Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ovanifrån-perspektiv på tåg som åker framåt. På ena sidan tågspåret finns asfalterad väg och på andra sidan skog och fält.

Trafikverket redovisar förslag till nationell infrastrukturplan

På uppdrag av regeringen har Trafikverket idag redovisat förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022-2033.

Fortsatt upprustning, utbyggnad och modernisering av järnvägen

Planen innebär en kraftfull investering i järnvägen med underhållssatsningar på viktiga person- och godsstråk. Arbetet med Nya stambanors tre pågående etapper fortsätter och Norrbotniabanans kvarvarande sträcka Skellefteå – Luleå byggstartar under planperioden.

Lena Erixon
Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon 

− Med den fortsatta utrullningen av det nya digitala signalsystemet ERTMS ersätter vi dagens signalsystem som har börjat uppnå sin tekniska livslängd. ERTMS möjliggör också en omfattande modernisering av järnvägen och är en förutsättning för genomförandet av många investeringar, säger Lena Erixon.

Behovet av vägunderhåll är större än tilldelade medel

Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats. Bakgrunden är mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter.

− Trots ökade medel är de inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på vägnätet. Långsiktigt kommer detta att leda till ökande underhållskostnader, säger Lena Erixon. 

Ny teknik och digitalisering ger förutsättningar för att utveckla ett modernt och hållbart transportsystem

Utgångspunkten för planförslaget är de transportpolitiska målen. Föreslagna åtgärder i infrastrukturen ger viktiga bidrag till klimatmålen och de övergripande hållbarhetsmålen. Nya typer av digitala åtgärder kommer att kunna underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.

− De mest kraftfulla verktygen för att klara transportsektorns klimatmål ligger samtidigt utanför planen. Alla aktörer inom transportsystemet måste samverka för att vi ska klara målen, säger Lena Erixon.