Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vår verksamhet

Trafikverket ansvar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Här kan du läsa om vårt uppdrag och vår organisation och hur vi jobbar med olika frågor. I menyn hittar du även Trafikverkets övergripande rapporter och analyser.

Kortfakta om Trafikverket

  • Generaldirektör Lena Erixon.
  • Huvudkontoret ligger i Borlänge.
  • Regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad.
  • Trafikverket har cirka 9 000 anställda.
  • Trafikverket bildades den 1 april 2010.
  • Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal.
  • Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Även en del av tidigare Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) finns i dag hos Trafikverket.
  • I Trafikverket ingår också resultatenheterna Färjerederiet, Förarprov, Trafikverksskolan och Fordonsresurser.