Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mål och syfte – nya stambanor

Regeringen har beslutat att utbyggnaden av nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö ska påbörjas från ändpunkterna med de tre delsträckorna Ostlänken (Järna–Linköping), Hässleholm–Lund och Göteborg–Borås.

Skissen ovan innehåller symboler och beskrivande text om syfte och mål med nya stambanor. Innehållet finns i texten på sidan.
Matris över syfte och övergripande mål samt ändamål och projektmål för Nya Stambanor. 

Trafikverket planerar för att delsträckorna, tillsammans med resterande sträckor, på sikt kan byggas​ ihop till ett effektivt system. Det förutsätter att delsträckorna planeras utifrån gemensamma mål och enhetliga förutsättningar.

Trafikverket har tagit fram syfte och övergripande mål för systemet. Utifrån dessa formulerar delprojekten sina ändamål och mål.

Syfte och övergripande mål för nya stambanor utgår från de transportpolitiska målen, de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt Trafikverkets rapport Målbild 2030.

Syftet för nya stambanor

Nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö ska:

  • tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga och robusta resor och transporter för människor och näringsliv
  • ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra länder i Europa
  • genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling
  • främja hållbara resor och transporter.


Åtta målområden

Utifrån syftet har Trafikverket tagit fram övergripande mål som är preciserade inom åtta målområden: Kapacitet och robusthet, restider, stationslägen, energieffektivitet och klimatneutralitet, arkitektur, landskap, naturresurshushållning samt hälsa och säkerhet. Läs mer om varje målområde på respektive undersida.

Läs mer om hur nya stambanor kan bidra till delmålen i Agenda 2030.​

Hållbarhet – nya stambanor