Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg passerar umed väg i höstsol

Lövhalka bakom glidande merförsening

Under september ankom 78 710 av 85 008 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 92,6 procent. Totalt gjordes 903 804 stopp för på- och avstigning längs Trafikverkets 14 200 kilometer spår.

Hur ser receptet för en hög punktlighet ut? Förmodligen en upprustad och modern anläggning, trafikerad av felfria fordon och fri från yttre faktorer såsom obehöriga i spår. Solklart är i alla fall att de tre sista dagarna i september, i synnerhet runt huvudstaden, inte är rätt medicin. På kort tid inträffade flera incidenter med obehöriga i spår, ett ställverk orsakade ett omfattande signalfel samtidigt som ett trasigt tåg behövde evakueras.

– När flera olika incidenter inträffar samtidigt, dessutom i Stockholmsområdet, får det stora och omedelbara konsekvenser eftersom så mycket som en tredjedel av alla persontåg avgår från, ankommer till eller passerar Stockholm C och Stockholm City. Det är överlag trångt på spåren runt våra storstäder, och det kan räcka med att ett enskilt tåg får en försening på två minuter innan andra tåg påverkas och hamnar i tågköer säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafik.

Under hösten är också lövhalka en återkommande källa till mindre förseningar, bland annat genom att start- och bromssträckor förlängs. När många sådana små ”glidande” förseningar adderas på varandra under färd riskerar framförallt långdistanstågen att bli sena till sin slutstation.

– Detta visar också på frågans komplexitet. Det finns ingen enskild och enkel lösning, utan vi fortsätter jobba tillsammans med branschen inom framförallt TTT (Tillsammans för Tåg i Tid) för att steg för steg höja kvaliteten på alla de delleveranser – stora som små - som bygger punktlighet avslutar Roberto Maiorana

Punktlighet för framförda tåg

Alla platser
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg
Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.

 

Diagram punktlighet under de senaste 13 månaderna
Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Antal framförda persontåg har varierat från 72 400 (februari 2020) till som mest 84 600 (oktober 2020). Preliminär siffra för augusti 2021 är 83 000 framförda persontåg. 

 

Diagram punktlighet septermånad 2013-2021
Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under septembermånader sedan 2013. Antal framförda persontåg har varierat från 71 800 (2013) till som mest 84 800 (2019). Preliminär siffra för 2021 är 85 000 framförda persontåg 

Sett till enskilda dagar var punktligheten över 95 procent 6 dagar, mellan 90 och 95 procent 21 dagar för att hamna under 90 procent månadens tre sista dagar. Högst punktlighet för en enskild dag hade lördagen 25 september med 97,1 procent persontåg i tid då 1 961 av 2 020 framförda tåg ankom slutstationen i rätt tid. Högst punktlighet en vardag inföll måndagen samma vecka, den 20 september, då 2 925 av 3 071 framförda tåg ankom i tid, punktlighetsresultatet blev därmed 95,2 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade tisdag 28 september. Av 2 864 framförda persontåg ankom 2 458 sin slutstation i rätt tid. Den enskilt största orsaken till att punktligheten inte var bättre än 85,8 procent denna tisdag var ett elanläggningsfel som orsakade omfattande signalfel söder om Stockholm Central.

September i siffror

Jämfört med augusti försämrades punktlighetsresultatet för alla tre segmenten, kortdistanstågen minskade med 1,1 procentenheter, medeldistanstågen med 1,1 och långdistanstågen med 2,0 procentenheter. I jämförelse med september-månader sedan 2001 är utfallet det sjätte bästa. Sett till volym är det bara under rekordåret 2019 som det framförts fler persontåg än vad det gjordes 2021.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 94,9%
Antal framförda: 44 127, Antal sent inställda avgångar*: 554

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 91,1%
Antal framförda: 34 966 , Antal sent inställda avgångar*: 743

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 83,8%
Antal framförda: 5 915, Antal sent inställda avgångar*: 57

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång)

 • 67,0 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 7,5 procentenheter lägre än sep. 2020.
 • 84,0 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 4,4 procentenheter lägre än sep. 2020.
 • 92,6 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 1,9 procentenheter lägre än sep. 2020.
 • 96,2 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 1,0 procentenheter lägre än sep. 2020.
 • 97,6 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,8 procentenheter lägre än sep. 2020.
 • Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 1,9 minuter och för försenade tåg 5,9 minuter.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten mest under månaden:

 • 28 september: Omfattande signalfel på hela sträckan mellan Älvsjö och Huddinge.
 • 29 september: Tåg har gått med hjulskada Årstaberg – Stockholm City. Evakuering av tåget på Stockholm City. Enkelspårsdrift / hastighetsnedsättning / bansyn Årstaberg - Stockholm City.
 • 29 september: Obehöriga i spårområdet vid Älvsjö. Illa skadad person omhändertagen av ambulans.
 • 29 september: Trasigt tåg vid Årstaberg. Tågkö och förseningar bakom.
 • 2 september: Nedriven kontaktledning på Stockholm Central.
 • 20-30 september: Hastighetsnedsättningar p.g.a. arbetarskydd vid Älmhult på Södra stambanan.
 • 7-20 september: Underhållsarbeten / hastighetsnedsättningar mellan Ulriksdal och Sollentuna.
 • 13-19 september: Banarbeten / tågträngsel mellan Solna och Kummelby.
 • 20-30 september: Banarbeten / hastighetsnedsättningar vid Erikslund på Mittbanan.
 • 1-30 september: Hastighetsnedsättning vid Blomstermåla p.g.a. flertal incidenter med obehöriga i spår.
 • 1-30 september: Pass- och gränskontroll av ankommande passagerare vid Hyllie.
 • 1-30 september: Banarbeten / hastighetsnedsättningar vid Polcirkeln på Malmbanan.
 • 8-15 september: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Kungsängen på Mälarbanan.
 • 22 september: Stopp vid Malmö godsbangård p.g.a. person som klättrar nära kontaktledningen.