Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En man i munskydd åker tåg

Året i korthet – covid-19-pandemin

Coronapandemin har naturligtvis präglat all vår verksamhet under 2020.

Trafiken har minskat under covid-19-pandemin. Störst var förändringen under mars–maj. Godstrafiken påverkades mindre än persontrafiken. Flyget var det trafikslag som minskade mest. Jämfört med motsvarande period 2019 minskade utrikesflyget med 70–90 procent och inrikesflyget med 50–80 procent.

Totalt sett har Trafikverket klarat de samhällskritiska leveranserna bra under pandemin.

Resultatenheten Förarprov har mött stora utmaningar. Mycket har gjorts för att skydda anställda och kunder från smitta, och det har inte gått att genomföra lika många prov som vanligt. Antalet körprov minskade med 14 procent och antalet kunskapsprov ökade med 1 procent.

Sedan pandemin började har en nationell kriskoordinering varit aktiverad, och Trafikverket har samverkat med flera andra aktörer och myndigheter. Vid två tillfällen deltog Trafikverket på Folkhälsomyndighetens presskonferens, med huvudbudskapet ”Res bara om du måste”.

Medarbetare har erbjudits eller rekommenderats att arbeta hemifrån, men det har inte varit möjligt för alla – medarbetare på Förarprov och operativ personal på exempelvis trafikledningscentralerna har behövt vara på plats. Den digitala kapaciteten har ökats för att möjliggöra distansarbete. Många externa konferenser och möten har genomförts digitalt, exempelvis resultatkonferensen för klimatmålen, Grönt ljus 2030, och resultatkonferensen Trafiksäkerhet väg.

Under ungefär halva året har Trafikverket erbjudit leverantörer och avtalskunder lättnader i betalningsvillkoren.