Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg och passagerartåg sida vid sida

Verksamhetsvolym och finansiering

Trafikverkets verksamhet omfattade totalt 75 miljarder kronor. Verksamheten finansierades huvudsakligen av anslag.

Trafikverkets kostnader och finansiering 2020, miljarder kronor
Trafikverkets kostnader och finansiering 2020, miljarder kronor  

Den huvudsakliga finansieringen av Trafikverkets verksamhet (59,7 mdkr) kom från anslag. Övrig finansiering bestod av lån (5,8 mdkr), bidrag (1,7 mdkr) samt intäkter av avgifter och övriga intäkter (7,5 mdkr).

Den totala kostnadsmassan var 75 miljarder kronor, en ökning med 17 procent jämfört med 2019. Den största delen av kostnaderna gick till väg- och järnvägsinvesteringar (30,9 mdkr) samt till drift och underhåll av väg och järnväg (24,8 mdkr). Övriga verksamhetsdelar var planering/expertstöd och myndighetsutövning/administration (5,4 mdkr), FoI/bidrag (10,6 mdkr) samt uppdragsverksamhet (2,9 mdkr).

De största procentuella ökningarna jämfört med 2019 finns inom verksamhetsdelarna Uppdragsverksamhet samt Forskning och innovation. Trafikverkets anslagsstruktur utgår från verksamhetens indelning snarare än vilken typ av kostnad det avser, vilket gör att det finns kostnader av förvaltningskaraktär inom de flesta anslag.