Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägens framtid

Framtid – Forskning och innovation om järnvägen

Hur ser morgondagens järnväg ut? Idag pågår många forsknings- och innovationsprojekt som involverar branschen, industrin och akademin. Mycket handlar om att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Hur ser framtiden ut för järnvägen? Det är en fråga som i dag sysselsätter människor över hela världen, och det saknas verkligen inte idéer. I framtidsvisionerna finns allt från utvecklade nät för magnettåg, hyperloop och mer konventionell järnväg fast för högre hastigheter än dagens spår mäktar med. Mycket tankemöda läggs också på hur järnvägen ska ta tillvara på alla de möjligheter som digitaliseringen ger, samtidigt som säkerhetsfrågorna fortsatt är prioriterade.

I dag pågår ett stort antal forskningsprojekt som ska ta järnvägen in i framtiden, både i Sverige och i Europa. Både bil- och flygindustrin ligger visserligen längre fram i teknikutveckling, men det betyder samtidigt att det finns mycket erfarenheter att dra nytta av. I det intensiva forsknings- och innovationsarbetet deltar både industrin, akademin och järnvägsbranschen. För att vidga perspektiven bjuds även representanter från helt andra branscher in för att ge sin syn på vad som kan och bör göras på både kort och lång sikt.

Mycket handlar om att få in digital teknik i ett transportslag som till sin natur är relativt analogt med spår av stål, strömavtagare och fysiska fordon. Ett område rör hur man kan utrusta fordon med detektorer som i realtid läser av anläggningens status så problem kan åtgärdas innan fel uppstår. Ett annat är att skapa så kallade digitala tvillingar som bland annat bidrar till att arbetsmoment kan detaljplaneras utan att trafiken påverkas. Så de som det om några år refereras till som järnvägare är troligen helt andra yrkesgrupper än de som en gång tog järnvägen till Sverige.

Oavsett om du har tankar kring tekniken, framtidens resande och godstransporter, om trafikinformation och positionsbestämning, om effektivare kommunikationsvägar mellan fordon, förare och trafikledning så finns det en mängd innovationsspår att växla in på för den som vill påverka eller som har en idé. Så passa på att kliva ombord och bli järnvägare nu när 2021 utnämnts till Europaåret för järnväg. Bli en del av järnvägen och var med och skapa förutsättningarna så järnvägen fortsätter spela en huvudroll i resan mot en klimatneutral europeisk transportsektor 2050.