffar som är inplanerade än så länge är:

 • Grundutbildning i punktlighet – 7 sep kl. 8:30-9:30 samt 18 nov kl. 8:30-9:30
 • Digitaliseringsinspiration från vägsidan – 23 sep kl. 8:30-9:30
 • Vädrets påverkan på punktlighet – 28 sep kl. 8:30-9:30
 • Framtiden är redan här - innovativa lösningar för bättre punktlighet – 14 okt kl. 8:30-10
 • Proaktivt arbete för obehörigt spårbeträdande – 21 okt kl. 8:30-9:30
 • Takt-tidtabell / styva tidtabeller – 27 okt kl. 10-11
 • Järnvägens punktlighet om 10 år – 2 nov kl. 8:30-9:30
 • Punktlighetsprediktion - förväntad punktlighet – 11 nov kl. 8:30-9:30
 • Grundutbildning i punktlighet – 18 nov kl. 8:30-9:30
 • Hur datadelning förbättrar punktligheten – 25 nov kl. 8:30-9:30
 • Banarbeten och dess påverkan på punktlighet – 1 dec kl.10-11
 • Punktlighetens riddare – operativa prioriteringar – 7 dec kl. 8:30-9:30

Finns det övriga områden du tycker att TTT ska ordna en tematräff inom? Tipsa oss gärna!