Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnkoll på spåren

Stora delar av järnvägen byggdes för mindre trafik med lättare och långsammare tåg. De senaste decenniernas utveckling har påskyndat behovet av att rusta upp, bygga ut och modernisera anläggningen för att öka dess tillförlitlighet och tågens punktlighet.

Under 2021 planeras för knappt 1700 större arbeten där signaler och ställverk rustas samtidigt som spår, växlar och kontaktledningar byts ut.

Spår

Det finns cirka 15 600 kilometer spår i Sverige där Trafikverket är den klart största infrastrukturförvaltaren. Andra svenska spårägare är bland annat Arlandabanan, Inlandsbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan och Öresundsförbindelsen.

Av 15 600 kilometer svenska järnvägsspår äger och förvaltar Trafikverket 14 200 kilometer.


Andel elektrifiering

Av Trafikverkets spår är 84 procent elektrifierade, vilket gör resor på järnväg till ett klimatsmart sätt att resa. Totalt är 78 procent av Sveriges järnvägsnät elektrifierat, vilket gör det till ett av Europas mest elektrifierade – genomsnittet för EU-länderna är cirka 50 procent.

84 procent av Trafikverkets spår är elektrifierade. Genomsnittet i EU är cirka 50 procent.

 

Växlar

Över hälften av växlarna är uppvärmda för att järnvägen ska kunna vara pålitlig året om. Siffrorna i diagrammet är avrundade.

Av Trafikverkets 11 000 växlar är 7 200 uppvärmda.


Korsningar

Det ska vara tryggt att korsa spåren. Varje år byggs ett antal korsningar om för att minska olycksriskerna. Men det tar tid att åtgärda, så var alltid vaksam när du behöver korsa ett järnvägsspår! Siffrorna i diagrammet är avrundade.

Stapeln visar fördelningen mellan olika typer av järnvägskorsningar. Av 11 300 korsningar är drygt hälften antingen planskilda, utrustade med bommar eller med ljud- och ljudsignaler.


Var finns spåren?

Järnvägen tar oss fram från norr till söder, från öst till väst. Ibland finns spåren djupt under jord, ibland högt upp bland bergen. I dagsläget finns 525 stationer, 165 tunnelanläggningar och cirka 4 100 broar längs Trafikverkets 14 200 kilometer järnvägsspår.