Trafikverket - Aktuellt för dig i branschenhttps://www.trafikverket.se/Trafikverket ansluter inte till AMA AF 21https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-12/trafikverket-ansluter-inte-till-ama-af-21/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-12/trafikverket-ansluter-inte-till-ama-af-21/Tue, 07 Dec 2021 09:31:52 GMTAktuellt för dig i branschenSeminarium med sikte på kompetensförsörjning järnväghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-12/seminarium-med-sikte-pa-kompetensforsorjning-jarnvag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-12/seminarium-med-sikte-pa-kompetensforsorjning-jarnvag/Mon, 06 Dec 2021 09:55:09 GMTAktuellt för dig i branschenNy version av signalsystemet ERTMS är inkopplat på Ådals- och Botniabananhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-12/ny-version-av-signalsystemet-ertms-ar-inkopplat-pa-adals--och-botniabanan/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-12/ny-version-av-signalsystemet-ertms-ar-inkopplat-pa-adals--och-botniabanan/Wed, 01 Dec 2021 12:21:32 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSNy teknik halverar ljudstyrkan från järnvägenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-11/ny-teknik-halverar-ljudstyrkan-fran-jarnvagen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-11/ny-teknik-halverar-ljudstyrkan-fran-jarnvagen/Mon, 29 Nov 2021 09:32:51 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationÅtertåget – det kommer sen går det – Järnvägspodden, avsnitt 14https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-11/atertaget--det-kommer-sen-gar-det--jarnvagspodden-avsnitt-14/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-11/atertaget--det-kommer-sen-gar-det--jarnvagspodden-avsnitt-14/Mon, 22 Nov 2021 09:37:46 GMTAktuellt för dig i branschenNu är publikationen "Transportekonomi – termer förklarade på ett enklare sätt" publiceradhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-11/transportekonomi--termer-forklarade-pa-ett-enklare-satt/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-11/transportekonomi--termer-forklarade-pa-ett-enklare-satt/Wed, 03 Nov 2021 11:30:38 GMTAktuellt för dig i branschenTågresenärernas åsikter är viktiga för oss – ny branschgemensam trafikinformationsundersökninghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-11/tagresenarernas-asikter-ar-viktiga-for-oss--ny-branschgemensam-trafikinformationsundersokning/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-11/tagresenarernas-asikter-ar-viktiga-for-oss--ny-branschgemensam-trafikinformationsundersokning/Wed, 03 Nov 2021 11:15:35 GMTAktuellt för dig i branschenAllt annat än enkelspårigt – Järnvägspodden, avsnitt 13https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-11/allt-annat-an-enkelsparigt--jarnvagspodden-avsnitt-13/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-11/allt-annat-an-enkelsparigt--jarnvagspodden-avsnitt-13/Mon, 01 Nov 2021 10:26:18 GMTAktuellt för dig i branschenJärnvägen är ett alternativ – tillsammans med andra trafikslaghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-10/jarnvagen-ar-ett-alternativ--tillsammans-med-andra-trafikslag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-10/jarnvagen-ar-ett-alternativ--tillsammans-med-andra-trafikslag/Fri, 22 Oct 2021 11:56:09 GMTAktuellt för dig i branschenHur påverkas våtmarker av Trafikverkets byggprojekt och vad kan vi göra åt det?https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-10/hur-paverkas-vatmarker-av-trafikverkets-byggprojekt-och-vad-kan-vi-gora-at-det/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-10/hur-paverkas-vatmarker-av-trafikverkets-byggprojekt-och-vad-kan-vi-gora-at-det/Tue, 19 Oct 2021 07:37:40 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationI spåren av ett tåg – Järnvägspodden, avsnitt 12https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-10/i-sparen-av-ett-tag--jarnvagspodden-avsnitt-12/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-10/i-sparen-av-ett-tag--jarnvagspodden-avsnitt-12/Mon, 11 Oct 2021 07:50:42 GMTAktuellt för dig i branschenHållbar sjöfarthttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-10/hallbar-sjofart/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-10/hallbar-sjofart/Wed, 06 Oct 2021 13:45:46 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationTillgänglighet på tapeten för UIChttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-10/tillganglighet-pa-tapeten-for-uic/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-10/tillganglighet-pa-tapeten-for-uic/Fri, 01 Oct 2021 10:45:12 GMTAktuellt för dig i branschenMyndighetssamverkan ger ökad kundnytta på väg och järnväghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/myndighetssamverkan-ger-okad-kundnytta-pa-vag-och-jarnvag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/myndighetssamverkan-ger-okad-kundnytta-pa-vag-och-jarnvag/Wed, 29 Sep 2021 13:45:12 GMTAktuellt för dig i branschenNationella nyheterVisa på startsidaMorgondagens gröna, digitala hamn är effektiv och konkurrenskraftighttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/morgondagens-grona-digitala-hamn-ar-effektiv-och-konkurrenskraftig/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/morgondagens-grona-digitala-hamn-ar-effektiv-och-konkurrenskraftig/Wed, 29 Sep 2021 10:29:11 GMTAktuellt för dig i branschenFörsta steget mot ett typval av Digitalt Automatkoppelhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/forsta-steget-mot-ett-typval-av-digitalt-automatkoppel/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/forsta-steget-mot-ett-typval-av-digitalt-automatkoppel/Tue, 28 Sep 2021 08:07:51 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationNy forskningsutlysning om bättre trafikinformation i tågtrafikenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/ny-forskningsutlysning-om-battre-trafikinformation-i-tagtrafiken/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/ny-forskningsutlysning-om-battre-trafikinformation-i-tagtrafiken/Mon, 27 Sep 2021 11:17:22 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationUnderhållståg kan ge säkrare och effektivare banarbetenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/underhallstag-kan-ge-sakrare-och-effektivare-banarbeten/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/underhallstag-kan-ge-sakrare-och-effektivare-banarbeten/Fri, 24 Sep 2021 09:21:38 GMTAktuellt för dig i branschenVisa på startsidaHåll Nollan – en gemensam manifestation för säkerhetenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/hall-nollan--en-gemensam-manifestation-for-sakerheten/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/hall-nollan--en-gemensam-manifestation-for-sakerheten/Tue, 21 Sep 2021 07:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenÅsikter och insikter på spåren – Järnvägspodden, avsnitt 11https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/asikter-och-insikter-pa-sparen--jarnvagspodden-avsnitt-11/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/asikter-och-insikter-pa-sparen--jarnvagspodden-avsnitt-11/Mon, 20 Sep 2021 08:10:00 GMTAktuellt för dig i branschenMer gods på sjöfart är avgörande för att nå klimatmålenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/mer-gods-pa-sjofart-ar-avgorande-for-att-na-klimatmalen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/mer-gods-pa-sjofart-ar-avgorande-for-att-na-klimatmalen/Thu, 16 Sep 2021 10:00:39 GMTAktuellt för dig i branschenWebbinarium: Åtgärder som minskar klimatpåverkan i våra infrastrukturprojekthttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/webbinarium-atgarder-som-minskar-klimatpaverkan-i-vara-infrastrukturprojekt/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/webbinarium-atgarder-som-minskar-klimatpaverkan-i-vara-infrastrukturprojekt/Tue, 14 Sep 2021 11:50:05 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationIT systemet Ebba tas i drift under novemberhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/it-systemet-ebba-tas-i-drift-under-november/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/it-systemet-ebba-tas-i-drift-under-november/Mon, 06 Sep 2021 10:51:04 GMTAktuellt för dig i branschenConnecting Europe Express – ett tåg i tidenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/connecting-europe-express--ett-tag-i-tiden/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/connecting-europe-express--ett-tag-i-tiden/Thu, 02 Sep 2021 10:13:02 GMTAktuellt för dig i branschenNordicWay – ökar säkerheten på vägarnahttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/nordicway--okar-sakerheten-pa-vagarna/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-09/nordicway--okar-sakerheten-pa-vagarna/Wed, 01 Sep 2021 11:58:40 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationBlågula ledartröjor i järnvägseuropa. Avsnitt 10, 2021https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-08/blagula-ledartrojor-i-jarnvagseuropa.-avsnitt-10-2021/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-08/blagula-ledartrojor-i-jarnvagseuropa.-avsnitt-10-2021/Mon, 30 Aug 2021 09:39:21 GMTAktuellt för dig i branschenInnovationstävlingen InfraAwards – 1 septemberhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-08/innovationstavlingen-infraawards--1-september/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-08/innovationstavlingen-infraawards--1-september/Fri, 27 Aug 2021 08:23:53 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationGodstransportlogistik i en digitaliserad värld – FEDeRATEDhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-08/godstransportlogistik-i-en-digitaliserad-varld---federated/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-08/godstransportlogistik-i-en-digitaliserad-varld---federated/Wed, 25 Aug 2021 07:30:38 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationMobilitet och tillgänglighet i landsbygdsområdenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-08/mobilitet-och-tillganglighet-i-landsbygdsomraden/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-08/mobilitet-och-tillganglighet-i-landsbygdsomraden/Wed, 18 Aug 2021 11:46:51 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationTest med fotgängare och självkörande fordon på hustakhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-07/test-med-fotgangare-och-sjalvkorande-fordon-pa-hustak/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-07/test-med-fotgangare-och-sjalvkorande-fordon-pa-hustak/Tue, 20 Jul 2021 10:02:10 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationHack 2 Rail – för en förbättrad järnväg i Europahttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/hack-2-rail--for-en-forbattrad-jarnvag-i-europa/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/hack-2-rail--for-en-forbattrad-jarnvag-i-europa/Wed, 07 Jul 2021 08:40:56 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationEn historisk sommarspecial – avsnitt 9, 2021https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/en-historisk-sommarspecial--avsnitt-9-2021/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/en-historisk-sommarspecial--avsnitt-9-2021/Mon, 05 Jul 2021 08:01:41 GMTAktuellt för dig i branschenTrafikverket redovisar regeringsuppdrag basunderhållskontrakt järnväghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/trafikverket-redovisar-regeringsuppdrag-basunderhallskontrakt-jarnvag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/trafikverket-redovisar-regeringsuppdrag-basunderhallskontrakt-jarnvag/Fri, 02 Jul 2021 11:54:23 GMTAktuellt för dig i branschenMitt liv som järnvägare. Avsnitt 8 2021https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/mitt-liv-som-jarnvagare.-avsnitt-8-2021/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/mitt-liv-som-jarnvagare.-avsnitt-8-2021/Mon, 21 Jun 2021 07:47:20 GMTAktuellt för dig i branschenERTMS-projektet har moderniserat signalställverken runt Gällivarehttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/ertms-projektet-har-moderniserat-signalstallverken-runt-gallivare/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/ertms-projektet-har-moderniserat-signalstallverken-runt-gallivare/Thu, 17 Jun 2021 07:21:54 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSÖversynen av ERTMS-projektet förlängs till höstenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/oversynen-av-ertms-projektet-forlangs-till-hosten/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/oversynen-av-ertms-projektet-forlangs-till-hosten/Thu, 17 Jun 2021 07:21:37 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSRegional dialog i Nord inför ny nationell transportplanhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/regional-dialog-i-nord-infor-ny-nationell-transportplan/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/regional-dialog-i-nord-infor-ny-nationell-transportplan/Thu, 10 Jun 2021 08:50:56 GMTNorrbottenVästerbottenAktuellt för dig i branschenLänsnyheterRegional dialog i Mitt inför ny nationell transportplanhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/regional-dialog-i-mitt-infor-ny-nationell-transportplan/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/regional-dialog-i-mitt-infor-ny-nationell-transportplan/Tue, 08 Jun 2021 13:25:18 GMTDalarnaGävleborgJämtlandVästernorrlandAktuellt för dig i branschenLänsnyheterPå väg mot en effektiv och hållbar vinterväghållninghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/pa-vag-mot-en-effektiv-och-hallbar-vintervaghallning/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/pa-vag-mot-en-effektiv-och-hallbar-vintervaghallning/Tue, 08 Jun 2021 07:21:30 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationAffärsmodeller för elektrifiering av tunga vägtransporterhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/affarsmodeller-for-elektrifiering-av-tunga-vagtransporter/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/affarsmodeller-for-elektrifiering-av-tunga-vagtransporter/Tue, 08 Jun 2021 07:00:39 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationDigitala godstransporter på järnväg i hela Europahttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/digitala-godstransporter-pa-jarnvag-i-hela-europa/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/digitala-godstransporter-pa-jarnvag-i-hela-europa/Mon, 07 Jun 2021 09:39:37 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationKroniskt punktlig? Pelle Andersson går in i TTT:s ledninghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/kroniskt-punktlig-pelle-andersson-gar-in-i-ttts-ledning/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-06/kroniskt-punktlig-pelle-andersson-gar-in-i-ttts-ledning/Thu, 03 Jun 2021 08:17:52 GMTAktuellt för dig i branschenTillsammans för tåg i tidÖkat underhållsbehov på både väg och järnväg i underhållsplanenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/okat-underhallsbehov-pa-bade-vag-och-jarnvag-i-underhallsplanen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/okat-underhallsbehov-pa-bade-vag-och-jarnvag-i-underhallsplanen/Tue, 01 Jun 2021 08:09:32 GMTAktuellt för dig i branschenGods & blandat med Hector Rails Vd. Avsnitt 7 2021https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/gods--blandat-med-hector-rails-vd.-avsnitt-7-2021/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/gods--blandat-med-hector-rails-vd.-avsnitt-7-2021/Mon, 31 May 2021 08:36:31 GMTAktuellt för dig i branschenUppgift: Att utveckla järnvägen i Europahttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/uppgift-att-utveckla-jarnvagen-i-europa/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/uppgift-att-utveckla-jarnvagen-i-europa/Fri, 28 May 2021 08:16:24 GMTAktuellt för dig i branschenAktivt Resande – på väg att lyftahttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/aktivt-resande--pa-vag-att-lyfta/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/aktivt-resande--pa-vag-att-lyfta/Thu, 27 May 2021 08:38:41 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationRegional dialog inför ny nationell transportplanhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/regional-dialog-infor-ny-nationell-transportplan/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/regional-dialog-infor-ny-nationell-transportplan/Wed, 26 May 2021 10:47:02 GMTSödermanlandUppsalaVästmanlandÖrebroÖstergötlandAktuellt för dig i branschenLänsnyheterÖversyn i fokus under ERTMS branschdaghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/oversyn-i-fokus-under-ertms-branschdag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/oversyn-i-fokus-under-ertms-branschdag/Fri, 21 May 2021 09:53:50 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSKonkurrenskraftiga godstransporter på järnväghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/konkurrenskraftiga-godstransporter-pa-jarnvag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/konkurrenskraftiga-godstransporter-pa-jarnvag/Tue, 11 May 2021 08:27:40 GMTAktuellt för dig i branschenÄr stråk framtidens flöden på spåren? Avsnitt 6 2021https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/ar-strak-framtidens-floden-pa-sparen-avsnitt-6-2021/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/ar-strak-framtidens-floden-pa-sparen-avsnitt-6-2021/Mon, 10 May 2021 08:11:12 GMTAktuellt för dig i branschenMPK effektiviserar planeringen av kapacitet på järnvägenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/mpk-effektiviserar-planeringen-av-kapacitet-pa-jarnvagen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/mpk-effektiviserar-planeringen-av-kapacitet-pa-jarnvagen/Fri, 07 May 2021 06:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenRamavtal för standardisering av elkraftsanläggningenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/ramavtal-for-standardisering-av-elkraftsanlaggningen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-05/ramavtal-for-standardisering-av-elkraftsanlaggningen/Mon, 03 May 2021 06:50:41 GMTAktuellt för dig i branschenNationella nyheterNu erbjuder Trafikverket möjlighet till e-signeringhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/nu-erbjuder-trafikverket-mojlighet-till-e-signering/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/nu-erbjuder-trafikverket-mojlighet-till-e-signering/Fri, 30 Apr 2021 08:49:14 GMTAktuellt för dig i branschenNy organisation för investeringsverksamhetenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-04/ny-organisation-for-investeringsverksamheten/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-04/ny-organisation-for-investeringsverksamheten/Wed, 21 Apr 2021 12:28:49 GMTAktuellt för dig i branschenNytt säkerhetsregelverk är på väghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-04/nytt-sakerhetsregelverk-ar-pa-vag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-04/nytt-sakerhetsregelverk-ar-pa-vag/Wed, 21 Apr 2021 10:06:54 GMTAktuellt för dig i branschenEtt gott råd – att rådfråga två råd. Järnvägspodden avsnitt 5 2021https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-04/ett-gott-rad--att-radfraga-tva-rad/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-04/ett-gott-rad--att-radfraga-tva-rad/Mon, 19 Apr 2021 11:38:03 GMTAktuellt för dig i branschenÖkad nytta med automatiserad mätning av järnvägsanläggningenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-04/okad-nytta-med-automatiserad-matning-av-jarnvagsanlaggningen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-04/okad-nytta-med-automatiserad-matning-av-jarnvagsanlaggningen/Thu, 15 Apr 2021 06:30:38 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationTystare och större flygplan minskar markanspråket för riksintresset Arlandahttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/tystare-och-storre-flygplan-minskar-markanspraket-for-riksintresset-arlanda/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/tystare-och-storre-flygplan-minskar-markanspraket-for-riksintresset-arlanda/Wed, 31 Mar 2021 08:52:58 GMTAktuellt för dig i branschen2021 – ett järnvägsår (Rail Odyssey)https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/2021--ett-jarnvagsar-rail-odyssey/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/2021--ett-jarnvagsar-rail-odyssey/Mon, 29 Mar 2021 10:03:49 GMTAktuellt för dig i branschenKick-off för ett europeiskt järnvägsårhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/kick-off-for-ett-europeiskt-jarnvagsar2/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/kick-off-for-ett-europeiskt-jarnvagsar2/Fri, 26 Mar 2021 11:03:53 GMTAktuellt för dig i branschenNationella nyheterVisa på startsidaJärnvägsbranschens samverkansforumMiljökompensation med hjälp av naturvårdsavtalhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/miljokompensation-med-hjalp-av-naturvardsavtal/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/miljokompensation-med-hjalp-av-naturvardsavtal/Thu, 11 Mar 2021 10:21:04 GMTAktuellt för dig i branschenBåde och i en underhållande blandning: Järnvägspodden avsnitt 3 2021.https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/bade-och-i-en-underhallande-blandning-jarnvagspodden-avsnitt-3-2021/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/bade-och-i-en-underhallande-blandning-jarnvagspodden-avsnitt-3-2021/Mon, 08 Mar 2021 08:21:58 GMTAktuellt för dig i branschenHur kan framtidens godståg möjliggöra effektiva leveranser?https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/hur-kan-framtidens-godstag-mojliggora-effektiva-leveranser/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/hur-kan-framtidens-godstag-mojliggora-effektiva-leveranser/Thu, 04 Mar 2021 12:00:37 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationUtbildning och stärkt samverkan möter järnvägens utmaningar med kompetensförsörjninghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/utbildning-och-starkt-samverkan-moter-jarnvagens-utmaningar-med-kompetensforsorjning/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/utbildning-och-starkt-samverkan-moter-jarnvagens-utmaningar-med-kompetensforsorjning/Thu, 04 Mar 2021 09:21:29 GMTAktuellt för dig i branschenNationella nyheterVisa på startsidaTrafikverkets mål för kortare handläggningstider nåddes under 2020https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/trafikverkets-mal-for-kortare-handlaggningstider-naddes-under-2020/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/trafikverkets-mal-for-kortare-handlaggningstider-naddes-under-2020/Wed, 03 Mar 2021 14:59:14 GMTAktuellt för dig i branschenFyra sjöfartsprojekt får ekobonushttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/fyra-sjofartsprojekt-far-ekobonus/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/fyra-sjofartsprojekt-far-ekobonus/Wed, 03 Mar 2021 12:33:32 GMTAktuellt för dig i branschenFörlängd järnvägsgodskorridor i norr kan gynna internationella godstransporterhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/forlangd-jarnvagsgodskorridor-i-norr-kan-gynna-internationella-godstransporter/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-03/forlangd-jarnvagsgodskorridor-i-norr-kan-gynna-internationella-godstransporter/Tue, 02 Mar 2021 14:19:06 GMTAktuellt för dig i branschenGiltighet för certifieringsprov vinterväghållning och APVhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-02/giltighet-for-certifieringsprov-vintervaghallning-och-apv/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-02/giltighet-for-certifieringsprov-vintervaghallning-och-apv/Thu, 25 Feb 2021 08:40:57 GMTAktuellt för dig i branschenInförandet av it-systemet Ebba uppskjutethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-02/inforandet-av-ebba-uppskjutet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-02/inforandet-av-ebba-uppskjutet/Tue, 23 Feb 2021 15:49:48 GMTAktuellt för dig i branschenSvar på vanliga frågor kopplade till inriktningsunderlagethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-02/svar-pa-vanliga-fragor-kopplade-till-inriktningsunderlaget/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-02/svar-pa-vanliga-fragor-kopplade-till-inriktningsunderlaget/Fri, 19 Feb 2021 08:58:31 GMTAktuellt för dig i branschenI egna spår och andras skor. Järnvägspodden avsnitt 2 2021https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-02/i-egna-spar-och-andras-skor.-jarnvagspodden-avsnitt-2-2021/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-02/i-egna-spar-och-andras-skor.-jarnvagspodden-avsnitt-2-2021/Mon, 15 Feb 2021 08:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenDen 24 februari stängs Ebbot för samtliga användarehttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-02/den-24-februari-stangs-ebbot-for-samtliga-anvandare/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-02/den-24-februari-stangs-ebbot-for-samtliga-anvandare/Tue, 09 Feb 2021 10:05:13 GMTAktuellt för dig i branschenNy VGU, regler för vägars och gators utformning, från 1 januarihttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-01/ny-vgu-regler-for-vagars-och-gators-utformning-fran-1-januari/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-01/ny-vgu-regler-for-vagars-och-gators-utformning-fran-1-januari/Tue, 26 Jan 2021 09:28:21 GMTAktuellt för dig i branschenStark öppning av Järnvägs(podd)året. Avsnitt 1 2021https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-01/stark-oppning-av-jarnvagspoddaret.-avsnitt-1-2021/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-01/stark-oppning-av-jarnvagspoddaret.-avsnitt-1-2021/Mon, 25 Jan 2021 10:11:56 GMTAktuellt för dig i branschenNy stålkappa ger rälen längre livslängdhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-01/ny-stalkappa-ger-ralen-langre-livslangd/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-01/ny-stalkappa-ger-ralen-langre-livslangd/Wed, 20 Jan 2021 11:18:36 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationTågfärja är ett viktigt alternativ vid störningar på Öresundsbronhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-01/tagfarja-ar-ett-viktigt-alternativ-vid-storningar-pa-oresundsbron/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2021-01/tagfarja-ar-ett-viktigt-alternativ-vid-storningar-pa-oresundsbron/Mon, 18 Jan 2021 10:05:14 GMTAktuellt för dig i branschenGiltighet för certifieringsprov förlängs på grund av pandeminhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-12/giltighet-for-certifieringsprov-forlangs-pa-grund-av-pandemin/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-12/giltighet-for-certifieringsprov-forlangs-pa-grund-av-pandemin/Tue, 15 Dec 2020 13:47:06 GMTAktuellt för dig i branschenInnovationsupphandling för att öka säkerheten vid oskyddade plankorsningarhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-12/innovationsupphandling-for-att-oka-sakerheten-vid-oskyddade-plankorsningar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-12/innovationsupphandling-for-att-oka-sakerheten-vid-oskyddade-plankorsningar/Mon, 14 Dec 2020 15:20:22 GMTAktuellt för dig i branschenÄntligen! Podd-afton med minister Enerothhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-12/antligen-podd-afton-med-minister-eneroth/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-12/antligen-podd-afton-med-minister-eneroth/Mon, 14 Dec 2020 15:15:26 GMTAktuellt för dig i branschenPrecis målgång för projekt om kanalprecisionhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-12/precis-malgang-for-projekt-om-kanalprecision/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-12/precis-malgang-for-projekt-om-kanalprecision/Tue, 08 Dec 2020 09:29:57 GMTAktuellt för dig i branschenTillsammans för tåg i tidLägesrapport regeringsuppdrag nya stambanor novemberhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-12/lagesrapport-regeringsuppdrag-nya-stambanor-november/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-12/lagesrapport-regeringsuppdrag-nya-stambanor-november/Wed, 02 Dec 2020 12:28:40 GMTAktuellt för dig i branschenTrafikverket förbereder för upphandling av elväghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/trafikverket-forbereder-for-upphandling-av-elvag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/trafikverket-forbereder-for-upphandling-av-elvag/Tue, 24 Nov 2020 10:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenVisa på startsidaForskning och innovationSmidda tankar om ett godsstråkhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/smidda-tankar-om-ett-godsstrak/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/smidda-tankar-om-ett-godsstrak/Tue, 24 Nov 2020 09:49:20 GMTAktuellt för dig i branschenTillsammans för tåg i tidJärnvägspodden: The Legend of Tydalhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/jarnvagspodden-the-legend-of-tydal/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/jarnvagspodden-the-legend-of-tydal/Mon, 23 Nov 2020 13:53:41 GMTAktuellt för dig i branschenTrafikverket beviljar inga ytterligare dispenser för kompetenskravhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/trafikverket-beviljar-inga-ytterligare-dispenser-for-kompetenskrav/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/trafikverket-beviljar-inga-ytterligare-dispenser-for-kompetenskrav/Wed, 18 Nov 2020 12:29:10 GMTAktuellt för dig i branschenBrodämpare kan möjliggöra högre tåghastigheterhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/brodampare-kan-mojliggora-hogre-taghastigheter/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/brodampare-kan-mojliggora-hogre-taghastigheter/Mon, 16 Nov 2020 07:30:39 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationNationell Anläggningsdag med fokus på framtidenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/nationell-anlaggningsdag-med-fokus-pa-framtiden/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/nationell-anlaggningsdag-med-fokus-pa-framtiden/Fri, 13 Nov 2020 10:02:28 GMTAktuellt för dig i branschenSystemlösning för halkbekämpning har fått innovationsprishttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/systemlosning-for-halkbekampning-har-fatt-innovationspris/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/systemlosning-for-halkbekampning-har-fatt-innovationspris/Fri, 13 Nov 2020 08:00:39 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationCykelcentrum + nationella cykelrådet = santhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/cykelcentrum--nationella-cykelradet--sant/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/cykelcentrum--nationella-cykelradet--sant/Wed, 11 Nov 2020 06:30:38 GMTAktuellt för dig i branschenParkeringsplanering – en del av hållbara städerhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/parkeringsplanering--en-del-av-hallbara-stader/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/parkeringsplanering--en-del-av-hallbara-stader/Fri, 06 Nov 2020 12:30:23 GMTAktuellt för dig i branschenUtrullningsplanen för ERTMS i Sverige ses överhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/utrullningsplanen-for-ertms-i-sverige-ses-over/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/utrullningsplanen-for-ertms-i-sverige-ses-over/Wed, 04 Nov 2020 14:01:06 GMTERTMSNya vitesbestämmelser för ökad säkerhet på byggarbetsplatserhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/nya-vitesbestammelser-for-okad-sakerhet-pa-byggarbetsplatser/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/nya-vitesbestammelser-for-okad-sakerhet-pa-byggarbetsplatser/Tue, 03 Nov 2020 14:11:33 GMTAktuellt för dig i branschenÅtergång till ordinarie betalningsvillkorhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-04/andrade-betalrutiner-till-foljd-av-coronaviruset/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-04/andrade-betalrutiner-till-foljd-av-coronaviruset/Mon, 02 Nov 2020 14:31:53 GMTAktuellt för dig i branschenTid för tillgänglighethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/tid-for-tillganglighet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/tid-for-tillganglighet/Mon, 02 Nov 2020 08:30:08 GMTAktuellt för dig i branschenSkicket på vägarna allt sämrehttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/skicket-pa-vagarna-allt-samre/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/skicket-pa-vagarna-allt-samre/Fri, 30 Oct 2020 09:21:09 GMTAktuellt för dig i branschenLägesrapport regeringsuppdrag nya stambanorhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/trafikverket-genomfor-hearingar-inom-regeringsuppdraget-nya-stambanor/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/trafikverket-genomfor-hearingar-inom-regeringsuppdraget-nya-stambanor/Mon, 26 Oct 2020 15:53:58 GMTAktuellt för dig i branschenRiksintressepreciseringen för Stockholm Arlanda Airport är ute på remisshttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/riksintressepreciseringen-for-stockholm-arlanda-airport-ar-ute-pa-remiss/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/riksintressepreciseringen-for-stockholm-arlanda-airport-ar-ute-pa-remiss/Fri, 23 Oct 2020 13:45:09 GMTAktuellt för dig i branschenNu testar vi digitala automatkoppel för effektivare godstrafik på järnväghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/nu-testar-vi-digitala-automatkoppel-for-effektivare-godstrafik-pa-jarnvag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/nu-testar-vi-digitala-automatkoppel-for-effektivare-godstrafik-pa-jarnvag/Thu, 15 Oct 2020 07:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationÖkad säkerhet och framkomlighet med digital väglagsinformationhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/okad-sakerhet-och-framkomlighet-med-digital-vaglagsinformation/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/okad-sakerhet-och-framkomlighet-med-digital-vaglagsinformation/Thu, 15 Oct 2020 06:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenNationella nyheterVisa på startsidaForskning och innovationDigitala spår mot datadriven järnväg. Avsnitt 15, 2020https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/digitala-spar-mot-datadriven-jarnvag.-avsnitt-15-2020/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/digitala-spar-mot-datadriven-jarnvag.-avsnitt-15-2020/Tue, 13 Oct 2020 09:56:52 GMTAktuellt för dig i branschenLäget i inriktningsplaneringen oktoberhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/laget-i-inriktningsplaneringen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/laget-i-inriktningsplaneringen/Mon, 05 Oct 2020 09:08:01 GMTAktuellt för dig i branschenBrusreducering mål för tankesmedjahttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/brusreducering-mal-for-tankesmedja/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-10/brusreducering-mal-for-tankesmedja/Fri, 02 Oct 2020 13:00:30 GMTAktuellt för dig i branschenTillsammans för tåg i tidTrafikverket/REMM prisas av Naturvårdsverkethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/trafikverketremm-prisas-av-naturvardsverket/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/trafikverketremm-prisas-av-naturvardsverket/Thu, 01 Oct 2020 10:01:12 GMTAktuellt för dig i branschenInförandedatum för införande av Ebba ändrathttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/inforandedatum-for-inforande-av-ebba-andrat/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/inforandedatum-for-inforande-av-ebba-andrat/Thu, 24 Sep 2020 06:15:38 GMTAktuellt för dig i branschenTTT visar en artificiell väg mot verklig punktlighethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/ttt-visar-en-artificiell-vag-mot-verklig-punktlighet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/ttt-visar-en-artificiell-vag-mot-verklig-punktlighet/Wed, 23 Sep 2020 10:05:22 GMTAktuellt för dig i branschenTillsammans för tåg i tidTrafikverket – en aktiv part i samhällsplaneringenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/trafikverket--en-aktiv-part-i-samhallsplaneringen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/trafikverket--en-aktiv-part-i-samhallsplaneringen/Wed, 23 Sep 2020 08:13:20 GMTAktuellt för dig i branschenJärnvägsbranschen utökar samarbetet – för en bättre trafikinformationhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/jarnvagsbranschen-utokar-samarbetet--for-en-battre-trafikinformation/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/jarnvagsbranschen-utokar-samarbetet--for-en-battre-trafikinformation/Tue, 22 Sep 2020 06:56:06 GMTAktuellt för dig i branschenInbjudan till tidig dialog om kommande upphandlingar i Göteborg–Boråshttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/inbjudan-till-tidig-dialog-kring-kommande-upphandlingar-i-goteborgboras/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/inbjudan-till-tidig-dialog-kring-kommande-upphandlingar-i-goteborgboras/Mon, 21 Sep 2020 12:18:30 GMTAktuellt för dig i branschenNationella nyheterNy obligatorisk kurs för dig som ska besöka teknikbyggnader järnväghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/ny-obligatorisk-kurs-for-dig-som-ska-besoka-teknikbyggnader-jarnvag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/ny-obligatorisk-kurs-for-dig-som-ska-besoka-teknikbyggnader-jarnvag/Tue, 15 Sep 2020 05:26:24 GMTAktuellt för dig i branschenTrafikverket förbättrar säkerheten vid plankorsningar över järnväghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/trafikverket-forbattrar-sakerheten-vid-plankorsningar-over-jarnvag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/trafikverket-forbattrar-sakerheten-vid-plankorsningar-over-jarnvag/Mon, 14 Sep 2020 08:39:20 GMTAktuellt för dig i branschenVisa på startsidaEnkätundersökning bland aktörer inom transportbranschenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/enkatundersokning-bland-aktorer-inom-transportbranschen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/enkatundersokning-bland-aktorer-inom-transportbranschen/Wed, 09 Sep 2020 10:10:21 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationProjekt Nya slussar i Trollhätte kanal bjuder in till dialogmötenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/projekt-nya-slussar-i-trollhatte-kanal-bjuder-in-till-dialogmoten/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/projekt-nya-slussar-i-trollhatte-kanal-bjuder-in-till-dialogmoten/Mon, 07 Sep 2020 07:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenTrafikverket deltar i en nordisk forskningsutlysning om nya bränslen inom sjöfartenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/trafikverket-deltar-i-en-nordisk-forskningsutlysning-om-nya-branslen-inom-sjofarten/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/trafikverket-deltar-i-en-nordisk-forskningsutlysning-om-nya-branslen-inom-sjofarten/Thu, 03 Sep 2020 13:30:15 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationLäget i inriktningsplaneringenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/laget-i-inriktningsplaneringen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/laget-i-inriktningsplaneringen/Thu, 03 Sep 2020 10:39:02 GMTAktuellt för dig i branschenTrafikverket förtydligar arbetsrättsliga villkor i upphandlingarhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/trafikverket-fortydligar--arbetsrattsliga-villkor-i-upphandlingar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/trafikverket-fortydligar--arbetsrattsliga-villkor-i-upphandlingar/Thu, 03 Sep 2020 10:00:39 GMTAktuellt för dig i branschenBack on track med en ny branschchefs betraktelser – Järnvägspodden, avsnitt 8, 2020https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-08/back-on-track-med-en-ny-branschchefs-betraktelser--jarnvagspodden-avsnitt-8-2020/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-08/back-on-track-med-en-ny-branschchefs-betraktelser--jarnvagspodden-avsnitt-8-2020/Mon, 31 Aug 2020 07:57:01 GMTAktuellt för dig i branschenGodsleverans med självkörande fordon den sista milenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-08/godsleverans-under-den-sista-milen-med-sjalvkorande-fordon/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-08/godsleverans-under-den-sista-milen-med-sjalvkorande-fordon/Tue, 25 Aug 2020 06:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationAffärsmodeller för elektrifiering av tunga transporterhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-08/affarsmodeller-for-elektrifiering-av-tunga-transporter/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-08/affarsmodeller-for-elektrifiering-av-tunga-transporter/Mon, 24 Aug 2020 07:39:29 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationFörsta förberedande inkopplingen för nytt signalsystem på Malmbananhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-08/forsta-forberedande-inkopplingen-for-nytt-signalsystem-pa-malmbanan/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-08/forsta-forberedande-inkopplingen-for-nytt-signalsystem-pa-malmbanan/Thu, 13 Aug 2020 11:02:07 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSTeknisk säkerhetsstyrning banöverbyggnadhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-07/teknisk-sakerhetsstyrning-banoverbyggnad/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-07/teknisk-sakerhetsstyrning-banoverbyggnad/Fri, 10 Jul 2020 13:13:15 GMTErsättning till kollektivtrafiken för minskade intäkter under utbrottet av covid-19https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-07/ersattning-till-kollektivtrafiken-for-minskade-intakter-under-utbrottet-av-covid-19/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-07/ersattning-till-kollektivtrafiken-for-minskade-intakter-under-utbrottet-av-covid-19/Fri, 10 Jul 2020 11:35:57 GMTAktuellt för dig i branschenTrafikverket redovisar regeringsuppdrag långsiktig underhållsplan järnväghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-07/trafikverket-redovisar-regeringsuppdrag-langsiktig-underhallsplan-jarnvag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-07/trafikverket-redovisar-regeringsuppdrag-langsiktig-underhallsplan-jarnvag/Wed, 08 Jul 2020 07:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenRegeringen tillskjuter extra medel till underhållsåtgärderhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-07/regeringen-tillskjuter-extra-medel-till-underhallsatgarder/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-07/regeringen-tillskjuter-extra-medel-till-underhallsatgarder/Fri, 03 Jul 2020 08:37:16 GMTAktuellt för dig i branschenHysterisk historiskt – Järnvägspodden, avsnitt 7, 2020https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/hysterisk-historiskt--jarnvagspodden-avsnitt-7-2020/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/hysterisk-historiskt--jarnvagspodden-avsnitt-7-2020/Mon, 29 Jun 2020 13:50:50 GMTAktuellt för dig i branschenPilot bakom branschgemensam operativ utbildninghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/pilot-bakom-branschgemensam-operativ-utbildning/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/pilot-bakom-branschgemensam-operativ-utbildning/Thu, 25 Jun 2020 14:06:23 GMTAktuellt för dig i branschenTillsammans för tåg i tidNy rapport – Bättre innovationsprocess vid konsultuppdraghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/ny-rapport--battre-innovationsprocess-vid-konsultuppdrag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/ny-rapport--battre-innovationsprocess-vid-konsultuppdrag/Thu, 18 Jun 2020 10:15:58 GMTAktuellt för dig i branschenTrafikverket föreslår fler beredskapsflygplatserhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/trafikverket-foreslar-fler-beredskapsflygplatser/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/trafikverket-foreslar-fler-beredskapsflygplatser/Mon, 15 Jun 2020 13:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenNationella nyheterTrafikverket redovisar ny basprognoshttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/trafikverket-redovisar-ny-basprognos/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/trafikverket-redovisar-ny-basprognos/Mon, 15 Jun 2020 11:32:37 GMTAktuellt för dig i branschenVisa på startsidaNy ASEK-rapport med ekonomiska kalkylvärdenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/ny-asek-rapport-med-ekonomiska-kalkylvarden/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/ny-asek-rapport-med-ekonomiska-kalkylvarden/Mon, 15 Jun 2020 11:32:29 GMTAktuellt för dig i branschenVi är banarbeten på spåren - Järnvägspodden avsnitt 6 2020https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/vi-ar-banarbeten-pa-sparen---jarnvagspodden-avsnitt-6-2020/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/vi-ar-banarbeten-pa-sparen---jarnvagspodden-avsnitt-6-2020/Mon, 08 Jun 2020 07:49:35 GMTAktuellt för dig i branschenKlimatmål och utveckling av transportsektornhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/klimatmal-och-utveckling-av-transportsektorn/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-06/klimatmal-och-utveckling-av-transportsektorn/Tue, 02 Jun 2020 07:41:45 GMTAktuellt för dig i branschenNågot gör ju Japan rätt. Järnvägspodden avsnitt 5 2020https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-05/nagot-gor-ju-japan-ratt.-jarnvagspodden-avsnitt-5-2020/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-05/nagot-gor-ju-japan-ratt.-jarnvagspodden-avsnitt-5-2020/Mon, 18 May 2020 07:35:44 GMTAktuellt för dig i branschenFörsta testet av C-DAS tillsammans med SJ genomförthttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-05/forsta-testet-av-c-das-tillsammans-med-sj-genomfort/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-05/forsta-testet-av-c-das-tillsammans-med-sj-genomfort/Wed, 13 May 2020 13:35:31 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovation för ökad kapacitet och punktlighethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-05/forskning-och-innovation-for-okad-kapacitet-och-punktlighet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-05/forskning-och-innovation-for-okad-kapacitet-och-punktlighet/Tue, 12 May 2020 08:39:25 GMTAktuellt för dig i branschenForskning och innovationAnalys av trafiksäkerheten visar på förbättringar 2019https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-05/analys-av-trafiksakerheten-visar-pa-forbattringar-2019/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-05/analys-av-trafiksakerheten-visar-pa-forbattringar-2019/Tue, 05 May 2020 09:26:09 GMTAktuellt för dig i branschenVisa på startsidaTrafikverket redovisar jämställdhetsarbetethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-05/trafikverket-redovisar-jamstalldhetsarbetet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-05/trafikverket-redovisar-jamstalldhetsarbetet/Mon, 04 May 2020 10:25:19 GMTAktuellt för dig i branschenMed fäbless för diskreta cliffhangers. Järnvägspodden avsnitt 4 2020.https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-04/med-fabless-for-diskreta-cliffhangers.-jarnvagspodden-avsnitt-4-2020/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-04/med-fabless-for-diskreta-cliffhangers.-jarnvagspodden-avsnitt-4-2020/Mon, 27 Apr 2020 13:20:14 GMTAktuellt för dig i branschenNytt låssystem införs i järnvägsanläggningenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-04/nytt--lassystem-infors-i-jarnvagsanlaggningen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-04/nytt--lassystem-infors-i-jarnvagsanlaggningen/Mon, 27 Apr 2020 06:10:38 GMTAktuellt för dig i branschenHar du frågor om Norrbotniabanan och rennäringen?https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-04/har-du-fragor-om-norrbotniabanan-och-rennaringen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-04/har-du-fragor-om-norrbotniabanan-och-rennaringen/Thu, 16 Apr 2020 12:08:36 GMTAktuellt för dig i branschenTrafikverket redovisar arbetet med produktivitet och innovationhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-04/trafikverket-redovisar-arbetet-med-produktivitet-och-innovation/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-04/trafikverket-redovisar-arbetet-med-produktivitet-och-innovation/Wed, 15 Apr 2020 11:39:31 GMTAktuellt för dig i branschenUtredning om att höja maxhastigheten till 250 km/tim på delar av järnvägenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-04/utredning-om-att-hoja-maxhastigheten-till-250-kmtim-pa-delar-av-jarnvagen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-04/utredning-om-att-hoja-maxhastigheten-till-250-kmtim-pa-delar-av-jarnvagen/Tue, 07 Apr 2020 07:43:47 GMTAktuellt för dig i branschenJärnvägen bäst för godstransporter i Europa under coronakrisenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-03/jarnvagen-bast-for-godstransporter-i-europa-under-coronakrisen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-03/jarnvagen-bast-for-godstransporter-i-europa-under-coronakrisen/Tue, 31 Mar 2020 07:57:56 GMTAktuellt för dig i branschenNy rapport med goda exempel på ett proaktivt klimatarbetehttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-03/ny-rapport-med-goda-exempel-pa-ett-proaktivt-klimatarbete/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-03/ny-rapport-med-goda-exempel-pa-ett-proaktivt-klimatarbete/Tue, 24 Mar 2020 11:05:14 GMTAktuellt för dig i branschenNu krävs gemensam samordning och ett kraftfullt ledarskaphttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-03/nu-kravs-gemensam-samordning-och-ett-kraftfullt-ledarskap/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-03/nu-kravs-gemensam-samordning-och-ett-kraftfullt-ledarskap/Mon, 23 Mar 2020 07:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenStort engagemang på årets Regionala anläggningsdagarhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-02/stort-engagemang-pa-arets-regionala-anlaggningsdagar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-02/stort-engagemang-pa-arets-regionala-anlaggningsdagar/Thu, 12 Mar 2020 14:13:51 GMTAktuellt för dig i branschenTrafikverket genomför åtgärder på ren- och viltstängsel längs järnvägenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-03/trafikverket-genomfor-atgarder-pa-ren--och-viltstangsel-langs-jarnvagen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-03/trafikverket-genomfor-atgarder-pa-ren--och-viltstangsel-langs-jarnvagen/Mon, 09 Mar 2020 11:50:02 GMTNorrbottenVästerbottenAktuellt för dig i branschenLänsnyheterTestar bromsförmågan på vintriga spårhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-02/Testar-bromsformagan-pa-vintriga-spar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-02/Testar-bromsformagan-pa-vintriga-spar/Tue, 25 Feb 2020 08:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenFyra nominerade till Trafikverkets arkitekturprishttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-02/fyra-nominerade-till-trafikverkets-arkitekturpris/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-02/fyra-nominerade-till-trafikverkets-arkitekturpris/Thu, 13 Feb 2020 07:10:38 GMTAktuellt för dig i branschenKan få ledande roll i internationell störningshantering på järnväghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-02/kan-fa-ledande-roll-i-internationell-storningshantering-pa-jarnvag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-02/kan-fa-ledande-roll-i-internationell-storningshantering-pa-jarnvag/Tue, 04 Feb 2020 09:58:04 GMTAktuellt för dig i branschenNy arbetsmiljöguide för formkonstruktionerhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-01/ny-arbetsmiljoguide-for-formkonstruktioner/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-01/ny-arbetsmiljoguide-for-formkonstruktioner/Tue, 28 Jan 2020 12:26:01 GMTAktuellt för dig i branschenHög tid att anmäla dig till Anläggningsforums Regionala anläggningsdagarhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-01/hog-tid-att-anmala-dig-till-anlaggningsforums-regionala-anlaggningsdagar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-01/hog-tid-att-anmala-dig-till-anlaggningsforums-regionala-anlaggningsdagar/Thu, 16 Jan 2020 13:41:26 GMTAktuellt för dig i branschenLuay Al Mudarris bygger för framtidenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-01/luay-al-mudarris-tunnelkoordinator-bygger-for-framtiden/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-01/luay-al-mudarris-tunnelkoordinator-bygger-for-framtiden/Mon, 13 Jan 2020 07:58:33 GMTAktuellt för dig i branschenGodstransportörer på workshop om regresshttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-01/godstransportorer-pa-workshop-om-regress/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-01/godstransportorer-pa-workshop-om-regress/Fri, 10 Jan 2020 13:02:40 GMTAktuellt för dig i branschenAvgift för virkesupplag från 1 januari 2020https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/avgift-for-virkesupplag-fran-1-januari-2020/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/avgift-for-virkesupplag-fran-1-januari-2020/Thu, 09 Jan 2020 08:34:10 GMTAktuellt för dig i branschenNy VGU från och med 1 januari 2020https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-01/ny-vgu-fran-och-med-1-januari-2020/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-01/ny-vgu-fran-och-med-1-januari-2020/Thu, 02 Jan 2020 08:56:22 GMTAktuellt för dig i branschenNu blir det enklare att köra tåg med stor lastprofilhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/nu-blir-det-enklare-att-kora-tag-med-stor-lastprofil/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/nu-blir-det-enklare-att-kora-tag-med-stor-lastprofil/Mon, 16 Dec 2019 12:13:54 GMTAktuellt för dig i branschenSkarpt läge för snabbare evakuering och röjninghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/skarpt-lage-for-snabbare-evakuering-och-rojning/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/skarpt-lage-for-snabbare-evakuering-och-rojning/Mon, 16 Dec 2019 09:47:43 GMTAktuellt för dig i branschenTågplan 2020 – en utmaning för konstruktörernahttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/tagplan-2020--en-utmaning-for-konstruktorerna/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/tagplan-2020--en-utmaning-for-konstruktorerna/Fri, 13 Dec 2019 07:38:10 GMTAktuellt för dig i branschenBlykoll på hjulen - en vinst för allahttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/blykoll-pa-hjulen---en-vinst-for-alla/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/blykoll-pa-hjulen---en-vinst-for-alla/Wed, 11 Dec 2019 08:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenDags att anmäla sig till Regionala Anläggningsdagar 2020https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/dags-att-anmala-sig-till-regionala-anlaggningsdagar-2020/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/dags-att-anmala-sig-till-regionala-anlaggningsdagar-2020/Mon, 09 Dec 2019 13:44:35 GMTAktuellt för dig i branschenVinterresurser på järnväg redo för snöhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/vinterresurser-pa-jarnvag-redo-for-sno/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/vinterresurser-pa-jarnvag-redo-for-sno/Mon, 09 Dec 2019 08:15:38 GMTAktuellt för dig i branschenKlimatarbete pågårhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/klimatarbete-pagar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-12/klimatarbete-pagar/Tue, 03 Dec 2019 14:56:18 GMTAktuellt för dig i branschenERSC2020: 4:e världskonferensen om elvägar 12-13 maj 2020 i Lundhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-11/4e-varldskonferensen-om-elvagar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-11/4e-varldskonferensen-om-elvagar/Mon, 02 Dec 2019 10:06:39 GMTAktuellt för dig i branschenHeta branschfrågor diskuterades på Nationella anläggningsdagenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-11/heta-branschfragor-diskuterades-pa-nationella-anlaggningsdagen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-11/heta-branschfragor-diskuterades-pa-nationella-anlaggningsdagen/Wed, 27 Nov 2019 07:02:49 GMTAktuellt för dig i branschenTack för gott samarbete, men nej tack till gåvorhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-11/tack-for-gott-samarbete-men-nej-tack-till-gavor/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-11/tack-for-gott-samarbete-men-nej-tack-till-gavor/Tue, 26 Nov 2019 10:51:33 GMTAktuellt för dig i branschenOm T20 och nattåg till Europahttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-11/om-t20-och-nattag-till-europa/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-11/om-t20-och-nattag-till-europa/Tue, 26 Nov 2019 10:13:35 GMTAktuellt för dig i branschenBehöver du hyra en tillfällig bro eller pontonfärja?https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-11/behover-du-hyra-en-tillfallig-bro-eller-pontonfarja/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-11/behover-du-hyra-en-tillfallig-bro-eller-pontonfarja/Mon, 18 Nov 2019 18:53:39 GMTAktuellt för dig i branschenSå här tar vi ansvar för kulturmiljönhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-11/vart-ansvar-for-kulturmiljon/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-11/vart-ansvar-for-kulturmiljon/Tue, 05 Nov 2019 08:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenVälkommen till leverantörsdialog för Dunsjö–Jakobshyttan, en del av dubbelspårsutbyggnad Hallsberg–Degerönhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-10/valkommen-till-leverantorsdialog-for-dunsjo-jakobshyttan-en-del-av-dubbelsparsutbyggnad-hallsberg-degeron/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-10/valkommen-till-leverantorsdialog-for-dunsjo-jakobshyttan-en-del-av-dubbelsparsutbyggnad-hallsberg-degeron/Mon, 21 Oct 2019 14:05:14 GMTAktuellt för dig i branschenNy rekommendationhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-10/ny-rekommendation/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-10/ny-rekommendation/Fri, 18 Oct 2019 12:47:40 GMTAktuellt för dig i branschenWorkshop om pilotprojekt med automatiserade fordon i transportsystemethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-10/workshop-om-pilotprojekt-med-automatiserade-fordon-i-transportsystemet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-10/workshop-om-pilotprojekt-med-automatiserade-fordon-i-transportsystemet/Wed, 09 Oct 2019 14:14:47 GMTAktuellt för dig i branschenRekord när podden prioriterar omprioriteringhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-10/rekord-nar-podden-prioriterar-omprioritering/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-10/rekord-nar-podden-prioriterar-omprioritering/Mon, 07 Oct 2019 11:03:00 GMTAktuellt för dig i branschenBranschen möttes på internationell konferens om godstransporter på järnväghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-10/branschen-mottes-pa-internationell-konferens-om-godstransporter-pa-jarnvag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-10/branschen-mottes-pa-internationell-konferens-om-godstransporter-pa-jarnvag/Thu, 03 Oct 2019 09:44:25 GMTAktuellt för dig i branschenByt till det nya ID06-kortet – nu!https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-09/byt-till-det-nya-id06-kortet--nu/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-09/byt-till-det-nya-id06-kortet--nu/Tue, 24 Sep 2019 14:58:23 GMTAktuellt för dig i branschenFörändringar i kommande kontrakt för Basunderhåll Väghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-09/forandringar-i-kommande-kontrakt-for-basunderhall-vag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-09/forandringar-i-kommande-kontrakt-for-basunderhall-vag/Tue, 24 Sep 2019 14:41:11 GMTAktuellt för dig i branschenVälkommen till kund- och entreprenörsdagarhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-09/valkommen-till-kund--och-entreprenorsdagar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-09/valkommen-till-kund--och-entreprenorsdagar/Tue, 24 Sep 2019 13:50:10 GMTAktuellt för dig i branschenBesiktning av järnväg – förbättringsarbete pågårhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-09/besiktning-av-jarnvag--forbattringsarbete-pagar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-09/besiktning-av-jarnvag--forbattringsarbete-pagar/Wed, 18 Sep 2019 14:08:47 GMTAktuellt för dig i branschenVälkommen på workshop om ekonomisk skada för godstågoperatörerhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-09/valkommen-pa-workshop-om-ekonomisk-skada-for-godstagoperatorer/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-09/valkommen-pa-workshop-om-ekonomisk-skada-for-godstagoperatorer/Wed, 18 Sep 2019 12:55:01 GMTAktuellt för dig i branschenEtt år med godstransportstrategin – detta har hänthttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-09/ett-ar-med-godstransportstrategin--detta-har-hant/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-09/ett-ar-med-godstransportstrategin--detta-har-hant/Fri, 13 Sep 2019 09:27:25 GMTAktuellt för dig i branschenPyramidmattor i Trafikverkets sortimenthttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-08/pyramidmattor-i-trafikverkets-sortiment/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-08/pyramidmattor-i-trafikverkets-sortiment/Wed, 04 Sep 2019 12:54:09 GMTAktuellt för dig i branschenDags för informationsträffar för dig som lärare inom elsäkerhet!https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-08/dags-for-informationstraffar-for-dig-som-larare-inom-elsakerhet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-08/dags-for-informationstraffar-for-dig-som-larare-inom-elsakerhet/Fri, 30 Aug 2019 11:59:52 GMTAktuellt för dig i branschenAlex – ny teknik för vägskydd testas i hösthttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-08/alex--ny-teknik-for-vagskydd-testas-i-host/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-08/alex--ny-teknik-for-vagskydd-testas-i-host/Tue, 27 Aug 2019 11:24:07 GMTJämtlandNorrbottenVästerbottenAktuellt för dig i branschenBoka in Stand down 26 septemberhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-08/stand-down-26-september/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-08/stand-down-26-september/Tue, 20 Aug 2019 07:56:54 GMTAktuellt för dig i branschenSkyltfonden ger nära sex miljoner till idéer för ökad trafiksäkerhethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-07/skyltfonden-ger-nara-sex-miljoner-till-ideer-for-okad-trafiksakerhet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-07/skyltfonden-ger-nara-sex-miljoner-till-ideer-for-okad-trafiksakerhet/Fri, 05 Jul 2019 09:28:41 GMTAktuellt för dig i branschenUpphandling klar för konsult i Göteborg–Boråshttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-06/upphandling-klar-for-konsult-i-goteborgboras/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-06/upphandling-klar-for-konsult-i-goteborgboras/Wed, 19 Jun 2019 08:46:04 GMTVästra GötalandAktuellt för dig i branschenProjektnyheterLänsnyheterTuffa miljökrav ger resultathttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-06/tuffa-miljokrav-ger-resultat/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-06/tuffa-miljokrav-ger-resultat/Fri, 14 Jun 2019 13:40:08 GMTAktuellt för dig i branschenJonas Eliasson ny måldirektör Tillgänglighethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-06/jonas-eliasson-ny-maldirektor-tillganglighet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-06/jonas-eliasson-ny-maldirektor-tillganglighet/Fri, 14 Jun 2019 09:09:43 GMTAktuellt för dig i branschenJärnvägspodden möter Viktor Finn och Mats Nyblomhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-06/jarnvagspodden-moter-viktor-finn-och-mats-nyblom/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-06/jarnvagspodden-moter-viktor-finn-och-mats-nyblom/Tue, 04 Jun 2019 07:46:19 GMTAktuellt för dig i branschenStort intresse för pilotupphandlinghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-06/stort-intresse-for-pilotupphandling/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-06/stort-intresse-for-pilotupphandling/Wed, 29 May 2019 13:37:57 GMTAktuellt för dig i branschenVälkommen på workshop om ekonomisk skada för tågoperatörerhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-06/workshop-om-ekonomisk-skada-for-tagoperatorer/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-06/workshop-om-ekonomisk-skada-for-tagoperatorer/Tue, 28 May 2019 07:49:15 GMTAktuellt för dig i branschenVälkommen på informationsträff om kommande upphandlingar för Tvärförbindelse Södertörnhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-05/valkommen-pa-informationstraff-om-kommande-upphandlingar-for-tvarforbindelse-sodertorn/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-05/valkommen-pa-informationstraff-om-kommande-upphandlingar-for-tvarforbindelse-sodertorn/Thu, 23 May 2019 14:20:47 GMTAktuellt för dig i branschenÄr du intresserad av mätmetoder?https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-05/ar-du-intresserad-av-matmetoder/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-05/ar-du-intresserad-av-matmetoder/Wed, 15 May 2019 11:24:26 GMTAktuellt för dig i branschenInbjudan till Trafikverkets konferens Klimatkrav och klimatkalkylhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-05/inbjudan-till-trafikverkets-konferens-klimatkrav-och-klimatkalkyl/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-05/inbjudan-till-trafikverkets-konferens-klimatkrav-och-klimatkalkyl/Fri, 03 May 2019 12:20:09 GMTAktuellt för dig i branschenNy process ska ge effektivare kapacitetsplaneringhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-04/ny-process-ska-ge-effektivare-kapacitetsplanering/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-04/ny-process-ska-ge-effektivare-kapacitetsplanering/Fri, 26 Apr 2019 12:37:05 GMTJärnvägAktuellt för dig i branschenTågLeverantörsdagen lockade mångahttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-04/leverantorsdagen-lockade-manga/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-04/leverantorsdagen-lockade-manga/Mon, 15 Apr 2019 14:29:55 GMTAktuellt för dig i branschenNya klimatkrav i investeringsprojekthttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-04/nya-klimatkrav-i-investeringsprojekt/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-04/nya-klimatkrav-i-investeringsprojekt/Wed, 10 Apr 2019 12:04:51 GMTAktuellt för dig i branschenProjektet med stationsvärdar läggs nerhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-04/projektet-med-stationsvardar-laggs-ner/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-04/projektet-med-stationsvardar-laggs-ner/Wed, 03 Apr 2019 09:13:21 GMTAktuellt för dig i branschenNu prövas Big Data och AI i Trafikverkethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-04/nu-provas-big-data-och-ai-i-trafikverket/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-04/nu-provas-big-data-och-ai-i-trafikverket/Mon, 01 Apr 2019 11:45:13 GMTAktuellt för dig i branschenRekordmånga solkurvor – i alla typer av spårhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-03/rekordmanga-solkurvor--i-alla-typer-av-spar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-03/rekordmanga-solkurvor--i-alla-typer-av-spar/Tue, 12 Mar 2019 10:03:08 GMTAktuellt för dig i branschenAnmäl dig till Trafikverkets leverantörsdag den 11 aprilhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-03/anmal-dig-till-trafikverkets-leverantorsdag-11-april/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-03/anmal-dig-till-trafikverkets-leverantorsdag-11-april/Fri, 08 Mar 2019 10:02:10 GMTAktuellt för dig i branschenGeoradar – ny metod för kvalitetskontroll av beläggninghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-02/georadar--ny-metod-for-kvalitetskontroll-av-belaggning/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-02/georadar--ny-metod-for-kvalitetskontroll-av-belaggning/Thu, 28 Feb 2019 10:17:05 GMTAktuellt för dig i branschenUtredaren tog in synpunkter på flytt av basunderhållethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-02/utredaren-tog-in-synpunkter-pa-flytt-av-basunderhallet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-02/utredaren-tog-in-synpunkter-pa-flytt-av-basunderhallet/Fri, 08 Feb 2019 10:03:16 GMTAktuellt för dig i branschenInbjudan till regionala samtal kring sysselsättningsfrämjande åtgärderhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-02/inbjudan-till-regionala-samtal-kring-sysselsattningsframjande-atgarder/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-02/inbjudan-till-regionala-samtal-kring-sysselsattningsframjande-atgarder/Thu, 07 Feb 2019 14:58:32 GMTAktuellt för dig i branschenMöjlighet att påverka genomförandet av framtida banarbetenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/mojlighet-att-paverka-genomforandet-av-framtida-banarbeten/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/mojlighet-att-paverka-genomforandet-av-framtida-banarbeten/Thu, 31 Jan 2019 08:08:31 GMTAktuellt för dig i branschenProjekt för säker byggtrafik får pengar ur Skyltfondenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/projekt-for-saker-byggtrafik-far-pengar-ur-skyltfonden/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/projekt-for-saker-byggtrafik-far-pengar-ur-skyltfonden/Fri, 25 Jan 2019 08:45:18 GMTAktuellt för dig i branschenÅsa Tysklind blir kanslichef för godstransportrådethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/asa-tysklind-kanslichef-for-godstransportradet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/asa-tysklind-kanslichef-for-godstransportradet/Thu, 24 Jan 2019 10:12:52 GMTAktuellt för dig i branschenSvenska Teknik&Designföretagen byter namn till Innovationsföretagenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/svenska-teknikdesignforetagen-byter-namn-till-innovationsforetagen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/svenska-teknikdesignforetagen-byter-namn-till-innovationsforetagen/Fri, 18 Jan 2019 10:16:53 GMTAktuellt för dig i branschenDags för årets Elvägskonferens, 7–8 maj i Frankfurthttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/dags-for-arets-elvagskonferens-78-maj-i-frankfurt/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/dags-for-arets-elvagskonferens-78-maj-i-frankfurt/Thu, 17 Jan 2019 09:13:22 GMTAktuellt för dig i branschenSave the date - Trafikverkets leverantörsdag 2019!https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/save-the-date---trafikverkets-leverantorsdag-2019/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/save-the-date---trafikverkets-leverantorsdag-2019/Tue, 15 Jan 2019 10:07:12 GMTAktuellt för dig i branschenHållbarhet i fokus på Transportforumhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/hallbarhet-i-fokus-pa-transportforum/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/hallbarhet-i-fokus-pa-transportforum/Mon, 14 Jan 2019 09:49:07 GMTAktuellt för dig i branschenGodskorridor ska stärka konkurrenskraft för godstransporter på järnväghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/godskorridor-ska-starka-konkurrenskraft-for-godstransporter-pa-jarnvag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2019-01/godskorridor-ska-starka-konkurrenskraft-for-godstransporter-pa-jarnvag/Wed, 09 Jan 2019 09:54:54 GMTAktuellt för dig i branschen