Nyheter, väg 77, länsgränsen-Rösahttps://www.trafikverket.se/Ombyggnaden av väg 77 är prioriteradhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2021-10/ombyggnaden-av-vag-77-ar-prioriterad/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2021-10/ombyggnaden-av-vag-77-ar-prioriterad/Fri, 01 Oct 2021 13:26:18 GMTVägplanen för sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs är skickad för fastställelsehttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2021-04/vagplanen-for-strackan-uppsala-lansgranseknas-ar-skickad-for-faststallelse/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2021-04/vagplanen-for-strackan-uppsala-lansgranseknas-ar-skickad-for-faststallelse/Tue, 06 Apr 2021 11:35:43 GMTTa del av samrådsredogörelsen från samrådet om alternativ lokalisering av väg 77, etapp 2https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2021-03/nu-kan-du-ta-del-av-samradsredogorelsen-fran-samradet-om-alternativ-lokalisering-av-vag-77-etapp-2/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2021-03/nu-kan-du-ta-del-av-samradsredogorelsen-fran-samradet-om-alternativ-lokalisering-av-vag-77-etapp-2/Mon, 15 Mar 2021 13:16:08 GMTÅterkoppling om samrådet i marshttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2021-01/aterkoppling-om-samradet-i-mars/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2021-01/aterkoppling-om-samradet-i-mars/Tue, 23 Feb 2021 13:38:35 GMTExtra tillfälle att granska vägplanen för väg 77, Uppsala länsgräns–Trafikplats Rösa, etapp 1 – för nyligen informerade fastighetsägarehttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2021-02/extra-tillfalle-att-granska-vagplanen-for-vag-77-uppsala-lansgranstrafikplats-rosa-etapp-1--for-nyligen-informerade-fastighetsagare/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2021-02/extra-tillfalle-att-granska-vagplanen-for-vag-77-uppsala-lansgranstrafikplats-rosa-etapp-1--for-nyligen-informerade-fastighetsagare/Wed, 17 Feb 2021 06:48:11 GMTTack för alla synpunkterhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-12/tack-for-alla-synpunkter/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-12/tack-for-alla-synpunkter/Fri, 18 Dec 2020 11:22:39 GMTTyck till om lokaliseringen för väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledingehttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-11/tyck-till-om-lokaliseringen-for-vag-77-mellan-eknas-och-trafikplats-ledinge/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-11/tyck-till-om-lokaliseringen-for-vag-77-mellan-eknas-och-trafikplats-ledinge/Mon, 16 Nov 2020 17:14:47 GMTVägStockholmProjektnyheterLänsnyheterSe vr-filmer för projekt väg 77, delsträckan Uppsala länsgräns–Eknäshttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-09/se-vr-filmer-for-projekt-vag-77-delstrackan-uppsala-lansgranseknas/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-09/se-vr-filmer-for-projekt-vag-77-delstrackan-uppsala-lansgranseknas/Tue, 08 Sep 2020 06:09:50 GMTNu ställer vi ut vägplanen för väg 77, Uppsala länsgräns–Trafikplats Rösa, etapp 1, för granskninghttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-09/nu-staller-vi-ut-vagplanen-for-vag-77-uppsala-lansgranstrafikplats-rosa-etapp-1-for-granskning/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-09/nu-staller-vi-ut-vagplanen-for-vag-77-uppsala-lansgranstrafikplats-rosa-etapp-1-for-granskning/Tue, 08 Sep 2020 04:30:38 GMTMiljökonsekvensbeskrivningen för väg 77, etapp 1, är godkändhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-08/miljokonsekvensbeskrivningen-for-vag-77-etapp-1-ar-godkand/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-08/miljokonsekvensbeskrivningen-for-vag-77-etapp-1-ar-godkand/Wed, 12 Aug 2020 11:14:46 GMTFältarbeten söder om Rimbohttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-07/faltarbeten-soder-om-rimbo/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-07/faltarbeten-soder-om-rimbo/Mon, 10 Aug 2020 09:51:12 GMTUppdaterad tidplan för omtaget med sträckan Eknäs–Salmungehttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-06/uppdaterad-tidplan-for-omtaget-med-strackan-eknassalmunge/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-06/uppdaterad-tidplan-for-omtaget-med-strackan-eknassalmunge/Mon, 10 Aug 2020 09:50:50 GMTNyhet från januari 2019 om vägkorridoren förbi Rimbohttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2019-01/vald-korridor-kvarstar-forbi-rimbo/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2019-01/vald-korridor-kvarstar-forbi-rimbo/Mon, 10 Aug 2020 09:47:20 GMTVägStockholmTidplanen för omtaget med sträckan Eknäs–Salmungehttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-01/tidplanen-for-omtaget-med-strackan-eknassalmunge/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2020-01/tidplanen-for-omtaget-med-strackan-eknassalmunge/Fri, 10 Jan 2020 12:32:35 GMTVägStockholmTrafikverket tar fram ny lösning för sträckan Eknäs–Salmunge på väg 77https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2019-08/trafikverket-tar-fram-ny-losning-for-strackan-eknassalmunge-pa-vag-77/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2019-08/trafikverket-tar-fram-ny-losning-for-strackan-eknassalmunge-pa-vag-77/Fri, 30 Aug 2019 09:03:11 GMTVägStockholmKorridor vald för utbyggnad av väg 77, länsgränsen-Rösahttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2017-01/korridor-vald-for-utbyggnad-av-vag-77-lansgransen-rosa/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-77-lansgransen-Rosa/Nyheter/2017-01/korridor-vald-for-utbyggnad-av-vag-77-lansgransen-rosa/Tue, 03 Jan 2017 09:01:23 GMTVägStockholm