Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En motorväg nattetid

Vägar och järnvägars tillstånd

Trafikverket rapporterar årligen om tillståndet och skicket på landets vägar och järnvägar.

Det statliga vägnätet består av 98 500 kilometer väg, 25 tunnlar och 17 000 broar. Skicket på de statliga vägarna har fortsatt försämrats i långsam takt under 2020. Utvecklingen är därför inte i nivå med den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen 2018–2029, där målet är att 2018 års nivå ska behållas.

Järnvägsnätet som Trafikverket förvaltar består av 14 200 kilometer spår med 525 stationer, 4 100 järnvägsbroar, 165 tunnelanläggningar och drygt 11 000 växlar. Trafikverket har under året förbättrat järnvägen på fyra särskilt utpekade transportflöden: Hallsberg–Luleå, Luleå–Boden C–Riksgränsen, Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö–Köpenhamn, och bibehållit tillståndet på övriga utpekade transportflöden. För att skapa förutsättningar för att fortsätta förbättra och bibehålla tillståndet på järnvägen har vi också genomfört åtgärder på omledningsbanor. På övriga delar av järnvägen har tillståndet försämrats under lång tid, och bedömningen är att trenden har fortsatt under 2020 på grund av att anläggningen åldras. Årets åtgärder på järnvägen följer inriktningen i den nationella planen för transportinfrastrukturen. Under 2020 minskade antalet infrastrukturfel som har påverkat tågtrafiken.