Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg vid plattform

Nya stambanor

Södra stambanan och Västra stambanan är nationellt viktiga för person- och godstrafik. Båda banorna är i dag hårt belastade och det svenska järnvägssystemet behöver byggas ut.

Trafikverket har därför regeringens uppdrag att bygga nya stambanor mellan våra tre storstadsregioner - Stockholm, Göteborg och Malmö. Nya stambanor förbinder samtidigt mellanliggande regioner bättre med varandra och med storstäderna.

Nya stambanor tillför betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem. Ökad kapacitet gör tåget mer pålitligt för både resenärer och näringsliv, och väsentligt kortare restider skapar nya möjligheter att pendla, studera och arbeta. Fler godstransporter på järnväg möjliggörs när kapacitet frigörs på befintliga banor. Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapas goda förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling, samtidigt som vi främjar hållbara resor och transporter.

Utbyggnaden av nya stambanor börjar från ändpunkterna

Karta som visar tre första deletapperna för nya stambanor: Ostlänken (Järna–Linköping), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund.
De färgade linjerna visar de tre första deletapperna för nya stambanor. 

Tre projekt är beslutade enligt nationell plan för transportsystemet 2018–2029, motsvarande fyrtio procent av de nya stambanornas sträckning. De tre projekten är Ostlänken (Järna–Linköping), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund. De utgör de första deletapperna på nya stambanor och planeras att ingå i ett gemensamt system.

Ostlänken

  • Planerad byggstart av huvudentreprenader 2024.
  • Beräknas färdig 2033–2035.

Göteborg–Borås

  • Lokaliseringsutredning påbörjad sommaren 2019 (förväntas färdig senast 2022).
  • Planerad byggstart 2025–2027.

Hässleholm–Lund

  • Lokaliseringsutredning påbörjad sommaren 2019 (förväntas färdig 2023).
  • Planerad byggstart 2027–2029.

 

Se syntolkad version av filmen ovan