Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En klocka över en perrong

Läget i förhållande till långsiktiga planer

Den nationella planen för transportinfrastrukturen och länsplanerna för regional transportinfrastruktur innehåller åtgärder som ger effekt för hela landet. Arbetet med större objekt i den nationella planen löper i stort enligt plan, men det finns vissa avvikelser. Namngivna väg- och sjöfartsinvesteringar upparbetas i lägre takt än den nationella planen, medan namngivna luftfarts- och järnvägsinvesteringar samt trimnings- och miljöåtgärder upparbetas i högre takt. Genomförandet av länsplanerna varierar eftersom projekt som ingår i planerna har kommit olika långt i planering och genomförande.

Vi ser flera exempel på ökade kostnader för investerings- och underhållsåtgärder de senaste åren. Det beror till exempel på högt tryck på anläggningsmarknaden, där vi för vissa upphandlingar ser högre anbud än tidigare. Trafikverket följer utvecklingen noga och vidtar kontinuerligt åtgärder för ökad kostnadskontroll.

  Järnväg Sjöfart Luftfart Väg Tillgäng-lighet Säkerhet Miljö Summa
Ackumulerat utfall 2018-2020, mnkr 29 745 772 234 12 158 3 916 2 150 1 460 50 435
Volym i nationell plan 2018-2020, mnkr 26 575 792 99 15 478 3 416 1 615 2 063 50 038
Upparbetad del av planen 2018-2020, procent 111,9 97,5 237,1 78,5 114,6 133,2 70,8 100,8

Det ackumulerade utfallet 2018–2020 jämförs med det ackumulerade finansiella utrymmet i den nationella planen för samma period.

Järnväg, sjöfart, luftfart och väg ingår alla i kategorin Namngivna investeringar. Tillgänglighet, säkerhet och miljö ingår i kategorin Trimnings- och miljöåtgärder.