Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

EU-projekt om utveckling av transeuropeiska transportkorridor

Trafikverket deltar tillsammans med Region Blekinge i ett EU-projekt för att utveckla de transeuropeiska transportkorridorerna. Projektet startade 2016 och avslutas 2019 och är ett av nio projekt som ingår i TENTacle.

Projektet TENTacle samlar tidigare erfarenheter samt lägger till nya om hur man på bästa sätt kan samverka mellan olika aktörer för att få nytta av de transeuropeiska transportkorridorerna.

Trafikverket är partner i projektet tillsammans med Region Blekinge och ansvarig för arbetspaket 5 (WP 5) där iakttagelser och nya erfarenheter inom TENTacle sammanställs.

Handelsflödena via Blekinge har ökat snabbt i många år. Volymen är fortfarande små i förhållande till transportflödena genom Tyskland, men prognoser visar en ökning inom de närmaste åren.

Projektet ger följande rekommendationer

  • Strategi för markanvändning i relation till transportrelaterade aktiviteter
  • Direktanslutningar från Blekinge hamnar till logistik noder i Jönköping och Göteborg och till det omfattande nätverket TEN-T tillsammans med den nationella nivån
  • Undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpliga för användning av högkapacitetsfordon
  • Delta i att ta upp frågor angående Hässleholms järnvägsnummer. Åtgärder för att förbättra möjligheter att ändra tåginriktningar i noden kan skapa betydande fördelar.
  •  Längre sidor på järnvägen genom Blekinge.
  • Förlängning av järnväg för att ge tillgång till Blekinges kustlinje Alvesta

Exempel på aktiviteter och resultat

  • Analys av interregionala passagerarmobilitetsmönster för att dra slutsatser och lägga till kunskaper i regionala planeringsprocesser.
  • Undersökning om sannolikheten för satellitbaserad analys av transportflöden, en metod med tillämplighet i alla geografiska områden. Detta ITS-stödverktyg kan visa sig vara en mycket kostnadseffektiv metod för att generera data för aktuell analys av transportflöden.