Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Getingmidjan i Stockholm

2020 i korthet

2020 kan summeras som ett annorlunda år. Covid-19-pandemin har ställt transportsystemet inför stora utmaningar, med restriktioner och förändringar i sätten att resa och mötas. Men Trafikverkets leveranser har i huvudsak kunnat upprätthållas.

Covid-19-pandemin påverkade Trafikverkets verksamhet på många sätt under 2020. Sedan februari förra året har vi haft en nationell kriskoordinering aktiverad, och vi har samverkat med flera andra aktörer och myndigheter. Totalt sett har vi klarat de samhällskritiska leveranserna bra, även om förutsättningarna har varit annorlunda.

Efterfrågan på persontransporter minskade och flyget var det trafikslag som minskade mest. Jämfört med motsvarande period 2019 minskade utrikesflyget med 70–90 procent och inrikesflyget med 50–80 procent. Godstrafiken påverkades mindre än persontrafiken.

Trafikverkets årsredovisning för 2020, fulltext (PDF)