Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fakta om Europas järnväg

Europaåret för järnväg 2021 ska visa på järnvägens fördelar. EU-kommissionen lyfter tre områden; att Europa har ett av världens mest utbygga järnvägsnät, att järnvägen är säker och att den står för en liten del av transporternas utsläpp av växthusgaser.

Järnväg för samman människor och företag

Järnvägslinjer i bruk:

 • USA 203 000 kilometer
 • EU 201 000 kilometer
 • Kina 132 000 kilometer
 • Ryssland 87 000 kilometer

Källa: Statistical Pocketbook 2020.

Järnväg är säker

Dödsfall per miljard passagerarkilometer (2011-2015):

Dödsfall per miljard passagerarkilometer 2011-2015

2011-2015 omkom 0,1 tågpassagerare per miljard passagerarkilometer. Källa: 6:e rapporten om övervakning av utvecklingen av järnvägsmarknaden 2019.

 

 • Tvåhjuliga motorfordon 38
 • Bil (förare och passagerare) 2,7
 • Busspassagerare 0,23
 • Flygpassagerare 0,06

Källa: 6:e rapporten om övervakning av utvecklingen av järnvägsmarknaden 2019 (European Commission´s webbplats)

Järnväg är hållbart

Andel växtgasutsläpp från olika transportslag (EU-27, 2018):

Andel växtgasutsläpp från olika transportslag (EU-27, 2018):

2018 stod järnvägen för 0,4 procent av växtgasutsläppen från transportsektorn. Källa: Statistical pocetbook 2020.

 

 • Vägtransporter 78,1 procent
 • Sjöfart (inklusive internationell) 14,1 procent
 • Civil luftfart (inklusive internationell) 13,2 procent
 • Övrigt 0,5 procent

Källa: Statistical Pocketbook 2020 - EU:s statisk om mobilitet och transporter (European Commission´s webbplats).

Söker du mer uppgifter om den svenska järnvägen? Besök gärna våra järnkoll-sidor!