Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Monica Lingegård, vd SJ.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

SJs Monica Lingegård: ”Branschen behöver tuffa till sig”

Reflektion efter JBS styrelsemöte den 19 november: SJs vd Monica Lingegård om hur hon ser på branschsamarbetet inom JBS och varför det är coolt att åka tåg.

Vad ser du är JBS funktion i branschen?

Vi befinner oss alla i en unik och utmanande situation i och med Corona. Samtidigt vet vi att efterfrågan på resande på räls generellt sett ökar, även om det är ett hack i kurvan nu. Vi vet inte när vi kan förvänta oss att resandet är tillbaka på samma nivåer som före Corona men oavsett hur lång tid det tar så är branschsamverkan viktigt. Vi måste jobba tillsammans för att skapa rätt förutsättningar och få inflytande att påverka de investeringar och satsningar som är nödvändiga för att järnvägen ska kunna vara ett av det viktigaste resandealternativet i framtiden. Vi måste också fortsätta arbetet inom prioriterade initiativ som ökad punktlighet.

Samarbetet inom JBS skulle egentligen ha avslutats 2020 men är förlängt till 2023. Varför är det viktigt att fortsätta samverka?

Branschsamverkan är en förutsättning för att vi ska få en fungerande järnväg. Vi måste samverka eftersom ingen aktör äger hela frågan utan vi jobbar med olika delar i ett och samma system. När man avreglerar en bransch splittrar man ansvaret, det är en naturlig konsekvens, därmed blir man beroende av de andra för att nå maximal framgång tillsammans. JBS-samarbetet står högt på SJs prioritetslista

Du pekar på att det är viktigt med samverkan för få inflytande kring investeringar. Kan du utveckla det?

Järnvägsbranschen konkurrerar med andra branscher vad gäller investeringar i infrastruktur. Utifrån ett järnvägsperspektiv måste vi positionera oss och föra vår talan, annars kommer det inte investeras pengar i vår bransch. Det är viktigt ur både ett samhälls- och ett klimatperspektiv eftersom efterfrågan på klimatsmart resande på räls är hög. Vi har ett ansvar som bransch att driva vår talan. Vi vet att politikerna planerar stora investeringar i infrastruktur och vi behöver vara där och kämpa för att få ta del av dem. Vi ska våga ta den fajten med andra branscher och visa att vi tillsammans kan erbjuda ett resande som håller sig inom gränsen för vad vår planet klarar av. Vi behöver tuffa till oss och säkerställa att det satsas politiskt på klimatsmart och bra resande som är säkert och prisvärt. Det var längesedan det gjordes stora investeringar i järnvägsinfrastrukturen. Det behövs i samma uträckning som man gjorde på 50- och 60-talet. Men ingen annan kommer slåss för det, det måste vi göra och därigenom ta ansvar för att våra barn och barnbarn ska kunna fortsätta resa klimatsmart.

Vilka övriga frågor ser du är viktiga att driva inom JBS?

Det är tydligt vilka frågor som branschen behöver driva och det är i första hand punktlighet, trafikinformation och kompetens. Jag är mycket resultatinriktad och nu är det upp till bevis. Vi måste visa att arbetet leder någonstans och att vi kan leverera resultat tillsammans när vi nu har förlängt samarbetet inom JBS. De innebär att våga vända på stenar som innebär att vi behöver göra saker på ett annat sätt. Branschen har en bra möjlighet, vi måste vara duktiga på att lobba och föra vår talan, visa resultat och att samverkan gynnar oss alla. Järnvägen är en mycket viktig pusselbit i ett fungerande samhälle. Vi stöttar människors vardag så att man kan ta sig till och från arbete, skola och anhöriga på ett hållbart sätt. Frågorna om punktlighet, trafikinformation och kompetens är inte bolagsspecifika frågor utan branschfrågor, och allra viktigast är punktlighetsfrågan.

Hur ser du att pandemin påverkar behovet av samverkan?

Pandemin sätter fokus på att behovet av samverkan är större än någonsin. Vi måste varje dag skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert resande både för medarbetare ute i linjen och för resenärer. Det är en fråga som kommer vara aktuell under lång tid framöver. Om några år tror jag att vi kommer säga att det var en lärorik resa där vi blev mycket bättre för att vi var tvungna att bli bättre. Hela branschen har glädje av att respektive bolag ställer om snabbare och agerar utifrån vad som händer i omvärlden.

Vad är viktigast att göra här och nu givet situationen?

Rent ekonomiskt och ur ett resande- och medarbetarperspektiv måste vi göra många balanserade avvägningar inom respektive bolag och inom branschen i stort för att bolagen ska sluta förlora pengar, det är helt avgörande. Vi behöver gemensamt återföra energi i branschen. Det finns en enorm stolthet och en del ”jävlar anamma” i hur vi har lyckats hantera våren och den gigantiska omställning som krävts. Det finns också en samsyn i att vi ska ta oss igenom detta på ett bra sätt som öppnar för att utmana oss själva, jobba ännu mer kundnära, effektivt, agilt och vara lyhörda. Vi måste bli mer resurseffektiva och vara säkra på att vi nyttjar resurser på ett bra sätt, vare sig det är räls, fordon eller framförallt medarbetare. Jag tror att det kommer något stärkande ur det här och branschen på sikt. Det finns en stor och stark konsumenttrend i att vilja åka tåg. Vi kommer ta oss tillbaka, det är både rätt och coolt att åka tåg och vi ser en tydlig kraft i att man vill åka mer tåg och man vill resa längre och det jobbar vi stenhårt med. Det finns energi, drivkraft och innovation i branschen, det är viktigt att den kanaliseras rätt och får möjlighet att komma fram.

Slutligen, vad får dig att gå till jobbet varje dag?

Jag tackade ja till jobbet som vd för SJ för att vi har ett häftigt uppdrag som vi får från våra resenärer som väljer att resa med tåg nu och i framtiden. Vi kan göra skillnad på riktigt! Det är viktigt för mig att det bolag jag leder kan göra skillnad. Det skapar energi. Jag skulle aldrig ta ett jobb där det går av sig självt. Jag är en person som gillar förändring och förbättring och tror att vi precis som alla andra bolag behöver vara i ständig förändring. Det bygger framgång att vara extremt lyhörda för vad våra resenärer och kunder önskar sig och skapa goda försättningar att leva upp till det utifrån medarbetare på plats och andra förutsättningar som vi ständigt utvecklar. Jag vet och tror att tillsammans med alla fantastiska kollegor som jag har på SJ och med övriga i branschen kommer vi att ha en riktigt häftig framtid.