Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Par som kramas på perrong, persontåg i bakgrunden.

Med JBS bygger vi ett nätverk tillsammans med den övriga kollektivtrafiken

Regional järnvägstrafik, punktlighet och bättre kommunikation med resenärerna. Det är några av de frågor som Johan Wadman och Svensk Kollektivtrafik vill lyfta i samarbetet med Järnvägsbranschens samverkansforum JBS.

Johan Wadman vd för Svensk Kollektivtrafik och ledamot i JBS styrelse
Johan Wadman vd för Svensk Kollektivtrafik och ledamot i JBS styrelse. 

Johan Wadman har varit vd för Svensk Kollektivtrafik sedan årsskiftet 2021 och gick samtidigt in som ledamot i JBS styrelse. Han var tidigare trafikdirektör i region Uppsala och har sett arbetet med att samverka inom järnvägsfrågorna på avstånd. Nu har arbetet blivit mer konkret.

– Strukturen för järnvägen är så komplex, alla är beroende av varandra och det är så många som agerar men genom JBS har vi en plattform där vi kan diskutera och lösa problem som uppstår. Alla vill vi åt plats i spåren men det räcker ju inte till. Därför måste vi samsas om det utrymme som finns, både vad gäller underhåll och själva driften. Det behövs tydliga, transparenta spelregler när kapaciteten inte räcker till och detta är något som vi lyfter fram i styrelsearbetet med JBS, säger Johan Wadman.

Svensk Kollektivtrafiks medlemmar är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen. I styrelsen har Svensk Kollektivtrafik även en representant från medlemsföretagen och just nu är det Västtrafik och vd Lars Backström som är med, men uppdraget växlar mellan Västtrafik, Skånetrafiken och Trafikförvaltningen Region Stockholm.

Punktligheten i fokus

De regionala kollektivtrafikmyndigheternas resenärer står för hela 86 procent av persontågsresorna i Sverige. Järnvägsfrågorna ligger därför högt på agendan, inte minst frågor kring kapacitet och prioritering för pendeltågstrafiken och den regionala tågtrafiken. Att tågen håller tidtabellen, hastigheten och kan leverera ett högt utbud av resor är viktiga frågor för alla de som dagligen arbetspendlar med tåg i Sverige. Det är därför prioriterade frågor att driva inom JBS.

–  Punktligheten är en av de största utmaningarna i den regionala tågtrafiken och våra medlemmar måste alla fokusera på sin del i punktlighetsarbetet. Vi har en grupp med representanter från hela Sverige som tillsammans hjälps åt att hitta lösningar för att förbättra punktligheten. Till årsskiftet anställs även Tomas Ahlberg som kommer att fokusera på järnvägsfrågor, både kring punktlighet och andra JBS-projekt, berättar Johan Wadman.

Tydligare budskap vid störning

Även kommunikationsfrågor är prioriterat för Svensk Kollektivtrafiks medlemmar.

–  Järnvägssystemet idag är jättebra när det fungerar, det är effektivt, snabbt och miljövänligt. Men när det blir störningar blir det väldigt stökigt och för att minimera problemen för resenärerna måste de få tydliga budskap så det vet hur de ska agera, om de ska åka en annan väg, ställa in resan eller ta en ersättningsbuss. De planerade har vi blivit bättre på att kommunicera, men de oplanerade, exempelvis vid en olycka, det måste vi bli bättre på tillsammans.

I JBS sitter många olika parter runt bordet; persontrafik, godstrafik, fjärr- och regionaltrafik, kommersiell och upphandlad trafik, underhållare och entreprenörer och Johan ser att samarbete är vägen framåt.

– Vi på Svensk Kollektivtrafik vill få till en bättre långsiktighet för vår lokala och regionala trafiks utveckling. Vi inser att vi inte kan ha tillgång till 100 procent av kapaciteten men vi måste få en bättre struktur så vi kan bygga ett nätverk tillsammans med den övriga kollektivtrafiken.

Det här är Svensk Kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med medlemmarnas trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.