Nyheter Pålamalmsvägen–trafikplats högskolanhttps://www.trafikverket.se/Samråd om ändringar i vägplanen för 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolanhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-226571-palamalmsvagentrafikplats-hogskolan/Nyheter/2021/samrad-om-andringar-i-vagplanen-for-226571-palamalmsvagentrafikplats-hogskolan/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-226571-palamalmsvagentrafikplats-hogskolan/Nyheter/2021/samrad-om-andringar-i-vagplanen-for-226571-palamalmsvagentrafikplats-hogskolan/Thu, 09 Dec 2021 21:09:38 GMTVi arbetar med nya förslag och ändringar i vägplanenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-226571-palamalmsvagentrafikplats-hogskolan/Nyheter/2020/vi-arbetar-med-nya-forslag-och-andringar-i-vagplanen/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-226571-palamalmsvagentrafikplats-hogskolan/Nyheter/2020/vi-arbetar-med-nya-forslag-och-andringar-i-vagplanen/Wed, 18 Nov 2020 14:03:01 GMTÄndring av vägplanen för ombyggnad av väg 226/571 Pålamalmsvägenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-226571-palamalmsvagentrafikplats-hogskolan/Nyheter/2020/andring-av-vagplan/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-226571-palamalmsvagentrafikplats-hogskolan/Nyheter/2020/andring-av-vagplan/Thu, 06 Aug 2020 09:24:13 GMTVägplanen för projekt väg 226/571 Pålamalmsvägen – Trafikplats Högskolan är fastställdhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-226571-palamalmsvagentrafikplats-hogskolan/Nyheter/2020/vagplanen-for-projekt-vag-226571-palamalmsvagen--trafikplats-hogskolan-ar-faststalld/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-226571-palamalmsvagentrafikplats-hogskolan/Nyheter/2020/vagplanen-for-projekt-vag-226571-palamalmsvagen--trafikplats-hogskolan-ar-faststalld/Thu, 16 Jan 2020 09:16:11 GMTVägplanen för Väg 226/571, Pålamalmsvägen - Trafikplats Högskolan, tillgänglig för allmänhetens granskninghttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-226571-palamalmsvagentrafikplats-hogskolan/Nyheter/20182/vagplanen-for-vag-226571-palamalmsvagen---trafikplats-hogskolan-tillganglig-for-allmanhetens-granskning/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-226571-palamalmsvagentrafikplats-hogskolan/Nyheter/20182/vagplanen-for-vag-226571-palamalmsvagen---trafikplats-hogskolan-tillganglig-for-allmanhetens-granskning/Wed, 06 Feb 2019 07:29:08 GMTStockholmProjektnyheter