Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets uppdrag

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Läs mer om vårt regeringsuppdrag.

Trafikverkets uppdrag innebär i praktiken att vi ska se till transportsystemet fungerar, vilket är en förutsättning för att samhället ska fungera. Vi på Trafikverket skapar förutsättningar för att alla transporter och resor sker på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor. Dessutom med hänsyn till miljö och hälsa.

Det sammanfattas i vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Vårt uppdrag:

  • Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart
  • Ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
  • Upphandla interregional kollektivtrafik
  • Sjöfartsstöd, Delegationen för sjöfartsstöd

Nationell plan

Den nationella planen beskriver hur transportsystemet ska utvecklas och hur de medel som är avsatta till infrastrukturen ska fördelas.

Vi måste hela tiden utmana oss själva att tänka annorlunda – kan vi med enkla åtgärder använda transportsystemet smartare och se till att det som finns fungerar bättre? En liten åtgärd kan skapa stora fördelar. Det gör vi innan vi bygger om eller bygger nytt. Bara i sista hand överväger vi större nyinvesteringar. Då kan vi skapa maximal samhällsnytta till minsta möjliga kostnad.

Under de kommande åren satsar vi för att utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Det handlar om ett brett paket av åtgärder som ger effekter i hela landet.

Vi rustar upp, utvecklar och moderniserar järnvägen, ger näringslivet smidigare transportlösningar, satsar på hållbara städer och en tillgänglig landsbygd. Vi fortsätter arbetet för att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. För att lyckas samarbetar vi med kommuner, regioner, näringsliv, tågbolag, leverantörer och entreprenörer, för att nämna några.