Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna i bil.

Rapporter om förarutbildning i Sverige och internationellt

Trafikverket Förarprov och Transportstyrelsen har genomfört en översyn av förarutbildningssystemet för personbil, behörighet B. Arbetet startade i februari 2018 och omfattade alla moment från körkortstillstånd till prövotidens slut.

Slutrapport med bilagor – Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B – mars 2019

Slutrapporten innehåller samma text avseende själva förslagen som den versionen som publicerades 17 december 2018, se nedan. Utöver det är den kompletterad med bakgrundinformation och bilagor. I rapporten beskrivs nu exempelvis även osund konkurrens, erfarenheter från andra länder, digitalisering och automatiseringen av fordon på ett tydligare sätt.

Slutrapport med bilagor: Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B (pdf-fil, 1,2MB, öppnas i nytt fönster)

Bilagor till slutrapport

Bilaga 1 Förstudie digital plattform
Den digitala plattformen ska spegla och stödja den föreslagna processen för förarutbildning samt vara stöd för handledare och den blivande föraren att följa strukturen i det nya förarutbildningssystemet på ett tydligt sätt.

Bilaga 1: Förstudie digital plattform. Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B (pdf-fil, 835 kB, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 2 Juridisk analys
Den juridiska analysen utgår från detaljnivån i det nya förslaget på förarutbildningssystem för behörighet B.

Bilaga 2: Juridisk analys. Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B (pdf-fil, 820 kB, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 3 Konsekvensanalys
En övergripande konsekvensutredning av förslaget på ett nytt förarutbildningssystem för behörighet B. I rapporten beskrivs förslagen, bakgrunden till förslagen och den förväntade effekten samt nyttan.

Bilaga 3 Konsekvensanalys. Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B (pdf-fil, 893 kB, öppnas i nytt fönster)

Rapport - Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B – 17 december 2018

Ett förslag på nytt förarutbildningssystem presenterades gemensamt av Trafikverket Förarprov och Transportstyrelsen den 17 december 2018. Ambitionen med det nya systemet är det ska göra vägen till körkortet tydligare och tillgängligare. Förarutbildningssystemet ska utgå från den blivande föraren och ge förutsättningar för ett gynnsamt lärande som skapar bra förare, oavsett förutsättningar. Framför allt handlar det om att det i förarutbildningen måste finnas ett större fokus på att lära för livet och bli en trafiksäker förare, snarare än att bara klara provet.

Rapport: Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B (pdf-fil, 3,6 MB, öppnas i nytt fönster)

Utvärdering av provresultat vid Trafikverket Förarprov

Rapporten behandlar godkännandegrad och antal genomförda prov för behörigheter vid Trafikverket Förarprovs examineringar de senaste fem åren (2014–2018).

Rapport: Utvärdering av provresultat vid Trafikverket Förarprov  (pdf-fil, 2,9 MB) 

Forskningsrapport från Umeå universitet

Som en del av faktainsamling i uppdraget har Umeå universitet gjort en översikt av tidigare forskning inom området. En viktig slutsats är att det är svårt att vetenskapligt belägga att en viss typ av utbildning har bättre effekt på trafiksäkerheten i form av minskade olyckor än annan utbildning.

Rapport: Förarutbildningssystem i Sverige och internationellt: en översikt av förändringar och deras effekter (pdf, 863 kB, öppnas i nytt fönster)

Kundanalys

En kundanalys genomfördes gemensamt av konsultföretagen Governo och Antrop under våren 2018. Den huvudsakliga datainsamlingen skedde genom intervjuer på tre orter: Malmö, Luleå och Stockholm. För att säkra att relevanta målgrupper fångades genomfördes ca hälften av intervjuerna i Luleå och hälften i Malmö och Stockholm.

Rapport: Kundanalys förarutbildningen (pdf, 11 076 kB, öppnas i nytt fönster)

Rapport: Processanalys – Appendix till Kundanalys Förarutbildningen (pdf, 522 kB, öppnas i nytt fönster)

Invandrarindex

Invandrarindex är en årlig undersökning som genomförs vid utbildningen Svenska För Invandrare (SFI). Undersökningen genomförs av Invandrarindex, ett fristående undersökningsföretag. Den senaste riksomfattande undersökningen gjordes november 2017. En kompletterande undersökning i Västernorrland genomfördes i maj 2018.

Rapport: Nyanländas syn på att leva och bo i Sverige – utdrag körkortsrelaterade frågor (pdf, 353 kB, öppnas i nytt fönster)