Nyheter Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnadhttps://www.trafikverket.se/Nyheter Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnadTågtrafiken öppnas igenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/tagtrafiken-oppnas-igen/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/tagtrafiken-oppnas-igen/Fri, 12 Nov 2021 14:28:07 GMTSkåneLänsnyheterInformationsskyltar på plats i Kattarp och Ödåkrahttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/informationsskyltar-pa-plats-i-kattarp-och-odakra/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/informationsskyltar-pa-plats-i-kattarp-och-odakra/Tue, 09 Nov 2021 13:45:16 GMTTvå gång- och cykelvägar under järnvägen i Ängelholm stängs av i sju månaderhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/gang--och-cykelvag-under-jarnvagen-i-angelholm-stangs-av-i-sju-manader/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/gang--och-cykelvag-under-jarnvagen-i-angelholm-stangs-av-i-sju-manader/Tue, 26 Oct 2021 10:30:33 GMTSkåneLänsnyheterTvå nya broar på plats i Ödåkrahttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/tva-nya-broar-pa-plats-i-odakra/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/tva-nya-broar-pa-plats-i-odakra/Mon, 25 Oct 2021 09:22:03 GMTSkåneLänsnyheterResenärer får säker övergång på Ängelholms stationhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/resenarer-far-saker-overgang-pa-angelholms-station/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/resenarer-far-saker-overgang-pa-angelholms-station/Mon, 18 Oct 2021 08:27:34 GMTSkåneLänsnyheterBuller vid Pålsjö skog när Trafikverket utför underhållsarbetehttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/buller-vid-palsjo-skog-nar-trafikverket-utfor-underhallsarbete/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/buller-vid-palsjo-skog-nar-trafikverket-utfor-underhallsarbete/Sun, 03 Oct 2021 13:10:27 GMTNy järnvägsbro på plats i Ängelholmhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/ny-jarnvagsbro-pa-plats-i-angelholm/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/ny-jarnvagsbro-pa-plats-i-angelholm/Thu, 23 Sep 2021 08:15:24 GMTSkåneLänsnyheterÖverskottsmassor från järnvägsbygge blir fjärilsbackarhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/overskottsmassor-fran-jarnvagsbygge-blir-fjarilsbackar/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/overskottsmassor-fran-jarnvagsbygge-blir-fjarilsbackar/Tue, 21 Sep 2021 06:00:38 GMTSkåneLänsnyheterSå påverkas trafikanter, resenärer och boende av höstens arbeten och tågstopphttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/sa-paverkas-trafikanter-och-boende-av-hostens-arbeten-och-tagstopp/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/sa-paverkas-trafikanter-och-boende-av-hostens-arbeten-och-tagstopp/Tue, 24 Aug 2021 16:14:57 GMTMiljövänliga byggmetoder har studerats i projektet av studenterhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/miljovanliga-byggmetoder-har-studerats-i-projektet-av-studenter/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/miljovanliga-byggmetoder-har-studerats-i-projektet-av-studenter/Tue, 10 Aug 2021 15:07:27 GMTNu kan du följa några av våra byggarbeten på platshttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/nu-kan-du-folja-nagra-av-vara-byggarbeten-pa-plats/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/nu-kan-du-folja-nagra-av-vara-byggarbeten-pa-plats/Mon, 05 Jul 2021 14:14:07 GMTPlanavägen och Jöns Jons väg i Kattarp stängs tillfälligt när vi byter spårhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/planavagen-och-jons-jons-vag-i-kattarp-stangs-tillfalligt-nar-vi-byter-spar/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/planavagen-och-jons-jons-vag-i-kattarp-stangs-tillfalligt-nar-vi-byter-spar/Mon, 28 Jun 2021 13:09:15 GMTHöganäsvägen stängs i ett halvår när ny vägbro byggshttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/hoganasvagen-stangs-i-ett-halvar-nar-ny-vagbro-byggs/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/hoganasvagen-stangs-i-ett-halvar-nar-ny-vagbro-byggs/Wed, 16 Jun 2021 22:57:49 GMTLänsnyheterArbete pågår för att skydda boendemiljön längs järnvägenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/arbete-pagar-for-att-skydda-boendemiljon-langs-jarnvagen/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/arbete-pagar-for-att-skydda-boendemiljon-langs-jarnvagen/Mon, 14 Jun 2021 12:37:03 GMTÅtta plankorsningar stängs för att öka trafiksäkerhet och tillgänglighethttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/atta-plankorsningar-stangs-for-att-oka-trafiksakerhet-och-tillganglighet/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/atta-plankorsningar-stangs-for-att-oka-trafiksakerhet-och-tillganglighet/Thu, 10 Jun 2021 12:29:02 GMTSkåneProjektnyheterLänsnyheterCentrumkopplingen ska binda ihop Ödåkrahttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/centrumkopplingen-ska-binda-ihop-odakra/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/centrumkopplingen-ska-binda-ihop-odakra/Mon, 07 Jun 2021 07:48:47 GMTSkåneLänsnyheterAktuellt i ditt område - detta byggs nära dighttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/aktuellt-i-ditt-omrade/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/aktuellt-i-ditt-omrade/Tue, 01 Jun 2021 11:11:00 GMTSå påverkas boende och trafikanter av våra aktuella arbeten i Ödåkrahttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/sa-paverkas-boende-och-trafikanter-av-vara-aktuella-arbeten-i-odakra/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/sa-paverkas-boende-och-trafikanter-av-vara-aktuella-arbeten-i-odakra/Tue, 25 May 2021 17:12:03 GMTSkåneProjektnyheterNy järnvägsbro ska ge plats åt dubbelspåret i Ängelholmhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/ny-jarnvagsbro-ska-ge-plats-at-dubbelsparet-i-angelholm/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/ny-jarnvagsbro-ska-ge-plats-at-dubbelsparet-i-angelholm/Mon, 10 May 2021 20:37:34 GMTSkåneProjektnyheterLänsnyheterStort intresse för projektet när ny växel lyftes på plats i Ängelholmhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/stort-intresse-for-projektet-nar-ny-vaxel-lyftes-pa-plats/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/stort-intresse-for-projektet-nar-ny-vaxel-lyftes-pa-plats/Tue, 20 Apr 2021 16:11:07 GMTDet första halvåret från framtidens järnväghttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/det-forsta-halvaret-fran-framtidens-jarnvag/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/det-forsta-halvaret-fran-framtidens-jarnvag/Wed, 07 Apr 2021 15:08:20 GMTSkåneProjektnyheterVi bygger ett nytt järnvägsspår på Ängelholm station från 12 april till 16 majhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/vi-bygger-ett-nytt-jarnvagsspar-i-angelholm-12-april-16-maj/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/vi-bygger-ett-nytt-jarnvagsspar-i-angelholm-12-april-16-maj/Wed, 31 Mar 2021 09:22:22 GMTSkåneProjektnyheterLänsnyheterSå hanterar vi transporter av massorhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/storningar-under-byggtiden/masstransporter-under-byggtiden/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/storningar-under-byggtiden/masstransporter-under-byggtiden/Tue, 30 Mar 2021 12:42:25 GMTProjektnyheterBuller och ljussken nattetid vid Ängelholm stationsområdehttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/buller-och-ljussken-nattetid-vid-angelholm-stationsomrade/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/buller-och-ljussken-nattetid-vid-angelholm-stationsomrade/Wed, 24 Mar 2021 14:28:54 GMTFörsta bron bland flera har börjat byggashttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/forsta-bron-bland-flera-har-borjat-byggas/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/forsta-bron-bland-flera-har-borjat-byggas/Tue, 09 Mar 2021 13:30:10 GMTSkåneProjektnyheterLänsnyheterVi arbetar för att minimera klimatpåverkande utsläpp från dubbelspårsutbyggnadenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/vi-arbetar-for-att-minimera-utbyggnadens-klimatpaverkande-utslapp/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/vi-arbetar-for-att-minimera-utbyggnadens-klimatpaverkande-utslapp/Mon, 15 Feb 2021 10:59:11 GMTSkåneProjektnyheterLänsnyheterNationella nyheterVisa på startsidaFlera byggmoment genomfördes under tågstoppethttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/tagstopp/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/tagstopp/Tue, 26 Jan 2021 16:16:13 GMTDetta händer under tågstoppet Förslöv-Helsingborg 21-25 januarihttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/detta-hander-under-tagstoppet-forslov-helsingborg-21-25-januari/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2021/detta-hander-under-tagstoppet-forslov-helsingborg-21-25-januari/Thu, 14 Jan 2021 16:33:15 GMTSkåneProjektnyheterBuller och ljussken vid nattarbetenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/buller-och-ljussken-vid-nattarbeten/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/buller-och-ljussken-vid-nattarbeten/Thu, 17 Dec 2020 13:18:04 GMTKurvrätning, ny bro och dubbelspår i Röglehttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/kurvratning-ny-bro-och-dubbelspar-i-rogle/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/kurvratning-ny-bro-och-dubbelspar-i-rogle/Thu, 17 Dec 2020 13:04:45 GMTTillfällig omledning när vi stänger en gång- och cykelväg mellan Ödåkra och Väla skoghttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/tillfallig-omledning-nar-vi-stanger-en-gang--och-cykelvag-mellan-odakra-och-vala-skog/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/tillfallig-omledning-nar-vi-stanger-en-gang--och-cykelvag-mellan-odakra-och-vala-skog/Wed, 25 Nov 2020 16:52:44 GMTFörsta tågstoppet avklarat för utbyggnaden till dubbelspårhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/detta-hander-under-tagstoppet-9-22-november/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/detta-hander-under-tagstoppet-9-22-november/Mon, 23 Nov 2020 15:01:41 GMTSkåneProjektnyheterLänsnyheterHorsarydsvägen i Ödåkra är öppen igenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/horsarydsvagen-i-odakra-ar-oppen-igen/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/horsarydsvagen-i-odakra-ar-oppen-igen/Wed, 18 Nov 2020 12:26:27 GMTFällda träd kompenseras med en ny allé och bidrar till två av Sveriges miljömålhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/nedtagning-av-lindar-i-odakra-kompenseras-med-en-ny-alle/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/nedtagning-av-lindar-i-odakra-kompenseras-med-en-ny-alle/Thu, 12 Nov 2020 13:33:22 GMTSkåneProjektnyheterLänsnyheterBusshållplats flyttas och trafiken leds om i Kattarp under borrningsarbetehttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/busshallplats-flyttas-och-trafiken-leds-om-i-kattarp-under-borrningsarbete/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/busshallplats-flyttas-och-trafiken-leds-om-i-kattarp-under-borrningsarbete/Sun, 01 Nov 2020 19:14:45 GMTTågstopp Ängelholm-Helsingborg-Ramlösa 9-22 novemberhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/storningar-under-byggtiden/tagstopp-under-byggtiden/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/storningar-under-byggtiden/tagstopp-under-byggtiden/Tue, 27 Oct 2020 09:50:58 GMTSkåneProjektnyheterLänsnyheterTrafiken leds om när vi rätar ut en kurva i Röglehttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/trafiken-leds-om-nar-vi-ratar-ut-en-kurva-i-rogle/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/trafiken-leds-om-nar-vi-ratar-ut-en-kurva-i-rogle/Mon, 26 Oct 2020 11:10:55 GMTTrafiken leds om när vi river gång- och cykelport i centrala Ödåkrahttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/trafikomledning-i-centrala-odakra/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/trafikomledning-i-centrala-odakra/Fri, 16 Oct 2020 10:13:20 GMTSkåneProjektnyheterLänsnyheterNu är vi igång med att bygga framtidens järnväghttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/nu-ar-vi-igang-med-att-bygga-framtidens-jarnvag/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/nu-ar-vi-igang-med-att-bygga-framtidens-jarnvag/Thu, 03 Sep 2020 15:39:31 GMTSkåneProjektnyheterLänsnyheterKompletterande inventering av naturmiljön längs sträckanhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/kompletterande-inventering-av-naturmiljon-langs-strackan/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/kompletterande-inventering-av-naturmiljon-langs-strackan/Fri, 14 Aug 2020 07:55:28 GMTSkåneProjektnyheterVi närmar oss byggstarthttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/vi-narmar-oss-byggstart/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/vi-narmar-oss-byggstart/Thu, 02 Jul 2020 14:42:08 GMTSkåneProjektnyheterLänsnyheterFastigheter inventeras för att minska vibrationers påverkan under byggtidenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/uteplatser-inventeras-for-att-utreda-mojliga-bullerskyddsatgarder/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/uteplatser-inventeras-for-att-utreda-mojliga-bullerskyddsatgarder/Tue, 23 Jun 2020 14:19:03 GMTNy e-postadress och webbadress till projektethttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/ny-e-postadress-och-webbadress-till-projektet/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/ny-e-postadress-och-webbadress-till-projektet/Mon, 18 May 2020 11:49:03 GMTSkåneJärnvägArbete pågår för att skydda boendemiljön längs järnvägenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/arbete-pagar-for-att-skydda-boendemiljon-langs-jarnvagen/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/arbete-pagar-for-att-skydda-boendemiljon-langs-jarnvagen/Tue, 05 May 2020 16:30:14 GMTSkåneJärnvägProjektnyheterLänsnyheterKlart för byggstart av framtidens järnväghttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/klart-for-byggstart-av-framtidens-jarnvag/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/klart-for-byggstart-av-framtidens-jarnvag/Thu, 02 Apr 2020 06:00:38 GMTSkåneJärnvägLänsnyheterProjektet byter namn till Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnadhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/projektet-byter-namn-till-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/projektet-byter-namn-till-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Wed, 01 Apr 2020 11:52:24 GMTSkåneJärnvägRegeringen ger klartecken för byggstart av dubbelspårhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/regeringen-ger-klartecken-for-byggstart-av-dubbelspar/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/regeringen-ger-klartecken-for-byggstart-av-dubbelspar/Thu, 26 Mar 2020 15:17:15 GMTSkåneJärnvägLänsnyheterNedtagning av träd och röjning av buskage i Väla skoghttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/nedtagning-av-trad-och-rojning-av-buskage-i-vala-skog/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/nedtagning-av-trad-och-rojning-av-buskage-i-vala-skog/Mon, 16 Mar 2020 10:27:48 GMTSkåneJärnvägVi börjar bygga när regeringen gett klarteckenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/trafikverket-invantar-byggstartsbeslut-for-projekt-i-skane/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/trafikverket-invantar-byggstartsbeslut-for-projekt-i-skane/Fri, 06 Mar 2020 08:00:38 GMTSkanska Sverige AB tilldelas uppdraget för dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbananhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/skanska-sverige-ab-tilldelas-uppdraget-for-dubbelsparsutbyggnaden-pa-vastkustbanan/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2020/skanska-sverige-ab-tilldelas-uppdraget-for-dubbelsparsutbyggnaden-pa-vastkustbanan/Fri, 17 Jan 2020 08:39:34 GMTSkåneJärnvägLänsnyheterFörbättringsarbete på järnvägen ger längre restid Malmö-Göteborghttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/forbattringsarbete-pa-jarnvagen-ger-langre-restid-malmo-goteborg/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/forbattringsarbete-pa-jarnvagen-ger-langre-restid-malmo-goteborg/Wed, 18 Dec 2019 15:56:02 GMTProjektet växer – vi välkomnar två nya projektmedlemmarhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/projektet-vaxer--sag-hej-till-tva-nya-projektmedlemmar/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/projektet-vaxer--sag-hej-till-tva-nya-projektmedlemmar/Wed, 18 Dec 2019 15:53:54 GMTSkåneJärnvägEntreprenör upphandlad för fasadåtgärder längs sträckanhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/entreprenor-upphandlad-for-fasadatgarder-langs-strackan/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/entreprenor-upphandlad-for-fasadatgarder-langs-strackan/Tue, 12 Nov 2019 11:17:34 GMTSkåneJärnvägRegeringen ger grönt ljus för dubbelspårsutbyggnad på Västkustbananhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/regeringen-ger-gront-ljus-for-dubbelsparsutbyggnad-pa-vastkustbanan/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/regeringen-ger-gront-ljus-for-dubbelsparsutbyggnad-pa-vastkustbanan/Tue, 12 Nov 2019 11:13:37 GMTSkåneJärnvägProjektnyheterLänsnyheterModellfiler för dubbelspårsutbyggnadenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/modellfiler/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/modellfiler/Thu, 10 Oct 2019 12:32:02 GMTSkåneJärnvägGivande marknadsdialog med potentiella leverantörer för sidoentreprenadhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/givande-marknadsdialog-med-potentiella-leverantorer-for-sidoentreprenad/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/givande-marknadsdialog-med-potentiella-leverantorer-for-sidoentreprenad/Mon, 07 Oct 2019 08:51:17 GMTSkåneJärnvägArbetet med att handla upp en entreprenör är igånghttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/arbetet-med-att-handla-upp-en-entreprenor-har-startat/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/arbetet-med-att-handla-upp-en-entreprenor-har-startat/Wed, 28 Aug 2019 11:47:17 GMTSkåneJärnvägNy projektledare för dubbelspårsutbyggnadenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/ny-projektledare-for-dubbelsparsutbyggnaden/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/ny-projektledare-for-dubbelsparsutbyggnaden/Thu, 13 Jun 2019 08:00:38 GMTSkåneJärnvägInventering av fastigheter är klarhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/inventering-av-fastigheter-ar-klar/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/inventering-av-fastigheter-ar-klar/Mon, 03 Jun 2019 06:30:38 GMTSkåneJärnvägJärnvägsplanen har blivit överklagadhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/jarnvagsplanen-har-blivit-overklagad/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/jarnvagsplanen-har-blivit-overklagad/Mon, 06 May 2019 09:16:34 GMTSkåneJärnvägTrafikverket ger grönt ljus för dubbelspårsutbyggnadenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/trafikverket-ger-gront-ljus-for-dubbelsparsutbyggnaden/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/trafikverket-ger-gront-ljus-for-dubbelsparsutbyggnaden/Fri, 22 Mar 2019 08:13:18 GMTSkåneJärnvägProjektet växer – säg hej till fyra nya projektmedlemmarhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/projektet-vaxer--sag-hej-till-fyra-nya-projektmedlemmar/https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vastkustbanan-angelholm-maria-dubbelsparsutbyggnad/Nyheter-for-Dubbelspar-AngelholmHelsingborg-Romares-vag/2019/2019-1/projektet-vaxer--sag-hej-till-fyra-nya-projektmedlemmar/Wed, 16 Jan 2019 16:12:53 GMTSkåneJärnväg