Aktuellt ERTMShttps://www.trafikverket.se/Utan det nya signalsystemet ERTMS stannar järnvägenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/utan-det-nya-signalsystemet-ertms-stannar-jarnvagen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/utan-det-nya-signalsystemet-ertms-stannar-jarnvagen/Tue, 30 Nov 2021 12:23:08 GMTERTMSERTMS införandeplan föreslås att sträckas ut till 2042https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/ertms-inforandeplan-foreslas-att-strackas-ut-till-2042/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/ertms-inforandeplan-foreslas-att-strackas-ut-till-2042/Tue, 30 Nov 2021 12:23:02 GMTERTMSMed ERTMS byggs infrastrukturen in i tågen och detta måste ske senast 2029https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/med-ertms-byggs-infrastrukturen-in-i-tagen-och-detta-maste-ske-senast-2029/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/med-ertms-byggs-infrastrukturen-in-i-tagen-och-detta-maste-ske-senast-2029/Tue, 30 Nov 2021 12:22:56 GMTERTMSNytt nummer av ERTMS nyhetsbrevhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/nytt-nummer-av-ertms-nyhetsbrev-ute-nu/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/nytt-nummer-av-ertms-nyhetsbrev-ute-nu/Tue, 05 Oct 2021 10:16:02 GMTERTMSFokus på samråd med branschen under ERTMS översynhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/fokus-pa-samrad-med-branschen-under-ertms-oversyn/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/fokus-pa-samrad-med-branschen-under-ertms-oversyn/Thu, 30 Sep 2021 09:35:30 GMTERTMSChristoffer Crafoord är ny tf projektchef för ERTMS-projektethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/christoffer-crafoord-ar-ny-tf-projektchef-for-ertms-projektet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/christoffer-crafoord-ar-ny-tf-projektchef-for-ertms-projektet/Thu, 30 Sep 2021 09:27:51 GMTERTMSNy utlysning för att söka medel från EU-fonden CEFhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/ny-utlysning-for-att-soka-medel-fran-eu-fond/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/ny-utlysning-for-att-soka-medel-fran-eu-fond/Thu, 30 Sep 2021 09:09:54 GMTERTMSUppgradering av ERTMS på pilotbanorna vecka 47 2021https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/uppgradering-av-ertms-pa-pilotbanorna-vecka-47-2021/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/uppgradering-av-ertms-pa-pilotbanorna-vecka-47-2021/Thu, 30 Sep 2021 08:45:49 GMTERTMSRegeringen förlänger tid för att redovisa regeringsuppdraghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/regeringen-forlanger-tid-for-att-redovisa-regeringsuppdrag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/regeringen-forlanger-tid-for-att-redovisa-regeringsuppdrag/Thu, 30 Sep 2021 08:18:24 GMTERTMSERTMS-projektet får ny organisationhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/ertms-projektet-far-ny-organisation/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/ertms-projektet-far-ny-organisation/Thu, 30 Sep 2021 08:03:16 GMTERTMSERTMS andra nyhetsbrev för året ute nuhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/andra-nyhetsbrevet-for-aret-ute-nu/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/andra-nyhetsbrevet-for-aret-ute-nu/Fri, 18 Jun 2021 11:21:06 GMTERTMSÅrets första ERTMS-nyhetsbrev ute nuhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/arets-forsta-ertms-nyhetsbrev-ute-nu/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/arets-forsta-ertms-nyhetsbrev-ute-nu/Fri, 30 Apr 2021 07:46:03 GMTERTMSSignalställverket i Fagersta har bytts uthttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/signalstallverket-i-fagersta-har-bytts-ut/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/signalstallverket-i-fagersta-har-bytts-ut/Wed, 28 Apr 2021 09:38:41 GMTERTMSVälkommen till ERTMS digitala branschdag den 18 maj 2021https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/valkommen-till-ertms-digitala-branschdag-den-18-maj-2021/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/valkommen-till-ertms-digitala-branschdag-den-18-maj-2021/Wed, 28 Apr 2021 09:23:48 GMTERTMSDialog med branschen under översynen av ERTMS-projektethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/dialog-med-branschen-under-oversynen-av-ertms-projektet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/dialog-med-branschen-under-oversynen-av-ertms-projektet/Wed, 28 Apr 2021 08:54:50 GMTERTMSDigitalisering av trafikstyrning järnväg – allt ska hänga ihop!https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/digitalisering-av-trafikstyrning-jarnvag--allt-ska-hanga-ihop/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/digitalisering-av-trafikstyrning-jarnvag--allt-ska-hanga-ihop/Wed, 28 Apr 2021 06:00:39 GMTERTMSDriftövervakning Ådal-Botnia – nu inleds utvärderingenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/driftovervakning-adal-botnia--nu-inleds-utvarderingen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/driftovervakning-adal-botnia--nu-inleds-utvarderingen/Wed, 28 Apr 2021 06:00:39 GMTERTMSArbetena ute längs järnvägen fortsätter för tredje säsongenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/arbetena-ute-langs-jarnvagen-fortsatter-for-tredje-sasongen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/arbetena-ute-langs-jarnvagen-fortsatter-for-tredje-sasongen/Wed, 28 Apr 2021 06:00:39 GMTERTMSUppgradering av pilotbanorna flyttas från våren till höstenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/uppgradering-av-pilotbanorna-flyttas-fran-varen-till-hosten/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/uppgradering-av-pilotbanorna-flyttas-fran-varen-till-hosten/Tue, 12 Jan 2021 09:06:35 GMTERTMSÅrets sista ERTMS-nyhetsbrev ute nuhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/arets-sista-nyhetsbrev-ute-nu/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/arets-sista-nyhetsbrev-ute-nu/Thu, 17 Dec 2020 13:39:45 GMTERTMSDelar av kravbasen för systemreleaser på ScanMed Ost klarhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/delar-av-kravbasen-for-systemreleaser-pa-scanmed-ost-klar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/delar-av-kravbasen-for-systemreleaser-pa-scanmed-ost-klar/Tue, 15 Dec 2020 13:44:37 GMTERTMSÖversättningsmodulen STM mellan ATC och ERTMS är klarhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/oversattningsmodulen-stm-mellan-atc-och-ertms-ar-klar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/oversattningsmodulen-stm-mellan-atc-och-ertms-ar-klar/Tue, 15 Dec 2020 13:41:01 GMTERTMSNya fälttester på Ådals- och Botniabananhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nya-falttester-pa-adals--och-botniabanan/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nya-falttester-pa-adals--och-botniabanan/Tue, 15 Dec 2020 11:09:13 GMTERTMSNy inventering över fordon som ska konverteras till ERTMShttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ny-inventering-over-fordon-som-ska-konverteras-till-ertms/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ny-inventering-over-fordon-som-ska-konverteras-till-ertms/Tue, 15 Dec 2020 10:43:34 GMTERTMSERTMS kan på längre sikt ge tidsvinster för godstrafikenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ertms-kan-pa-langre-sikt-ge-tidsvinster-for-godstrafiken/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ertms-kan-pa-langre-sikt-ge-tidsvinster-for-godstrafiken/Mon, 14 Dec 2020 15:03:54 GMTERTMSFörsta delsträckan med ny fiberkabel klarhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/forsta-delstrackan-med-ny-fiberkabel-klar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/forsta-delstrackan-med-ny-fiberkabel-klar/Mon, 14 Dec 2020 14:42:50 GMTERTMSÖresundsbron anpassas för ERTMShttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/oresundsbron-anpassas-for-ertms/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/oresundsbron-anpassas-for-ertms/Mon, 14 Dec 2020 14:23:41 GMTERTMSNyhetsbrevet från projekt ERTMShttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nyhetsbrevet-fran-projekt-ertms/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nyhetsbrevet-fran-projekt-ertms/Tue, 13 Oct 2020 13:02:20 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSFull fart på ERTMS testbanorhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/full-fart-pa-ertms-testbanor/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/full-fart-pa-ertms-testbanor/Tue, 13 Oct 2020 08:59:08 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSUpphandlingen av entreprenaden vid Nässjö är publiceradhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/upphandlingen-av-entreprenaden-vid-nassjo-ar-publicerad/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/upphandlingen-av-entreprenaden-vid-nassjo-ar-publicerad/Tue, 13 Oct 2020 08:46:14 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSNy kommersiell riskanalys för ERTMS-införandethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ny-kommersiell-riskanalys-for-ertms-inforandet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ny-kommersiell-riskanalys-for-ertms-inforandet/Tue, 30 Jun 2020 13:08:48 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSErfarenhetsdrift på pilotbanorna är uppskjutet från hösten till nästa århttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/erfarenhetsdrift-pa-pilotbanorna-ar-uppskjutet-fran-hosten-till-nasta-ar/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/erfarenhetsdrift-pa-pilotbanorna-ar-uppskjutet-fran-hosten-till-nasta-ar/Fri, 12 Jun 2020 07:18:11 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSNytt nyhetsbrev utehttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nytt-nyhetsbrev-ute2/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nytt-nyhetsbrev-ute2/Fri, 29 May 2020 13:25:33 GMTERTMSFörberedelser för nya funktioner på Ådals-Botniabananhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/forberedelser-for-nya-funktioner-pa-adals-botniabanan/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/forberedelser-for-nya-funktioner-pa-adals-botniabanan/Tue, 26 May 2020 12:58:03 GMTERTMSUpphandling av systemleverans för Nässjö på gånghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/upphandling-av-systemleverans-for-nassjo-pa-gang/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/upphandling-av-systemleverans-for-nassjo-pa-gang/Tue, 26 May 2020 12:57:41 GMTERTMSERTMS branschdag flyttas fram till den 18 maj 2021https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ertms-branschdag-flyttas-fram-till-den-18-maj-2021/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ertms-branschdag-flyttas-fram-till-den-18-maj-2021/Thu, 02 Apr 2020 10:48:42 GMTERTMSDet nya signalsystemet fortsätter att leverera goda resultat i ERTMS-programmets årsrapporthttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/det-nya-signalsystemet-fortsatter-att-leverera-goda-resultat-i-ertms-programmets-arsrapport/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/det-nya-signalsystemet-fortsatter-att-leverera-goda-resultat-i-ertms-programmets-arsrapport/Mon, 02 Mar 2020 09:59:14 GMTERTMSNytt nyhetsbrev utehttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nytt-nyhetsbrev-ute/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nytt-nyhetsbrev-ute/Fri, 28 Feb 2020 16:22:06 GMTERTMSERTMS rekommenderas få miljardstöd av EUhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ertms-rekommenderas-fa-miljardstod-av-eu/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ertms-rekommenderas-fa-miljardstod-av-eu/Tue, 25 Feb 2020 13:17:32 GMTERTMSLokförare och tågklarerare informeras med hjälp av digital anläggningsmodellhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/lokforare-och-tagklarerare-informeras-med-hjalp-av-digital-anlaggningsmodell/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/lokforare-och-tagklarerare-informeras-med-hjalp-av-digital-anlaggningsmodell/Tue, 25 Feb 2020 13:13:07 GMTERTMSFem gånger snabbare förbesiktning med nytt arbetssätthttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/fem-ganger-snabbare-forbesiktning-med-nytt-arbetssatt/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/fem-ganger-snabbare-forbesiktning-med-nytt-arbetssatt/Tue, 25 Feb 2020 13:08:11 GMTERTMSUtrullningen av nya signalsystemet ERTMS förlängs två år i södra Sverigehttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/utrullningen-av-nya-signalsystemet-ertms-forlangs-tva-ar-i-sodra-sverige/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/utrullningen-av-nya-signalsystemet-ertms-forlangs-tva-ar-i-sodra-sverige/Tue, 14 Jan 2020 07:30:39 GMTERTMSRapport belyser konsekvenser för järnvägsaktörer vid ERTMS-utrullningenhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/rapport-belyser-konsekvenser-for-jarnvagsaktorer-vid-ertms-utrullningen/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/rapport-belyser-konsekvenser-for-jarnvagsaktorer-vid-ertms-utrullningen/Fri, 29 Nov 2019 10:17:52 GMTERTMSSTM BaseLine3.6 från Hitachi STS Sweden är nu godkändhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/stm-baseline3.6-fran-hitachi-sts-sweden-ar-nu-godkand/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/stm-baseline3.6-fran-hitachi-sts-sweden-ar-nu-godkand/Wed, 16 Oct 2019 09:58:44 GMTERTMSKörsimulator ska utbilda lokförare i ERTMShttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/korsimulator-ska-utbilda-lokforare-i-ertms/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/korsimulator-ska-utbilda-lokforare-i-ertms/Thu, 10 Oct 2019 09:29:25 GMTERTMSNär rullas ERTMS ut i större skala i Sverige?https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/nar-rullas-signalsystemet-ertms-ut-i-storre-skala-i-sverige/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/nar-rullas-signalsystemet-ertms-ut-i-storre-skala-i-sverige/Wed, 09 Oct 2019 11:52:32 GMTERTMSERTMS händer nuhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/ertms-hander-nu/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/ertms-hander-nu/Mon, 07 Oct 2019 14:10:36 GMTERTMSNu gräver vi längs Malmbananhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/nu-graver-vi-langs-malmbanan/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/nu-graver-vi-langs-malmbanan/Tue, 27 Aug 2019 08:05:42 GMTNorrbottenERTMSByggstart för nya signalsystemet ERTMS på Malmbananhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/byggstart-for-nya-signalsystemet-ertms-pa-malmbanan/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/byggstart-for-nya-signalsystemet-ertms-pa-malmbanan/Thu, 04 Jul 2019 13:31:07 GMTNorrbottenAktuellt för dig i branschenLänsnyheterERTMSFortsatt goda resultat från ERTMS-programmethttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/fortsatt-goda-resultat-fran-ertms-programmet/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/fortsatt-goda-resultat-fran-ertms-programmet/Fri, 14 Jun 2019 12:31:12 GMTERTMSDialog med branschen på ERTMS-daghttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/dialog-med-branschen-pa-ertms-dag/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/dialog-med-branschen-pa-ertms-dag/Wed, 05 Jun 2019 09:02:02 GMTERTMSVärldspremiär för test av mjukvara för signalsystemet ERTMShttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/varldspremiar-for-test-av-mjukvara-for-signalsystemet-ertms/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/varldspremiar-for-test-av-mjukvara-for-signalsystemet-ertms/Tue, 14 May 2019 08:23:28 GMTAktuellt för dig i branschenNationella nyheterERTMSDriftsättningen av ERTMS Riksgränsen–Luleå flyttas framhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/driftsattningen-av-ertms-riksgransen-lulea-flyttas-fram/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/driftsattningen-av-ertms-riksgransen-lulea-flyttas-fram/Tue, 26 Mar 2019 14:36:13 GMTERTMSNya teknikhus stort steg framåt för ERTMShttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/stort-steg-taget-i-inforande-av-ertms/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/stort-steg-taget-i-inforande-av-ertms/Fri, 22 Feb 2019 09:14:17 GMTERTMSNyhetsbrevet: Nytt nummer ute nuhttps://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/nytt-nummer-av-nyhetsbrevet-ute-nu/https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2019/nytt-nummer-av-nyhetsbrevet-ute-nu/Thu, 17 Jan 2019 13:45:57 GMTERTMS