Nyheter Göteborg–Borås, dubbelspårig höghastighetsjärnväghttps://www.trafikverket.se/Trafikverket pausar nästa steg i planeringen av den nya järnvägen genom Härryda kommunhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2021/2021-11/nyhet/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2021/2021-11/nyhet/Thu, 11 Nov 2021 08:03:09 GMTSnart dags att tycka till igenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2021/2021-03/snart-dags-att-tycka-till-igen/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2021/2021-03/snart-dags-att-tycka-till-igen/Wed, 17 Mar 2021 08:35:25 GMTTrafikverket redovisar regeringsuppdrag nya stambanorhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2021/2021-03/trafikverket-redovisar-regeringsuppdrag-nya-stambanor/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2021/2021-03/trafikverket-redovisar-regeringsuppdrag-nya-stambanor/Mon, 01 Mar 2021 08:00:03 GMT”Varför följer ni inte bara väg 40 där det redan finns en barriär i landskapet?” och andra saker som ni undrar överhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2021/2021-01/varfor-foljer-ni-inte-bara-vag-40-dar-det-redan-finns-en-barriar-i-landskapet-och-andra-saker-som-ni-undrar-over/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2021/2021-01/varfor-foljer-ni-inte-bara-vag-40-dar-det-redan-finns-en-barriar-i-landskapet-och-andra-saker-som-ni-undrar-over/Fri, 08 Jan 2021 12:40:39 GMTInformation om Trafikverkets regeringsuppdraghttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-10/information-om-trafikverkets-regeringsuppdrag/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-10/information-om-trafikverkets-regeringsuppdrag/Mon, 26 Oct 2020 15:30:38 GMTVästra GötalandProjektnyheterLänsnyheterRegeringen ska tillåtlighetspröva den nya järnvägenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-10/regeringen-ska-tillatlighetsprova-den-nya-jarnvagen/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-10/regeringen-ska-tillatlighetsprova-den-nya-jarnvagen/Fri, 23 Oct 2020 12:30:27 GMTVästra GötalandProjektnyheterLänsnyheter"Hållbarhet är en viktig del när vi bedömer var järnvägen kan byggas"https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-10/hallbarhet-ar-en-viktig-del-nar-vi-bedomer-var-jarnvagen-kan-byggas/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-10/hallbarhet-ar-en-viktig-del-nar-vi-bedomer-var-jarnvagen-kan-byggas/Wed, 21 Oct 2020 06:42:57 GMTVästra GötalandProjektnyheterLänsnyheterSamråd utan samrådsmöten även i hösthttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-09/samrad-utan-samradsmoten-aven-i-host/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-09/samrad-utan-samradsmoten-aven-i-host/Tue, 01 Sep 2020 10:36:12 GMTVästra GötalandProjektnyheterLänsnyheterLänsstyrelsen: "Den nya järnvägen bedöms påverka miljön"https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-08/lansstyrelsen-den-nya-jarnvagen-bedoms-paverka-miljon/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-08/lansstyrelsen-den-nya-jarnvagen-bedoms-paverka-miljon/Mon, 17 Aug 2020 14:00:42 GMTVårens samråd är sammanfattathttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-07/varens-samrad-ar-sammanfattat/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-07/varens-samrad-ar-sammanfattat/Thu, 02 Jul 2020 06:24:49 GMTVästra GötalandProjektnyheterLänsnyheterKulturmiljöspecialisten: ”Den nya järnvägen kan ge många arkeologiska fynd”https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-05/kulturmiljospecialisten-den-nya-jarnvagen-kan-ge-manga-arkeologiska-fynd/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-05/kulturmiljospecialisten-den-nya-jarnvagen-kan-ge-manga-arkeologiska-fynd/Mon, 01 Jun 2020 05:40:44 GMTVästra GötalandProjektnyheterLänsnyheterVårens samrådsmöten ställs in – vi kör hela samrådet digitalthttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-03/trafikverket-staller-in-de-fysiska-samradsmotena-i-mars-och-april--kor-anda-digitalt/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-03/trafikverket-staller-in-de-fysiska-samradsmotena-i-mars-och-april--kor-anda-digitalt/Mon, 16 Mar 2020 07:29:45 GMTSe området som vi utreder för den nya järnvägenhttps://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-02/se-omradet-som-vi-utreder-for-den-nya-jarnvagen/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/Nyheter/2020/2020-02/se-omradet-som-vi-utreder-for-den-nya-jarnvagen/Tue, 04 Feb 2020 06:45:22 GMTVästra GötalandProjektnyheterLänsnyheter