Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: S Werner

EU-projekt för att utveckla inre vattenvägar

Trafikverket är en av 21 aktörer som deltar i EU-projektet EMMA som fokuserar på inre vattenvägar i länderna runt Östersjön. Projektet analyserar mindre utvecklade vattenvägar och dess potential.

Några av Trafikverkets aktiviteter inom projektet:

  • Upprätta förbättringsplan för att öka konkurrenskraften hos Inre Vattenvägar, IVV
  • Den svenska piloten handlar om att utveckla ett tekniskt och ekonomiskt IVV-koncept för bulktransporter i Mälaren – identifiera logistikupplägg och affärsmöjligheter
  • Analys avseende IVV-ansvaret i Sverige
  • Jämförelse av den administrativa strukturen i partnerländerna, inkl rekommendationer för effektiva ansvarsstrukturer
  • Analys av beslutsprocess för IVV-regelverket på EU-nivå
  • Fallstudie som visar på regelförändringar som ger positiva effekter för utvecklingen av IVV
  • Delta i lunch- och frukostmöten samt rundabordssamtal
  • Framtagande av IVV-broschyr tillsammans med Maritimt forum