Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto av fartyg lastat med containrar under färd tilll havs.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utökat uppdrag för den nationella sjöfartssamordnaren

För att stärka sjöfartens konkurrenskraft har regeringen beslutat att utöka uppdraget för den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart Pia Berglund på Trafikverket.

Pia Berglunds uppgift som sjöfartssamordnare är att främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart och förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg.

Det utökade uppdraget innebär att samordnaren ska ha dialog om hamnavgifter med hamnar och aktörer som är verksamma i hamnar. Syftet är att hamnavgifterna ska bli ett incitament för ökad överflyttning av gods från väg till sjöfart och att stärka sjöfartens konkurrenskraft.

Porträtt av kvinna
Pia Berglund 

– Jag ser fram emot att jobba ännu mer fokuserat med hamnfrågorna. Hamnen som nod är avgörande för effektiva, konkurrenskraftiga och hållbara sjöfartsupplägg, säger Pia Berglund.

För att Sverige ska nå klimatmålen behöver mer gods transporteras på järnväg och till sjöss. Sjöfarten har potential att frakta mer gods och därmed avlasta vägarna. Sjöfartsamordnaren ska också samverka med den särskilda utredaren för Initiativet Fossilfritt Sverige i genomförandet av uppdraget. Den utökade delen av samordnarens uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 september 2021.

Sjöfartsamordnarens uppdrag är kopplat till ”Den nationella godstransportstrategin” som ska skapa möjligheter för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter.

Den nationella godsstrategin är ett uttryck för regeringens önskan att Trafikverket ska fokusera sitt arbete för att öka transporteffektivitet, möjliggöra överflyttning av transporter från väg till järnväg och sjöfart samt föreslå och genomföra åtgärder för omställning till fossilfria godstransporter.